La Marca de Qualitat del Port de Barcelona

Per què certificar-se?

Millora contínua. Millorar la fiabilitat dels processos portuaris oferint respostes eficaces a les necessitats dels clients.

Optimització del rendiment. Maximitzar el rendiment minimitzant els costos de la cadena de subministrament.

Visibilitat i reconeixement. Transmetre al mercat un compromís per a l'eficiència millorant la imatge de marca de l'empresa.
 

X Aniversari de l'Efficiency Network

Destacats

El Heraldo de Aragón: "Les cadenes logístiques amb la marca Efficiency Network són fins a un 12% més eficients"

El Port de Barcelona ha fet un nou pas en el desenvolupament de serveis per al mercat aragonès amb l'extensió de la Marca de Qualitat Efficiency Network als transitaris aragonesos. Aquesta certifica que les empreses i administracions implicades en el transport de mercaderia conteneritzada que transita pel port, es comprometen amb la millora contínua dels processos, oferint respostes fiables i eficients a les necessitats dels clients i a l'optimització dels rendiments, minimitzant els costos de la cadena de subministrament.

Pertànyer a la Marca de Qualitat, que compta actualment amb 96 empreses i administracions i porta més de deu anys en funcionament, aporta visibilitat i reconeixement a les empreses: les cadenes logístiques Efficiency Network són fins a un 12% més eficients que les no certificades.

L'extensió del segell de qualitat del Port de Barcelona a l'Aragó es produeix després d'un estudi profund de les necessitats d'aquest mercat realitzat juntament amb l'Associació de Transitaris, Expedidors Internacionals i Assimilats d'Aragó (ATEIA). S'hi han analitzat les particularitats de la gestió logística a la regió, especialment els aspectes duaners i de contractació del transport, perquè les empreses transitàries aragoneses puguin oferir als seus clients els mateixos compromisos de fiabilitat, transparència i seguretat que les actualment certificades.

31-01-2023 El Heraldo de Aragón

Luis Puzo: "El Port de Barcelona ajuda les empreses i respon a les seves necessitats"

Des del setembre del 2021, Luis Puzo és representant del Port de Barcelona a l'Aragó, Navarra i La Rioja. En una entrevista recent per a l'Herald d'Aragó, Puzo ha destacat la important relació entre Aragó i Port de Barcelona, ¿¿especialment des de la creació l'any 2000 de la Terminal Marítima de Zaragoza (tmZ).

Per Puzo, el Port de Barcelona és una peça clau per a l'èxit d'Aragó en el marc del comerç internacional, ja que "per a una empresa, i més si és exportadora és essencial que hi hagi infraestructures i connexions per terra, mar i aire que faciliten que el seu producte es mogui, i que ho faci de la manera més eficaç possible, perquè aquests recursos són els que et fan competitiu davant d'un altre".

Puzo també ha posat en valor l'aposta del Port de Barcelona per la innovació, la sostenibilitat i les noves tecnologies. Un altre dels punts forts destacats per la instal·lació catalana ha estat l'impuls a la marca de qualitat, Efficiency Network.

Puzo també ha remarcat la inquietud del Port de Barcelona per ser sensible a tots els elements de les cadenes logístiques, compartint i demanant informació de les empreses i operadores que intervinguin en els processos d'importació i exportació.

27-01-2022 El Heraldo de Aragón

Webinar Operacions Triangulars en transFORMAR 4.0

El 23 de març es va celebrar la jornada formativa Operaciones Triangulares, a càrrec d'en Manel Anguren, international trade consultant, la qual ha estat organitzada per l'equip transFORMAR 4.0 del Port de Barcelona amb una assistència de 122 persones d'empreses del sector de tot l'estat espanyol.

Anguren ha ressaltat la importància de la planificació en aquestes operacions donat que hi han tres grans parts implicades: el propietari de la mercaderia, l'importador – exportador, i el país de destí. Per tant és vital planificar les diferents legislacions entre països i comptar amb els experts en cada cas, donat que ajuda a no cometre errors, a no tenir demores en el lliurament de la mercaderia, a més que comporta estalvis.

Qualsevol enviament de mercaderia a l'estranger comporta contactar un intermediari o trader  i amb un transitari o un agent de duanes amb estructura al país d'origen i destí, que coneguin els tràmits, procediments, documents, tarifes, pressupost i que organitzin l'enviament fins el lloc de destí. Ha sigut aleshores quan en Aranguren ha fet la menció envers la importància de treballar amb cadenes logístiques certificades i en el cas concret que avui es parlava amb transitaris i agents de duana certificats per la Marca de Qualitat del Port de Barcelona Efficiency Network.

Presentació