NotíciesEl Port de Barcelona posa en servei un nou escàner per a contenidors

Incorpora les tecnologies d'inspecció no intrusiva més avançades i és una eina ràpida i eficient que agilita les operatives d'exportació i importació sotmeses a inspecció. La seva posada en marxa mostra el compromís del Port i de la Duana de Barcelona amb la seva Comunitat Portuària ja que, a més de ser més ràpid, garanteix més fiabilitat i qualitat dels escanejos, millorant el servei a les empreses de transport, operadors logístics i terminals implicats en el transport de contenidors.

La Marca de Qualitat del Port de Barcelona renova la seva certificació QualiCert

La presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, ha valorat molt especialment la renovació de la certificació QualiCert, que emet l'empresa SGS especialitzada en la inspecció i verificació de serveis, perquè "garanteix que cadascun dels operadors i administracions Efficiency Network que treballen en els àmbits del transport de contenidors i dels serveis als vaixells al Port de Barcelona reben el mateix tracte i la màxima informació a l'hora de mesurar i avaluar els seus indicadors".

El Port de Barcelona identifica els perfils professionals més sol·licitats en el futur als ports mediterranis
El Port de Barcelona ha identificat els perfils professionals més sol·licitats en el futur dins dels ports mediterranis. El Comitè de Formació i Ocupació (EMTE) de l'Associació MedPorts, presidit per la infraestructura catalana, ha donat a conèixer la feina d'identificació realitzada durant l'Assemblea General de l'entitat, celebrada el passat dimarts. Aquests perfils es concentren en tres grans àmbits: digitalització, multimodalitat i transició energètica.