La Marca de Qualitat del Port de Barcelona

Per què certificar-se?

Millora contínua. Millorar la fiabilitat dels processos portuaris oferint respostes eficaces a les necessitats dels clients.

Optimització del rendiment. Maximitzar el rendiment minimitzant els costos de la cadena de subministrament.

Visibilitat i reconeixement. Transmetre al mercat un compromís per a l'eficiència millorant la imatge de marca de l'empresa.
 

Destacats

El Port renova la certificació QualiCert de la seva Marca per tres anys més

La realització d'auditories a les empreses de la Comunitat Portuària és un dels aspectes rellevants en la gestió de la Marca, i com a departament de l'Autoritat Portuària, hem de procurar la màxima transparència de la nostra activitat.

L'empresa SGS especialitzada en la inspecció i verificació de serveis, ens avalua periòdicament el nostre sistema de gestió.

Un cop passada la corresponent auditoria, l'esmentada empresa ha lliurat a l'APB el corresponent certificat de renovació que valida el sistema de gestió per la realització de les auditories.

Tot i que té una validesa de tres anys, SGS realitzarà anualment un seguiment del sistema per validar la qualitat de servei.

El Nou Informe Efficiency Dashboard

La Marca Efficiency Network actualitza l'informe d'auditories de les organitzacions certificades.

El seu disseny ajuda a la incorporació de les dades i a la seva difusió al ser més visual, ofereix la possibilitat de promocionar-se directament utilitzant el seu format i la seva imatge més agradable i intuïtiva.

L'apartat més innovador correspon a que inclou informació de l'evolució dels processos complerts de la cadena on hi ha participat l'empresa, a més d'un resum d'indicadors, organitzats per períodes d'activitats de sis mesos en sis mesos, fins a recollir la informació dels dos anys de certificació.

Aquest informe el rebran les organitzacions certificades amb l'activitat de contenidors semestralment a través del Brand Center de la Marca. Està previst properament actualitzar la resta d'informes de les activitats certificades.

Major visibilitat de l'eficiència en les auditories de transport Efficiency Network

Fins al moment en les auditories de transport Efficiency Network s'analitzaven dos indicadors corresponents als compromisos adquirits per les empreses de transport certificades.

S'avaluava la fiabilitat en el lliurament (comprovació de l'hora d'arribada a casa del client, a través de l'albarà segellat, coincidint amb l'hora sol·licitada pel client), i la Seguretat a través del número de precinte.

A partir d'ara, a més, s'afegirà la informació i la transparència de l'anàlisi de les dades, ja que es valora per separat l'hora d'arribada i que l'albarà estigui segellat. Aquesta dada, que ja es tenia en compte no s'analitzava amb un indicador propi. Amb el nou format d'auditories, sí.

L'anàlisi d'aquest indicador no significarà un augment de la mostra sol·licitada, sinó una millor visió, més àmplia i desglossada de l'eficiència de les empreses de transport Efficiency Network. També es necessitarà un compliment del 90% per a superar-lo.