El Port de Barcelona i Adif creen la societat Train Port Barcelona

L’ens gestionarà el node logístic ferroviari format per les terminals intermodals de Can Tunis i La Llagosta i les futures del port i l‘autopista ferroviària.

El Consell de Ministres celebrat avui ha autoritzat la creació d’aquesta societat participada en un 50% per Adif i pel Port de Barcelona.

27 desembre 2023
Imatge
Terminal de Can Tunis.
Caption
Terminal de Can Tunis.

El Consell de Ministres ha autoritzat, a iniciativa del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, la creació de la societat mercantil estatal Train Port Barcelona, S.A., S.M.E, participada en un 50% pel Port de Barcelona i Adif. La nova empresa, el naixement de la qual suposa una fita important en la cooperació entre Administracions, s’encarregarà del desenvolupament i gestió del node logístic ferroviari de l'àrea metropolitana de Barcelona. 

Aquest node logístic és clau per impulsar el transport ferroviari de mercaderies en l'eix mediterrani i la seva àrea d'influència, així com per al transport internacional. 

L'àmbit d'actuació comprèn el complex ferroviari de Can Tunis, la Terminal Intermodal i Logística de La Llagosta, la Terminal Intermodal del Port de Barcelona i la Terminal Intermodal d’Autopista Ferroviaria, o ferroutage. 

Els socis treballaran de forma coordinada en la planificació i desenvolupament d'aquestes infraestructures, l'optimització de les inversions i la gestió eficient dels recursos per a la consecució de serveis més competitius. Train Port Barcelona aspira, així mateix, a convertir-se en l'interlocutor davant dels operadors ferroviaris i les terminals ferroportuaries, oferint un servei de qualitat al client final. 

La constitució de Train Port Barcelona estava contemplada en el protocol de col·laboració per a impulsar la construcció dels nous accessos sud, viari i ferroviari, del Port de Barcelona, signat l'octubre de 2020 pel Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya, Adif, Ports de l'Estat i el Port de Barcelona. 

El president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, ha declarat que la constitució d’aquesta societat “és un pas molt rellevant perquè passem de la col·laboració entre institucions a la cooperació i la corresponsabilitat en la gestió ferroportuària per assolir la màxima eficiència en termes ambientals, de connectivitat i de costos”. Salvadó, que ha destacat que es tracta “d’una iniciativa inèdita que innova en la gestió de les infraestructures, pròpia de la visió històrica del port” ha volgut “agrair a Adif la voluntat d’obrir a Barcelona aquest projecte que ens permetrà aprendre els un dels altres, créixer i millorar com a organitzacions i donar un millor servei a l’economia del país”. 

Activitats de Train Port Barcelona 

La societat gestionarà i explotarà el Centre de Gestió Ferroportuari de Barcelona (CGFB), on es realitza la planificació i coordinació de la prestació de serveis entre l'estació de Can Tunis i les terminals ferroviàries del Port de Barcelona. Així mateix, assumirà la gestió dels serveis de maniobra i operacions dels trens. 

Train Port Barcelona construirà i explotarà la futura Terminal Intermodal del Port de Barcelona per un termini de 50 anys, en règim de concessió de domini públic. Les instal·lacions (13,8 Ha) representaran una inversió de 22 milions d'euros i comptaran amb una platja de quatre vies, dues grues pòrtic i una zona d'emmagatzemament de contenidors. 

La societat explotarà igualment la Terminal Intermodal i Logística de La Llagosta en règim d'arrendament per un termini, també, de 50 anys. La transformació global d'aquesta terminal, situada a 20 km del Port, preveu una inversió de 25 milions d'euros en una primera fase. La instal·lació disposarà d'una platja de quatre vies, dues grues pòrtic i una zona d'emmagatzemament de contenidors de 14,5 Ha. 

Train Port Barcelona formarà part de l'accionariat de la futura terminal d'Autopista Ferroviària, o ferroutage, amb una participació minoritària, que es construirà a l'antiga llera del riu Llobregat.