El Port de Barcelona posa en marxa l’Ordenança per reduir l’impacte ambiental dels vaixells

Aquesta Ordenança és pionera a l’Estat espanyol i reforça el compromís del Port de Barcelona amb la reducció de la contaminació de l’aire i de l’aigua.

És molt més exigent que la normativa ambiental vigent.

29 maig 2024
Imatge
Vista general del Port de Barcelona.
Caption
Vista general del Port de Barcelona.

El Consell d’Administració del Port de Barcelona ha estat informat avui de l’Ordenança per a la prevenció de la contaminació en la zona de servei del port per part dels vaixells. Aquesta és una eina que li permetrà exercir un control més eficient dels vessaments al medi aquàtic i de les emissions a l’atmosfera de fums negres que realitzin els vaixells durant les seves operatives al fondeig, maniobres d’entrada i sortida del port i les estades atracat a moll. Estableix els condicionants sota els quals els vaixells poden fer determinades operatives al port amb l’objectiu de reduir el seu impacte ambiental. Cal destacar que el de Barcelona és un port capdavanter a l’Estat espanyol i a Europa en l’adopció de màxims en normativa ambiental. El president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó ha valorat que “aquesta Ordenança és molt més exigent que la normativa ambiental vigent i ens situa a l’avantguarda dels ports mundials”.

En l’àmbit de les emissions atmosfèriques, l’Ordenança estableix el control dels fums negres que generin els vaixells durant la seva estada a Barcelona. Per a realitzar aquest control, s’ha aprovat utilitzar l’Escala de Ringelmann, que permet determinar visualment el nivell d’opacitat dels fums i quantificar-lo en una escala que va del 0 al 5. L’Ordenança especifica que la Policia Portuària realitzarà el control dels fums negres dels vaixells que es detectin al port i que, en el cas que determini que superen el nivell 2 de Ringelmann, s’aixecarà una Acta administrativa que serà enviada al Departament de Sostenibilitat Ambiental i Transició Energètica del Port de Barcelona i a la Capitania Marítima de Barcelona perquè realitzin la corresponent tramitació d’expedient i posterior sanció, si s’escau. 

L’Ordenança reguladora d’operatives de vaixells també inclou l’obligatorietat pels vaixells que no utilitzin combustibles de baixes emissions (gas natural liquat, metanol, amoníac o altres carburants sintètics o biocarburants avançats) de funcionar amb gasoil marítim en les maniobres d‘entrada i sortida i quan estiguin atracats a port. Així mateix, els vaixells no podran realitzar cap tipus de manteniment de motors quan la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya (DGQACC) hagi activat l’Avís preventiu de contaminació atmosfèrica o la Declaració d’episodi de contaminació atmosfèrica. 

En el cas del medi aquàtic, l’Ordenança estableix les condicions en que poden realitzar-se aquestes operatives al Port de Barcelona: descàrregues de les aigües de llast, aigües grises, neteja de tancs i bodegues, neteja de les parts submergides o per sobre de la línia de flotació dels vaixells, pintat, i gestió de l’aigua de mar procedent dels Exhaust Gas Cleaning System (EGCS), o sistemes de neteja de fums per aigua anomenats també Scrabers. Es prohibeixen la majoria d’operacions amb risc, excepte en els casos que es garanteix que no es produirà un episodi de contaminació de les aigües portuàries. 

A més, l'Ordenança estipula que el seu incompliment podrà ser constitutiu d'infracció, en els termes continguts a la Llei de Ports.