Consell d'Administració

El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona
és el màxim òrgan de govern del Port de Barcelona.

Està format per 16 membres, en representació de les principals administracions públiques amb interessos al Port, agents socials i sectors rellevants de l'àmbit portuari.

President

lluis_salvador.jpg
Lluís Salvadó Tenesa
President de l'Autoritat Portuària de Barcelona

Vocal nat

Aquest càrrec recau sempre en el màxim responsable de la Capitania Marítima de Barcelona.

Francisco J. Valencia Alonso
Francisco J. Valencia Alonso
Capità marítim de Barcelona

Director general (no conseller)

jose.jpg
José Alberto Carbonell Camallonga
Director general de l'Autoritat Portuària de Barcelona

Vocals en representació de l'Administració general de l'Estat

Carlos Prieto Gómez
Delegado del Govern a Catalunya
José Antonio Lago Alba
Director d'explotació de Ports de l'Estat
Cristina Ozores Jack
Advocada de l'Estat en cap a Catalunya

Secretari (no conseller)

Ignacio Toda Jiménez

Vocals en representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Antoni Llobet de Pablo
President del Col·legi Oficial d'Agents de Duanes de Barcelona
Xavier Tàrraga Martínez
Coordinador de la zona catalana-balear de la Coordinadora Estatal d'Estibadors
Salvador Richart Gómez
President de l'Associació d'Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona
Emili Sanz Martínez
President de l'Associació de Transitaris, Expedidors Internacionals i Assimilats (ATEIA-OLTRA Barcelona)

Vocals en representació dels municipis que allotgen la zona de servei del Port de Barcelona

Laia Bonet Rull
Primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona
Lluís Mijoler Martínez
Alcalde de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

Vocals en representació de les cambres de comerç, d'organitzacions empresarials i sindicals i de sectors rellevants a l'àmbit portuari

Ignasi Sayol i Santamaria
Cambra de Comerç de Barcelona
Xabier María Vidal Niebla
President de l'Associació d'Empreses Estibadores Portuàries de Barcelona
Soraya Díaz Soldán
CCOO
Carles Boy Rodríguez
UGT