NotíciesEl tràfic de contenidors del Port de Barcelona creix un 6,8% fins al mes d'abril

Durant els quatre primers mesos de l'any el Port de Barcelona ha canalitzat un total de 1,12 milions de TEU, una xifra que suposa un increment del tràfic de contenidors del 6,8% respecte el mateix període de l'any anterior. En aquest apartat, els segments d'activitat amb un compor-tament més positiu són els transbordaments (contenidors descarregats per tornar-se a embarcar cap a la seva destinació final), que han crescut un 21,1%, i les importacions, que augmenten un 4,7%. En canvi, els contenidors d'exportació han registrat un descens de l'11,7% respecte al 2018.

Afectacions per obres de condicionament i millora a la Ronda del Port

El departament de Conservació d'Infraestructures del Port de Barcelona està realitzant obres de millora i condicionament del vial de circulació de la Ronda del Port. Les obres, que es realitzaran per fases i fina-litzaran el 10 de juny, estant programades durant la nit i els caps de setmana, per mini-mitzar al màxim les afectacions que puguin ocasionar al trànsit de la zona. En tots els casos, es reduiran els carrils de circulació per cada sentit, però no es prohibirà el pas de vehicles completament. Les tasques de condicionament i millora consisteixen a realitzar un canvi en el paviment de la calçada de la Ronda del Port.

Una delegació xinesa de fabricants de vehicles visita el Port de Barcelona

Una delegació d'empreses de l'automoció de la Xina i de Hong Kong ha visitat el Port de Barcelona amb l'objectiu de conèixer l'oferta de serveis logístics específics i la connec-tivitat terrestre i marítima que la infraestructura catalana ofereix a aquest sector. La delegació xinesa va ser rebuda pel commercial manager del Port de Barcelona, Lluís París; i el sales manager, Carles Mayol, entre d'altres directius. Els executius xinesos van recórrer les dues terminals de vehicles del Port, Autoterminal i Setram, i les terminals ferroviàries especialment dissenyades per aquest tipus de tràfic.