Serveis intermodals

Intermodalitat ferroportuària i autopistes del mar.

Imatge
intermook.jpg

Oferta de serveis intermodals

El Port de Barcelona disposa d'una àmplia oferta de serveis ferroviaris regulars i freqüents per a contenidors, cotxes i càrrega a dojo que el connecten amb les localitzacions del seu hinterland terrestre. Aquesta alta connectivitat ferroviària contribueix substancialment a augmentar la competitivitat del sector del comerç exterior d'aquestes regions, especialment de l'Aragó, Madrid, La Rioja, Navarra, Castella i Lleó, Tarragona, Lleida i el sud de França. Per via marítima, els serveis d'autopistes del mar connecten el port amb Itàlia, el Magrib i el Mediterrani oriental.

Sortides i arribades de trens