Fòrum Telemàtic

El Fòrum Telemàtic desenvolupa projectes de millora i també actua com a òrgan consultiu davant les propostes de progrés dels processos portuaris.

Metodologia de treball

El treball del Fòrum Telemàtic es duu a terme per projectes. El grup estableix les directrius i els objectius generals dels projectes, en fa el seguiment i analitza els resultats dels nous procediments dissenyats per agilitzar els processos físics o documentals associats al pas de les mercaderies i dels mitjans de transport pel Port de Barcelona.

 1. Proposta i aprovació d'iniciatives al Fòrum Telemàtic.
 2. Constitució d'un grup de treball específic per abordar el projecte, amb persones que dominin el tema.
 3. El grup analitza la situació de partida i elabora propostes que cal consensuar.
 4. Proposta i aprovació d'iniciatives al Fòrum Telemàtic.
 5. Les empreses i administracions involucrades i el PCS desenvolupen les aplicacions necessàries per dur-les a terme.
 6. El seguiment del grau d'ús es fa mitjançant el Fòrum Telemàtic.

Organització

Al Fòrum Telemàtic hi ha representats, de manera permanent, les associacions professionals i administracions del Port de Barcelona: consignataris, empreses estibadores, agents de duanes, transitaris, transport terrestre, duana, Capitania Marítima, Autoritat Portuària, serveis d'inspecció en frontera, usuaris del transport marítim i el PCS.

Procediments

A més de la descripció dels procediments aprovats i les guies d'usuari dels missatges d'intercanvi electrònic de dades (EDI) vigents, accedeix a les bases de dades de la majoria de codis (Accés serveis EDI) que s'utilitzen en aquests missatges i que s'actualitzen diàriament.També es pot consultar la Guia dels processos documentals, una anàlisi de partida del 1994 actualitzada el 2002.

Orígens i evolució

El Fòrum neix el 1994 per implementar l'intercanvi electrònic de dades, i adopta el nom i la forma actuals el 1998. Gràcies a les propostes de millora plantejades en el marc del Fòrum Telemàtic, el grau de telematització del Port de Barcelona ha passat d'un 0% l'any 2000 al 92% el 2019.

Les solucions i vies de millora dels processos portuaris es plantegen a partir de les necessitats que van sorgint.

 • 1994 - Es gesta la idea del Fòrum Telemàtic. En el marc del Pla de qualitat del Port de Barcelona, es crea la Comissió de la Garantia de la Informació, amb l'objectiu d'implantar l'intercanvi electrònic de dades (EDI) en tots els tràmits documentals entre organitzacions de la Comunitat Portuària.
   
 • 1998 - Per a la implantació del primer Pla estratègic del Port de Barcelona (1998-2003) es creen vuit grups de treball en diversos àmbits estratègics. Un és el Fòrum Telemàtic, que substitueix la comissió anterior i se centra en les telecomunicacions i les noves tecnologies en el comerç internacional.
   
 • 1999 - Els canvis dins del negoci portuari posen de manifest la necessitat de reorientar els objectius per superar la limitació de solucions orientades a l'EDI. Es constitueix Portic Barcelona, SA, un conjunt de serveis de sistemes d'informació exclusiu de la Comunitat Portuària de Barcelona i els seus clients.
   
 • 2003 - El Fòrum Telemàtic rep el Premi a les Millors Pràctiques a l'Administració General de l'Estat, concedit pel Ministeri d'Administracions Públiques del Govern espanyol.