NotíciesEl Port de Barcelona commemorarà el Dia Mundial de les Ajudes a la Navegació el proper 1 de juliol

El Port de Barcelona commemorarà el Dia Mundial de les Ajudes a la Navegació el proper 1 de juliol. Aquesta primera edició s'iniciarà amb l'encesa simultània, a les 12 hores del migdia, d'una gran quantitat de fars i sirenes de les 28 autoritats portuàries de l'Estat. Hi ha programades diverses jornades de portes obertes al Far del Llobregat i a la llanterna per a treballadors del Port de Barcelona i la Comunitat Portuària. Per qüestions de seguretat, la visita a la llanterna del far estarà limitada a un número reduït de persones.

El tràfic de contenidors del Port de Barcelona creix un 6,8% fins al mes d'abril

Durant els quatre primers mesos de l'any el Port de Barcelona ha canalitzat un total de 1,12 milions de TEU, una xifra que suposa un increment del tràfic de contenidors del 6,8% respecte el mateix període de l'any anterior. En aquest apartat, els segments d'activitat amb un compor-tament més positiu són els transbordaments (contenidors descarregats per tornar-se a embarcar cap a la seva destinació final), que han crescut un 21,1%, i les importacions, que augmenten un 4,7%. En canvi, els contenidors d'exportació han registrat un descens de l'11,7% respecte al 2018.

Afectacions per obres de condicionament i millora a la Ronda del Port

El departament de Conservació d'Infraestructures del Port de Barcelona està realitzant obres de millora i condicionament del vial de circulació de la Ronda del Port. Les obres, que es realitzaran per fases i fina-litzaran el 10 de juny, estant programades durant la nit i els caps de setmana, per mini-mitzar al màxim les afectacions que puguin ocasionar al trànsit de la zona. En tots els casos, es reduiran els carrils de circulació per cada sentit, però no es prohibirà el pas de vehicles completament. Les tasques de condicionament i millora consisteixen a realitzar un canvi en el paviment de la calçada de la Ronda del Port.