NotíciesEl Port de Barcelona adjudica els treballs d'obra civil i auxiliars de manteniment
L'objecte del contracte és l'execució dels treballs d'obra civil i altres treballs auxiliars que puguin ser necessaris per conservar les infraestructures existents a tot l'àmbit territorial del Port de Barcelona, per permetre i facilitar l'explotació portuària i la normal activitat. Copisa Constructora Pirenaica SA, en compromís d'UTE amb Sorigué Acsa Conservació d'Infraestructures SAU, han estat els adjudicataris del contracte, que té un valor estimat de 9,5 milions d'euros per al màxim termini contractual (5 anys).
Martín i Calvet es reuneixen a Santander per compartir experiències sobre innovació i mobilitat sostenible
Els presidents del Port de Santander i de Barcelona han abordat la necessitat que el sector logísticoportuari se situï a l'avantguarda quant a la sostenibilitat energètica i la innovació. Així, han destacat algunes línies d'actuació en què ambdós estan treballant, tals com l'impuls al ferrocarril -que han qualificat com una de les "assignatures pendents" en el conjunt de ports de l'Estat-, el subministrament de Gas Natural Liquat (GNL) o les necessitats logístiques de la indústria de l'automoció.
El gas natural es consolida com a combustible pels vaixells que operen al Port de Barcelona
L'any 2021 es van realitzar al Port de Barcelona 236 operacions de subministrament de gas natural liquat (GNL) a vaixells, sumant 65.050 m3. Tot i que bona part dels vaixells que utilitzen aquest combustible més net -ferris i creuers- s'han vist afectats per la COVID-19 i que s'ha produït una important pujada dels preus del GNL durant l'últim trimestre del 2021, el volum assolit ha estat molt superior als registrats els exercicis 2019 i 2020, quan es van arribar als 37.500 m3 i 39.150 m3, respectivament.