NotíciesEl tràfic de mercaderies del Port de Barcelona suma 57,6 milions de tones fins al mes d'octubre

Pel Port de Barcelona han passat un total de 57,6 milions de tones de mercaderies entre els mesos de gener i octubre, amb un creixement de l'1,3% respecte al tràfic registrat en el mateix període de l'any ante-rior. Els granels líquids són el tipus de mercaderia que experi-menta un increment percentual més elevat, amb un alça del 8,8% i prop dels 13,9 milions de tones en els deu primers mesos de l'any. Els contenidors sumen un total de 2,8 milions de TEU, xifra similar a la registrada en el 2018.

MEDports organitzarà una segona edició del seminari sobre gestió de ports durant el 2020

El Comitè de Treball, Formació i Coneixements Marítims de l'associació MEDports orga-nitzarà una segona edició del seminari internacional sobre gestió de ports durant el segon trimestre del 2020. Després de les positives valoracions de la primera edició, celebrada de l'11 al 13 de novembre a les instal·lacions del Port de Barcelona, els seus organitza-dors han acordat impulsar una nova convocatòria, les dates de la qual es concretaran en la propera reunió de l'Assemblea General de MEDports.

El Port de Barcelona avança en el seu model d'innovació oberta

S'ha celebrat al hub tecnològic #Pier01 del Barcelona Tech City la jornada de treball "Open Innovation del Port de Barcelona", dedicada a donar a conèixer l'estat de les diferents iniciatives que s'estan desenvolupant en el programa OpenPort. Aquesta iniciativa del Port de Barcelona té l'objectiu d'afavorir la implantació de solucions innovadores, sorgides tant de l'ecosistema portuari com de sectors diferents, que permetin donar respostes als reptes que s'estan plantejant el l'àmbit portuari i del comerç internacional.