Últimes dades

2023

Gener
Febrer
Març
Abril

2022

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol*
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

2021

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

2020

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

2019

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

2018

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

* Per raons alienes al Servei d'Estadística, les dades de Tràfic de Ferrocarril
(pàgines 24 i 25) no estan disponibles a l'informe de juliol del 2022.

Informes anuals

Informes de tràfic portuari d'anys anteriors.

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

 

L'informe en PDF s'estructura en 9 apartats:

Indicadors de tràfic:

• Tràfic de contenidors
• Tràfic de passatgers
• Tràfic d'automòbils
• Transport marítim de curta distància
• Tràfic de vaixells
• Tràfic de mercaderies
• Tràfic segons origen i destí
• Tràfic de ferrocarril

Factors a tenir en compte:

- Les dades són sempre les acumulades dels 12 mesos de l'any i es comparen amb el mateix període de l'any anterior.
- Les dades d'avituallament i pesca es presenten al primer apartat, però no estan incloses en les dades de tràfic de la mercaderia de la resta de l'informe.
- El trànsit i les tares estan inclosos a les dades de tràfic de la mercaderia, excepte en el quadre de la pàgina 4 de l'informe. En aquesta pàgina es classifica la mercaderia per tipus i el trànsit està inclòs al total de la mercaderia, però les tares les tracta independentment.
- Les unitats de mesura són: les tones (t) quan es tracta la mercaderia; els TEU (Twenty Equivalent Unit o contenidor de 20 peus) en el cas dels contenidors; UTI quan es tracta de TMCD -tot aquell medi d'unitització, autopropulsat o no, que es emprat, directa o indirectament, com a medi de transport terrestre (ex. remolcs, plataformes, camions, furgons frigorífics...)- i no es consideren inclosos els contenidors; i unitats quan es refereix a passatgers, escales i automòbils.