NotíciesEl Port de Barcelona acull la SINO-European International Freight Forwarders Conference

La presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, ha inaugurat avui la SINO-European International Freight Forwarders Conference, la principal trobada de transitaris xinesos i asiàtics a Europa que organitza la China International Freight Forwarders Association (CIFA), amb la col·laboració de la WCA Family of Logistic Networks (WCAF), l'Associació de Transitaris de Barcelona (ATEIA-OLTRA) i el Port de Barcelona. La SINO-European International Freight Forwarders Conference –que ja va celebrar-se a Barcelona els anys 2010 i 2013– ha aplegat enguany a 350 transitaris provinents principalment de l'Àsia, Europa i Amèrica.

Mercè Conesa proposa una major cooperació entre els ports de la Mediterrània

El Comitè Executiu de la MEDports Association s'ha reunit al Port de Barcelona, on ha estat rebut per la seva presidenta, Mercè Conesa. L'associació MEDports, que té l'objectiu de fomentar el transport marítim a la Mediterrània, s'articula al voltant de diferents comitès de treball i posa el focus en aspectes determinants pel futur del transport marítim i l'eco-nomia de la regió, com és el paper de la Mediterrània en els fluxos comercials mundials, la sostenibilitat i la competitivitat dels seus ports. La MEDports Association, que presideix actualment el president del Port de Marsella, Hervé Martel, està integrada pels 18 principals ports de la Mediterrània

El Port de Barcelona intensifica el seus contactes comercials a la fira Transport Logistic de Munic

El Port de Barcelona ha pre-sentat els seus serveis amb di-verses empreses de la Comuni-tat Portuària: l'operador ferrovi-ari TP Nova; els operadors de serveis logístics i transport in-termodal Alfil Logistics, Transa-badell i Cosmopartner; la navi-liera, Grandi Navi Veloci; i l'Escola Europea - Intermodal Transport. La delegació del Port ha estat formada pel subdirec-tor general d'Estratègia i Co-mercial, Santiago Garcia-Milà; el cap de Relacions Institucio-nals i Promoció, Manel Galán; el sales manager, Carles Mayol; el commercial manager, Lluís París; les delegades a França, Nathalie Thomas i Claire Pérez; i la responsable de Comercial i Línies Regulars, Anna Llisterri.