NotíciesEl Port de Barcelona aprova la nova regulació del Servei de Practicatge

El Consell d'Administració del Port de Barcelona ha aprovat el nou Plec del Servei Portuari de Practicatge, que fixa les condicions d'aquest servei al port català. El nou Plec, que serà per 10 anys, determina l'increment del número de pràctics respecte als criteris que marcava l'antic contracte i la fixació d'un número mínim d'hores diàries de prestació del servei, així com l'establiment de nivells de rendiment i indicadors de qualitat, com el necessari temps de resposta per sota dels 30 minuts.

El Port de Barcelona publica la seva memòria anual més sostenible i integradora

L'edició d'enguany és l'inici d'una nova manera de presentar la informació perquè per primera vegada integra la Memòria Anual de l'Autoritat Portuària de Barcelona, resum de l'actuació de l'entitat durant tot un any i que incorpora també les principals dades del Port; i la Memòria del Pla de Sostenibilitat Sectorial, que recull les accions de diferents organitzacions de la Comunitat Portuària de Barcelona. La Memòria 2019 es presenta en català, castellà i anglès.

La cita anual del Transport Marítim de Curta Distància el proper 26 de novembre amb el lema "Pacte Verd i COVID: un nou escenari d'oportunitats per al TMCD"

La Conferència 2020 de SPC Spain reunirà la més àmplia representació dels agents que participen a la cadena intermodal marítima terrestre. Tindrà lloc a Barcelona, port espanyol referent en Autopistes del Mar i TMCD i en generar alternatives logístiques i intermodals que reforcen la competitivitat d'una economia altament internacionalitzada com és la de Catalunya i la seva àrea d'influència.