Taxes

T0 Taxa d'ajudes a la navegació
T1 Taxa del vaixell
T2 Taxa del passatge
T3 Taxa a la mercaderia - Repertori de mercaderies (en format .csv compatible amb Excel)
T5 Taxa d'embarcacions esportives
Tarifa fixa pel servei de recepció de residus de vaixells (L7) - Tríptic explicatiu
Taxa d'ocupació

LGPE 2023
Repertori de bonificacions per a 2023
Coeficients correctors

Criteris d'inversió aplicables, a partir de l'any 2024, per a sol·licitar la suscripció del conveni amb l'APB i poder optar a la bonificació per bones pràctiques ambientals (article 245.1 del TRLPEMM)