Avís legal

Informació del titular

L'Autoritat Portuària de Barcelona (d'ara endavant, APB), amb CIF Q-0867012-G i domicili al moll de Barcelona, World Trade Center, edifici Est, 08039 Barcelona, és titular del domini portdebarcelona.cat i dels subdominis corresponents.

L'adreça electrònica és protecciodades@portdebarcelona.cat.

Recomanem llegir atentament aquest avís legal i altres polítiques de protecció de dades i textos legals (política de privacitat i altres) abans d'utilitzar la nostra plataforma i els nostres serveis.

Qualsevol ús d'aquest lloc web suposa l'acceptació de totes les condicions incloses en aquests i altres documents legals i la seva submissió a la legislació espanyola en tot moment, renunciant expressament a qualsevol altra jurisdicció.


Garanties i responsabilitats

Mitjançant el seu lloc web, l'APB ofereix informació i serveis sense garantia expressa o implícita de la seva exactitud o integritat.

L'usuari que accedeix al lloc web reconeix i accepta de forma voluntària i expressa la responsabilitat de l'ús d'aquest lloc web i es compromet a no dur a terme cap acte que pugui infringir la llei o les condicions establertes en aquests termes legals, cas que pot comportar les responsabilitats corresponents establertes legalment.

L'APB es reserva el dret a fer, en qualsevol moment i sense cap avís previ, modificacions i actualitzacions en la informació continguda al web, la configuració i presentació o les condicions generals, així com a suprimir informació o suspendre temporalment l'accés al web.

L'APB no pot garantir:

  • L'absència d'interrupcions o errors en l'accés al web o als seus continguts. Tampoc es responsabilitza dels possibles problemes tècnics que es produeixin durant la connexió a internet.
  • L'aplicació de la seva política de privacitat en accessos mitjançant enllaços de tercers a aquest web, ni a través d'enllaços d'aquest web a d'altres.
    • Qualsevol enllaç de tercers a aquest lloc web ha d'adreçar a la pàgina principal o pàgina d'entrada, amb autorització prèvia i per escrit del titular, i no es pot dur a terme cap modificació, limitació o qualsevol altra mena de manifestació sobre el lloc web; així mateix, s'han de complir la resta de previsions de la normativa aplicable.
    • En cas que hi hagi enllaços no supervisats per l'APB, no s'assumiran responsabilitats sobre els enllaços o continguts o conseqüències de l'ús d'aquests enllaços.

L'APB no es fa responsable dels danys que poguessin derivar-se d'interferències, omissions o virus informàtics deguts a causes alienes al titular del lloc web, i tampoc dels danys causats per tercers mitjançant intromissions il·legítimes o danys al sistema informàtic fora del control del titular del lloc web.

Propietat intel·lectual

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts inclosos al lloc web (textos, continguts audiovisuals, codi font, disseny gràfic, signes, logotips, marques, bases de dades, programes informàtics, edició, programació, compilació i altres elements i continguts necessaris per al seu funcionament) són propietat de l'APB, excepte aquells en què s'explicita que el titular dels continguts és un altre.

En cas que un usuari o un tercer considerin que un contingut concret del web vulnera els seus drets de propietat intel·lectual legítims, han de comunicar-ho a l'APB.

Qualsevol còpia, descàrrega, transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, s'ha de fer amb el nostre consentiment previ i exprés per escrit. No obstant això, donem el nostre consentiment per a una citació o reproducció parcial de fragments dels nostres continguts, sempre que s'esmenti la font i es destaqui clarament que el fragment utilitzat pertany a l'APB. Aquest consentiment pot ser retirat a discreció si l'APB entén que no se n'està fent un ús adequat.

Qualsevol ús no autoritzat d'aquests continguts es considerarà un incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial i podrà comportar conseqüències legals.

Els continguts que el lloc web pugui contenir però que no siguin de la seva titularitat tenen l'autorització dels seus titulars per ser usats i comunicats, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual corresponents.

La simple navegació o ús del lloc web no atorguen en cap cas llicència o cessió total o parcial de drets de propietat intel·lectual, i queda expressament prohibida qualsevol transmissió, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial d'aquests continguts sense el consentiment previ dels seus titulars.

El domini pot contenir enllaços a pàgines externes, sobre les quals no té cap responsabilitat ni quant a la fiabilitat, ni pel que fa als continguts. Per aquest motiu, la informació que aparegui en els enllaços esmentats no és responsabilitat de l'APB, que tampoc no garanteix en cap cas l'experiència, integritat o responsabilitat d'aquesta informació externa.


Advertència sobre la utilització de galetes

Aquest portal web utilitza galetes, arxius de text emmagatzemats a l'ordinador de l'usuari que permeten analitzar l'ús que fa de la pàgina web, per ajudar a assegurar-ne un funcionament correcte i una visualització adequada dels continguts publicats, així com per recollir dades estadístiques.


Privacitat

L'APB garanteix la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades personals que vostè faciliti a la nostra plataforma, així com l'aplicació de les mesures de seguretat tècniques i organitzatives establertes per la legislació en matèria de protecció de dades. Si vol conèixer la nostra política de privacitat, cliqui aquí.