NotíciesEl Port de Barcelona realitza el seu quart estudi de percepció de marca

El Port de Barcelona ha posat en marxa un estudi de per-cepció de marca dirigit als seus clients, usuaris, operadors lo-gístics i membres de la Co-munitat Portuària per a conèixer com valoren els seus serveis, destacar les seves potencialitats i detectar aquells aspectes on cal introduir millores. L'estudi ha estat encarregat pel Consell Rector de la Comunitat Portuària de Barcelona a l'empresa GAPS, especialitzada en anàlisi de reputació de marca. Es realitzarà a través d'una macro enquesta que es podrà respondre on-line i es completarà amb entrevistes personalitzades i reunions amb les principals empreses importadores i exportadores i de l'entorn portuari.

El Port de Barcelona acull la SINO-European International Freight Forwarders Conference

La presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, ha inaugurat avui la SINO-European International Freight Forwarders Conference, la principal trobada de transitaris xinesos i asiàtics a Europa que organitza la China International Freight Forwarders Association (CIFA), amb la col·laboració de la WCA Family of Logistic Networks (WCAF), l'Associació de Transitaris de Barcelona (ATEIA-OLTRA) i el Port de Barcelona. La SINO-European International Freight Forwarders Conference –que ja va celebrar-se a Barcelona els anys 2010 i 2013– ha aplegat enguany a 350 transitaris provinents principalment de l'Àsia, Europa i Amèrica.

Mercè Conesa proposa una major cooperació entre els ports de la Mediterrània

El Comitè Executiu de la MEDports Association s'ha reunit al Port de Barcelona, on ha estat rebut per la seva presidenta, Mercè Conesa. L'associació MEDports, que té l'objectiu de fomentar el transport marítim a la Mediterrània, s'articula al voltant de diferents comitès de treball i posa el focus en aspectes determinants pel futur del transport marítim i l'eco-nomia de la regió, com és el paper de la Mediterrània en els fluxos comercials mundials, la sostenibilitat i la competitivitat dels seus ports. La MEDports Association, que presideix actualment el president del Port de Marsella, Hervé Martel, està integrada pels 18 principals ports de la Mediterrània