Avís

Servei en proves

Comença: 16/06/2022 - 11h 25m - Finalitza: 27/06/2022 - 06h 24m

COMUNICATS/COMUNICADOS – APMT – BEST – Horaris 24 de juny / Horarios 24 de junio

Comunicats d’APMT i de BEST amb motiu de la festivitat del proper divendres 24 de juny.

************************

Comunicados de APMT y de BEST con motivo de la festividad del próximo viernes 24 de junio.

OPERATIVA

AVIS CADUCAT

Fitxers Annexos:

  APM Terminals - Comunicat

  BEST - Comunicat

Per més informació:

sac.portdebarcelona.cat