Presidenta

Sra. Mercè Conesa i Pagès

Vocal Nat

Sr. Francisco J. Valencia Alonso

Capità Marítim

Director general (no conseller)

Sr. José Alberto Carbonell Camallonga

En representació de l'Administració general de l'Estat

Sr. Ramón Fernández Calvo

Advocat de l'Estat

Sr. Álvaro Sánchez Manzanares

Puertos del Estado

Sra. Montserrat García Llovera

Subdelegada del Govern

En representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Sr. Isidre Gavín i Valls
Sr. Xavier Tàrrega Martínez
Sr. Jordi Trius Traserra
Sr. Emili Sanz Martínez

En representació dels municipis en el terme dels quals està localitzada la zona de servei del Port de Barcelona

Sra. Janet Sanz Cid

Cinquena tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona

Sr. Lluís Tejedor Ballesteros

Alcalde - President de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

En representació de les cambres de comerç, d'organitzacions empresarials i sindicals i sectors rellevants en l'àmbit portuari

Sr. Joan J. LLonch Pañella

Cambra de Comerç de Barcelona

Sr. Xabier María Vidal Niebla

President de l'Associació d'Empreses Estibadores

Sr. José Pérez Domínguez

CCOO

Sr. Carles Boy Rodríguez

UGT

Secretari (no conseller)

Sr. Román Eguinoa San Román