Importers / Exporters

Are you an importer / exporter? Here you will find all the necessary information to operate through the Port of Barcelona.

import export

Applications

Last notification from SAC

Operational

COMUNICAT / COMUNICADO - APMT BARCELONA – Pla de contingència per densitat alta / Plan de contingencia por densidad alta


APMT Barcelona informa que es troben a uns nivells d’ocupació d’explanada superior al 85 % i expliquen les mesures extraordinàries de contingència que aplicaran fins que la situació retorni a volums normals. ************************ APMT Barcelona informa que se encuentran en unos niveles de ocupación de explanada superior al 85 % y explica las medidas extraordinarias de contingencia que aplicaran hasta que la situación vuelva a los volúmenes normales.
Import export 2

Information of interest

Port map

Many activities, facilities and services coexist in the more than 1,100 hectares of the Port of Barcelona.