Port Vell

El Port Vell és port i també és ciutat. És un espai per a ús públic i també un motor d'activitat econòmica, social i cultural. Té la missió de generar prosperitat per a la comunitat i de consolidar-se com a zona amable, sostenible i cohesionadora, integrada totalment a la ciutat.

El teu Port Vell

El Port Vell és el territori ciutadà del Port de Barcelona, una de les zones més dinàmiques, atractives i singulars de la ciutat. A través d'una gestió equilibrada dels espais públics, el Port Vell s'ha convertit en un referent internacional d'integració port-ciutat i ha assolit una convivència productiva i sostenible entre els usos urbans i ciutadans, i els usos que suposen les activitats comercials, industrials i pesqueres presents al territori. El Port Ciutadà és gestionat per la Gerència Urbanística Port Vell, constituïda el 1988 pel Port de Barcelona.

Port Vell
16 M
Visitants cada any
L'interès dels visitants el consolida com un espai emblemàtic de la ciutat.
70 h
Superfície
Inclou zones de passeig; centres de negoci i comercials; oferta gastronòmica i hotelera, i equipaments lúdics, culturals i esportius.

Apropem el port a la ciutat

El Port Vell és un dels espais preferits dels barcelonins i els turistes, i combina activitats obertes a la ciutadania amb altres usos. Des que es va transformar a la dècada dels anys vuitanta, ha estat un element clau per al creixement social i econòmic de la ciutat.

 

El Port Ciutadà és una iniciativa pionera de transformació i de model de gestió, fruit d'importants inversions desenvolupades pel Port de Barcelona i el sector privat. Actualment, afronta el gran repte de repensar-se i adaptar-se a les necessitats de la ciutadania i de la transformació urbana de Barcelona.

Els 3 eixos que marquen l'evolució del Port Vell

El rumb del Port Vell a curt termini està definit al Pla estratègic 2025.
El llegat d'una competició única

Copa Amèrica Barcelona 2024

La celebració de la Copa Amèrica 2024 a Barcelona suposa un impacte a tota la ciutat, al Port i, especialment, al Port Vell, gràcies a la modernització d'infraestructures i a la inversió en noves tecnologies i recursos sostenibles i la potenciació de l'economia blava. És, a més, l'aparador global de l'esdeveniment nàutic més important del món.
Imatge
llegar ok

Com s'arriba al Port Vell?

La continuïtat de la ciutat sobre el mar.