El Port de Barcelona avança en la introducció de combustibles més nets per a vaixells

Les 618 escales de vaixells impulsats per GNL durant l’any 2023 han permès reduir un 10% les emissions de NOX del total d’escales.

El Port de Barcelona està planificant la construcció de plantes de producció de combustibles de zero emissions en les seves instal·lacions.

29 gener 2024
Imatge
La gavarra de subministrament Haugesund Knutsen durant l’operativa de subministrament de GNL al creuer Costa Smeralda realitzada avui.
Caption
La gavarra de subministrament Haugesund Knutsen durant l’operativa de subministrament de GNL al creuer Costa Smeralda realitzada avui.

El Port de Barcelona va realitzar durant l’exercici 2023 un total de 199 operacions de subministrament de gas natural liquat (GNL) a vaixells, que van sumar 143.000 m3, un volum que duplica la xifra del darrer any de referència, el 2021, quan es van assolir els 65.000 m3 de GNL. Aquest creixement és conseqüència de l’aposta del port per aquest combustible de transició, que s’ha consolidat com la millor solució a curt i mig termini per a reduir l’impacte ambiental de l’activitat portuària i el transport marítim. 

Després d’un creixement continuat del subministrament de GNL a vaixells des de l’any 2017, l’increment de preus provocat per la guerra a Ucraïna va reduir substancialment l’ús d’aquest combustible l’any 2022. La normalització dels preus i la posada en servei d’una gavarra de subministrament amb base a Barcelona, la Haugesund Knutsen, ha fet incrementar de forma notable les operacions de subministrament de GNL, especialment les operacions ship to ship, que s’han multiplicat per tres respecte l’any 2021. 

Aquest increment ha fet que el percentatge de subministrament de GNL a vaixells respecte al total de combustibles (majoritàriament fuel i gasoil) al Port de Barcelona hagi passat del 0,2% el 2021 al 5,8% l’exercici passat. 

Els 143.000 m3 de GNL subministrats a vaixells durant l’any passat han situat a Barcelona entre els primers ports d’Europa en l’ús d’aquest combustible. L’aposta del port per potenciar els combustibles més nets, com és el GNL, i les diferents iniciatives incloses en el seu Pla de transició energètica; la posada en servei d’una gavarra de subministrament de GNL amb base permanent a Barcelona; i els canvis que està incorporant la indústria marítima per reduir el seu impacte ambiental són els principals factors d’aquesta posició. 

La posada en servei, el febrer de 2023, del vaixell Haugesund Knutsen, de 5000 m3 de capacitat, de la companyia Knutsen Scale Gas i gestionat comercialment per Shell, ha permès incrementar considerablement els serveis de subministrament als vaixells, concretament als creuers del grup Carnival. La presència d’una gavarra de subministrament amb base al port ha permès guanyar molta flexibilitat operativa i reduir substancialment els costos del servei. Durant l’any 2023 s’han subministrat 127.500 m3 de GNL i s’han realitzat 66 operacions de subministrament de combustible a creuers des de gavarra, una xifra molt superior a les 18 i 14 operacions dels anys 2021 i 2022, respectivament. 

Un cop normalitzats els preus del GNL, la naviliera Baleària ha reprès el subministrament d’aquest combustible als seus vaixells que operen a Barcelona, que es realitza mitjançant camions cisterna de la companyia ESK. Durant el 2023, Baleària ha realitzat 133 operacions i ha subministrat 15.500 m3 de GNL. 

A finals del 2023 també es va realitzar la primera operació de bunkering de GNL a un vaixell de mercaderies, concretament a un vaixell portavehicles. A més de les companyies de creuers i de ferris, les navilieres estan posant en servei vaixells portacontenidors, de vehicles i de càrrega a dojo -dedicats al transport de gra o productes químics- propulsats per GNL. El Port de Barcelona està rebent escales regulars d’aquests vaixells, entre els quals alguns dels més grans del món, com és el portacontenidors CMA CGM Palais Royal, de 400 m d’eslora, 61 de mànega i de 23.000 TEUs (unitats de contenidors de 20 peus) de capacitat, que va fer la primera escala a la terminal de contenidors BEST el 19 de desembre. 

De les 8.783 escales de vaixells que van arribar al Port de Barcelona l’any 2023, 618 van ser de vaixells propulsats per GNL (7%), el doble que l’any 2022. Aquestes 618 escales de vaixells de GNL han significat aproximadament la reducció de 400 tones de NOX, el que representa una reducció del 10% de les emissions de NOX del total d’escales del 2023. Els vaixells que han fetescala usant GNL durant l’any passat han reduït un 92,6% les emissions de NOx respecte a si haguessin consumit dièsel. 

L’aposta de les navilieres pel GNL com a combustible de transició per reduir les emissions de CO2 de la cadena logística avança paral·lelament a l’increment dels serveis de subministrament a Barcelona. En aquest sentit, diferents operadors de subministrament de GNL han mostrat el seu interès per ubicar-se al Port. L’elevada diversificació de Barcelona, amb terminals de creuers, ferris, contenidors, vehicles, granels, etc.; l’aposta pel GNL de diverses navilieres que hi operen regularment; el fàcil accés a aquest combustible gràcies a la planta de regasificació d’Enagas; i la política de bonificacions de taxes per l’ús d’aquest combustible que s’aplica des del 2015 amb l’objectiu de facilitar l’arribada dels vaixells més sostenibles, són la base perquè es produeixi a curt termini un increment de les operacions de subministrament de GNL i de les tipologies de vaixells que faran subministrament al Port de Barcelona. 

Pla de Transició Energètica 

L’ús del GNL com a combustible de transició cap als combustibles zero emissions s’emmarca en el Pla de transició energètica del Port de Barcelona, que estudia les diferents vies per descarbonitzar l’activitat portuària. El IV Pla Estratègic del port estableix l’objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en un 50% l’any 2030 i esdevenir un port neutre en emissions el 2050. 

El Pla de transició energètica inclou el projecte Nexigen per connectar els vaixells a l’electricitat quan es troben atracats; la generació elèctrica amb plaques solars en les instal·lacions portuàries amb l’objectiu d’assolir el màxim d’autosuficiència energètica; i l’impuls dels nous combustibles. En l’àmbit dels combustibles, especifica que el GNL és el combustible més net escollit com a pas previ cap a combustibles zero emissions, com el bioGNL, el metanol, l’amoníac, l’hidrogen o els biocombustibles, per descarbonitzar el transport marítim i terrestre que opera al Port de Barcelona. 

El Pla de transició energètica, dissenyat en col·laboració amb la Comunitat Portuària de Barcelona i les navilieres, preveu la reserva d'espais portuaris dedicats a la producció de combustibles verds i energies renovables. A curt termini es contempla la construcció d’una planta de producció de metanol verd amb ús prioritari com a combustible zero emissions per a vaixells. Així mateix, s’està estudiant la viabilitat de construir una planta de producció de biometà a partir de residus dins de les instal·lacions del Port de Barcelona. El biometà, que és un combustible d’emissions neutres en carboni, permetrà substituir el GNL per a la propulsió dels vaixells. 

El GNL, combustible de transició de la Unió Europea 

En el marc del Pacte Verd Europeu i de l’estratègia legislativa Fit for 55, la Unió Europea (UE) ha establert que el GNL, tot i ser d’origen fòssil, és un combustible de transició que permet una reducció considerable de les emissions contaminants i de CO2. 

L’ús de GNL, segons el tipus de motorització, permet la reducció de les emissions contaminants en un 100% dels òxids de sofre (SOx) o partícules, en aproximadament un 70% dels òxids de nitrogen (NOx) i al voltant d’un 20% de les emissions de CO2. El gas natural és l’únic combustible madur, actualment, per al transport marítim -amb una cadena logística totalment desenvolupada- i que permetrà en un futur eliminar les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle amb l’ús de bioGNL, produït a partir de residus orgànics, o de GNL sintètic, produït a partir d’hidrogen i captura de CO2. 

Diferents Directives i Reglaments europeus, com és el Reglament d’Infraestructures de Combustibles Alternatius (AFIR), obliguen als ports de la xarxa TEN-T, com el de Barcelona, a disposar d’infraestructures de subministrament de GNL per a vaixells. En conseqüència, el Port de Barcelona ha treballat des de 2015 per disposar d’infraestructures de subministrament de GNL des de camió cisterna, des de gavarra i des de la planta de regasificació d’Enagas, i ha promogut el gas natural com a combustible per a vaixells.