NotíciesEl tràfic de contenidors del Port de Barcelona creix un 8% fins al mes de maig

Els cinc primers mesos de l'any el Port de Barcelona ha canalitzat un total de 1,44 milions de TEU, una xifra que suposa un increment del 8% respecte el 2018. Els segments d'activitat amb un comporta-ment més positiu són els trans-bordaments, que han crescut un 18%, i les importacions, que augmenten un 6%. En canvi, els contenidors d'exportacions moderen el seu decreixement acumulat (-6%) després d'un mes de maig molt positiu, amb un increment mensual del 18%. Les autopistes del mar que connecten Barcelona amb diverses destinacions d'Itàlia i del nord d'Àfrica han transportat 62.903 unitats de transport intermodal, un 2,3% menys que al 2018.

El Port de Barcelona realitza el seu quart estudi de percepció de marca

El Port de Barcelona ha posat en marxa un estudi de per-cepció de marca dirigit als seus clients, usuaris, operadors lo-gístics i membres de la Co-munitat Portuària per a conèixer com valoren els seus serveis, destacar les seves potencialitats i detectar aquells aspectes on cal introduir millores. L'estudi ha estat encarregat pel Consell Rector de la Comunitat Portuària de Barcelona a l'empresa GAPS, especialitzada en anàlisi de reputació de marca. Es realitzarà a través d'una macro enquesta que es podrà respondre on-line i es completarà amb entrevistes personalitzades i reunions amb les principals empreses importadores i exportadores i de l'entorn portuari.

El Port de Barcelona acull la SINO-European International Freight Forwarders Conference

La presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, ha inaugurat avui la SINO-European International Freight Forwarders Conference, la principal trobada de transitaris xinesos i asiàtics a Europa que organitza la China International Freight Forwarders Association (CIFA), amb la col·laboració de la WCA Family of Logistic Networks (WCAF), l'Associació de Transitaris de Barcelona (ATEIA-OLTRA) i el Port de Barcelona. La SINO-European International Freight Forwarders Conference –que ja va celebrar-se a Barcelona els anys 2010 i 2013– ha aplegat enguany a 350 transitaris provinents principalment de l'Àsia, Europa i Amèrica.