Tarifes màximes i comercials

Principi de les tarifes màximes

Les tarifes màximes als serveis portuaris, d'acord amb la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, s'estableixen quan els prestadors de serveis són limitats o insuficients per garantir la competència i afecten els serveis portuaris bàsics. D'acord amb aquest principi, el Port de Barcelona publica les seves tarifes màximes per garantir una competència efectiva per a tots els clients.