El Port de Barcelona i VINCI Energies Spain inicien les obres per connectar els ferris a la xarxa elèctrica

Terminal Ferry Barcelona disposarà de dos punts d'atracada equipats amb sistemes OPS per subministrar als vaixells energia elèctrica d'origen 100% renovable.

El Port de Barcelona i l'UTE Omexom Puerto de Barcelona van començar la redacció del projecte al juny i ara fan un pas més amb l'inici de la fase d'obres.

06 febrer 2024
Imatge
El Port de Barcelona preveu tenir operatius els OPS de la Terminal Ferri Barcelona al desembre.
Caption
El Port de Barcelona preveu tenir operatius els OPS de la Terminal Ferri Barcelona al desembre.

El Port de Barcelona i VINCI Energies Spain han començat les obres per connectar els vaixells de la Terminal Ferry Barcelona a la xarxa elèctrica i eliminar així les emissions d'aquests vaixells quan estan a port. Una vegada acabin les obres, la Terminal Ferry Barcelona disposarà de dos punts d'atracada equipats amb sistemes OPS per subministrar als vaixells energia elèctrica d'origen 100% renovable, permetent que aquests apaguin els seus motors durant la seva estada en port. Els OPS de la Terminal Ferry Barcelona seran operatius el desembre d'aquest any. 

El Port de Barcelona va adjudicar l'any passat aquest projecte pilot a l'UTE Omexom Puerto de Barcelona (Tecuni SAU, Inove Ingenieria SA, GTIE Synertec SAS i Actemium Electro AB), formada per empreses de VINCI Energies, líder global per a solucions digitals i de transició energètica. El projecte forma part de la primera fase de Nexigen, Pla d'Electrificació de Molls del Port de Barcelona. La licitació incloïa la redacció i execució del projecte, així com el servei de connexió i desconnexió dels vaixells i el manteniment de la instal·lació. El contracte va ser adjudicat per 3.559.738,28 euros, IVA exclòs. 

Des de mitjans de l'any passat, l'equip del Port de Barcelona que desenvolupa el projecte pilot, liderat per Ana Arévalo, Head of Shorepower Department, i el de VINCI Energies Spain, dirigit per Carlos Muñoz, han estat treballant en la redacció del projecte i, una vegada conclosa, han començat la fase d'obres. 

VINCI Energies Spain ha participat en la implementació de 39 sistemes OPS a tot el món (21 a Suècia, 11 a França, 4 a Noruega, 2 als Emirats Àrabs Units i 1 a Dinamarca), els quals han demostrat una millora significativa en la qualitat de vida de les seves ciutats amb una reducció tant de la contaminació acústica com de les emissions (d'acord amb càlculs elaborats per Ports de l'Estat, la reducció d'emissions per vaixell és d'un 96% de NOx, un 8% de SOx, un 94% de partícules i un 64% de CO2). 

Nexigen 

Amb unes inversions inicials de més de 130 milions d'euros, Nexigen és un dels grans projectes impulsats pel Port de Barcelona per reduir en un 50% les emissions de CO2 de l'operativa portuària fins al 2030 i convertir-se en un port neutre en carboni abans del 2050. Aquest Pla d'Electrificació de Molls farà possible que els vaixells es connectin a la xarxa elèctrica general una vegada atracats, utilitzant energia neta amb certificació d'origen 100% renovable. 

Els primers punts OPS del Port de Barcelona van entrar en funcionament a les instal·lacions de MB92 i a Hutchison Ports BEST ja han avançat els treballs per instal·lar el que serà primer OPS per a vaixells portacontenidors del sud d'Europa, que es posarà en marxa el proper mes de juliol. D'altra banda, el Consell d'Administració del Port de Barcelona va donar llum verda el passat 31 de gener al procés per licitar la construcció i posada en funcionament del primer OPS en una terminal de creuers, concretament el que s'instal·larà a la futura terminal de MSC, actualment en construcció al moll Adossat. 

El projecte d'instal·lació dels dos OPS a la Terminal Ferry Barcelona està cofinançat pel Programa de Suport al Transport Sostenible i Digital en concurrència competitiva en la Mesura 11: suport al desplegament de combustibles alternatius en ports i aeroports (Codi de projecte: ATSYD/22/00061).