NotíciesEl Port de Barcelona inaugura la primera fira de Nadal de la ciutat al costat del mar

El Port de Barcelona ha inau-gurat la primera Fira de Nadal del Port Vell amb un espectacle al Portal de la Pau que ha donat el tret de sortida oficial al primer mercat nadalenc que Barcelona té al costat del mar. El director general del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, i un grup d'infants, fills de treballadors del Port de Barcelona, han estat els encarregats de pitjar el botó que ha fet oficial l'encesa i ha donat pas a l'espectacle de llum, música i color de l'arbre que presideix la fira.

El Port de Barcelona anima la Comunitat Portuària a omplir el Contenidor Solidari

La campanya tindrà lloc del 10 al 15 de desembre. Per a la recollida d'aliments es demanen aliments bàsics i infantils: tot ti-pus de conserves (d'origen ani-mal, vegetal o llegums cuits), oli, llet i aliments infantils (llets, cereals i purés). Els aliments han de ser no periples a curt termini, aptes per a consum humà, amb data de caducitat adequada i descripció dels in-gredients. Aquests es faran arribar a la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, que els distribuirà entre les entitats benèfiques receptores sense afany de lucre.

El Port de Barcelona presenta els seus serveis intermodals en la VIII Trobada Empresarial Hispano-Marroquina

El Port de Barcelona, repre-sentat per la commercial manager, Ana Arévalo, participa en la VIII Trobada Empresarial Hispano-Marroquina del sector Marítim, Transport i Logística, que s'està celebrant en la ciutat de Tànger els dies 27 i 28 de novembre. La trobada, orga-nitzada per la Cambra Oficial de Comerç d'Espanya a Tànger, té l'objectiu de fomentar la coo-peració entre empreses i orga-nismes espanyols i marroquins i potenciar el comerç i la logística entre ambdós països.