Port Links

Port Links és una eina per establir cadenes de transport per importar o exportar contenidors entre Europa i qualsevol port del món a través del Port de Barcelona. La ruta es representa en un mapa i compta amb la informació actualitzada dels serveis marítims regulars i els serveis ferroviaris i de carretera.

Què ofereix Port Links

 • Integració de l'oferta completa de serveis marítims regulars del Port de Barcelona
 • També integra l'oferta de serveis ferroviaris i de camions
 • Ofereix temps de trànsit, distàncies, emissions de CO2i altres contaminants, externalitats del transport i informació sobre el pas portuari
 • Port Links representa la ruta en un mapa
 • Imatge
  Port links ok

El transport intermodal

L'aposta del Port de Barcelona pel transport intermodal suposa un estalvi anual de gairebé 925  milions d'euros en externalitats negatives.

Les externalitats negatives, com la contaminació o la pol·lució, els accidents, la congestió, el soroll o el canvi climàtic, es poden reduir dràsticament amb l'ús del ferrocarril i el transport marítim de curta distància en lloc de la carretera, per al transport de contenidors, remolcs i vehicles. El 2022, el Port de Barcelona ha estalviat a la societat 229 milions d'euros amb el tren i 696 milions d'euros amb el transport marítim de curta distància. La metodologia de càlcul d'aquestes dades ha estat validada i certificada per l'entitat TÜV Rheinland i s'ha basat en el manual oficial de la Comissió Europea sobre externalitats del transport.

 • Imatge
  Transporte intermodal

Ecocalculadora

Calculeu la petjada ecològica de la teva cadena de transport de contenidors.

L'ecocalculadora és l'eina creada pel Port de Barcelona perquè puguis calcular específicament les emissions de CO2 generades pel transport del teu contenidor entre Europa i la resta del món.

 • Imatge
  Ecocalculadora
  Caption
  Transporte por ferrocarril