Estacionaments per a estades prolongadesD'acord amb les normes de seguretat pròpies d'una instal·lació portuària, no és permès l'estacionament prolongat a la zona de ferris. Cas de no embarcar el vehicle, s'autoritza l'accés de vehicles particulars durant el temps necessari per descarregar passatgers i equipatge.

A la zona portuària hi ha la possibilitat d'estacionar a l'aparcament del World Trade Center.

World Trade Center
Tel. 93 508 80 76

 

Drets dels passatgers que viatgen per mar i vies navegables

Document en pdf

Resum (en castellà)

Pàgina de la Unió Europea

Previsió

7 dies