Tarifes

Tarifes per serveis portuaris
Amarratge
Practicatge
Remolc
Terminals de contenidors

Serveis de recepciĆ³ de residus generats pels vaixells:
Annex Marpol I
Annex Marpol V

Tarifes per serveis comercials
Aparcament de camions
Aplicades pel PIF