NotíciesEl proper dijous 23 de maig se celebra la Jornada Tècnica de la Marca de Qualitat Efficiency Network del Port de Barcelona

La jornada ha marcat un èxit d'inscripció amb 139 inscrits de 55 organitzacions (el 60 % de les certificades). La cita tindrà un caire participatiu que perme-trà als participants conèixer les novetats que s'exposaran de manera dinàmica. Des de la Marca de Qualitat es vol donar a conèixer quins són els valors d'Efficiency Network. Per aquest motiu en aquest taller es treballarà la manera de consolidar-los entre les diverses organitzacions certificades, i a la mateixa vegada, com donar-los visibilitat i rellevància. Aquest tema té continuïtat des de les jornades del 2018.

El Port de Barcelona commemorarà el Dia Mundial de les Ajudes a la Navegació el proper 1 de juliol

El Port de Barcelona commemorarà el Dia Mundial de les Ajudes a la Navegació el proper 1 de juliol. Aquesta primera edició s'iniciarà amb l'encesa simultània, a les 12 hores del migdia, d'una gran quantitat de fars i sirenes de les 28 autoritats portuàries de l'Estat. Hi ha programades diverses jornades de portes obertes al Far del Llobregat i a la llanterna per a treballadors del Port de Barcelona i la Comunitat Portuària. Per qüestions de seguretat, la visita a la llanterna del far estarà limitada a un número reduït de persones.

El tràfic de contenidors del Port de Barcelona creix un 6,8% fins al mes d'abril

Durant els quatre primers mesos de l'any el Port de Barcelona ha canalitzat un total de 1,12 milions de TEU, una xifra que suposa un increment del tràfic de contenidors del 6,8% respecte el mateix període de l'any anterior. En aquest apartat, els segments d'activitat amb un compor-tament més positiu són els transbordaments (contenidors descarregats per tornar-se a embarcar cap a la seva destinació final), que han crescut un 21,1%, i les importacions, que augmenten un 4,7%. En canvi, els contenidors d'exportació han registrat un descens de l'11,7% respecte al 2018.