Taxes

Les taxes del Port de Barcelona no experimenten cap modificació -excepte en el cas de la T3- respecte de les vigents en el primer semestre de 2017.

T0 Taxa d'ajudes a la navegació
T1 Taxa del vaixell
T2 Taxa del passatge
T3 Taxa a la mercaderia - Repertori de mercaderies (en format .csv compatible amb Excel)
T5 Taxa d'embarcacions esportives
Tarifa fixa pel servei de recepció de residus de vaixells (L7) - Tríptic explicatiu
Taxa d'ocupació

Repertori de bonificacions (Llei 6/2018 LGPE 2018)