Output de Web Service: getAvisosLatest

Resultat de cridar (a les 2022-08-10 00:32:05):

http://www.portdebarcelona.cat/avisos/ws/getAvisosLatest.json
{"queryResult": {"status": "OK", "query": null, "queryTime": -0.00012683868408203125, "statusCode": 200}, "queryData": {"AvisosLatest": [{"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nUs adjuntem comunicats d\u2019APMT i de BEST amb motiu de la festivitat del proper dissabte 16 de juliol. \r\n\r\nSalutacions.\r\n\r\n************************\r\n\r\nBuenos d\u00edas:\r\n\r\nLes adjuntamos comunicados de APMT y de BEST con motivo de la festividad del pr\u00f3ximo s\u00e1bado 16 de julio.\r\n\r\nSaludos cordiales.\r\n", "diahorainiciavis": "2022-07-13 12:47:16", "webtitol": "Comunicats/Comunicados - APMT - BEST - Horaris dissabte 16 de juliol / Horarios s\u00e1bado 16 de julio", "emailsubject": "Comunicats/Comunicados - APMT - BEST - Horaris dissabte 16 de juliol / Horarios s\u00e1bado 16 de julio", "id": 116, "webcontingut": "Comunicats d\u2019APMT i de BEST amb motiu de la festivitat del proper dissabte 16 de juliol. \r\n\r\n************************\r\n\r\nComunicados de APMT y de BEST con motivo de la festividad del pr\u00f3ximo s\u00e1bado 16 de julio.", "smssubject": "Comunicats/Comunicados - APMT - BEST - Horaris dissabte 16 de juliol / Horarios sabado 16 de julio", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2022-07-18 06:01:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2022-07-13 12:46:33", "fitxersadjunts": [{"numfitxer": 1, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer1.8ca9dc777a746f25.3232303731365f41504d545f636f6d756e696361745f686f72617269732e706466.pdf", "descfitxer": "Comunicat APM Terminal - Horaris 16 de juliol"}, {"numfitxer": 2, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer2.85852b5f9ea19708.3232303731365f424553545f636f6d756e696361745f686f72617269732e706466.pdf", "descfitxer": "Comunicat BEST - Horaris 16 de juliol"}], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/116", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nEns informen des del SCPP (Servei de Coordinaci\u00f3 de Posicionats) que l'avaria de l'esc\u00e0ner ja est\u00e0 solucionada i s'est\u00e0 funcionant amb normalitat. \r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n***************************** \r\n\r\nBuenos d\u00edas,\r\n\r\nNos informan desde el SCPP (Servicio de Coordinaci\u00f3n de Posicionados) que la aver\u00eda del esc\u00e1ner ya est\u00e1 solucionada y se est\u00e1 funcionando con normalidad.\r\n\r\nSaludos cordiales,\r\n", "diahorainiciavis": "2022-07-01 11:01:08", "webtitol": "AVIS / AVISO - Avaria esc\u00e0ner solucionada / Aver\u00eda esc\u00e1ner solucionada", "emailsubject": "AVIS / AVISO - Avaria esc\u00e0ner solucionada / Aver\u00eda esc\u00e1ner solucionada", "id": 115, "webcontingut": "Ens informen des del SCPP (Servei de Coordinaci\u00f3 de Posicionats) que l'avaria de l'esc\u00e0ner ja est\u00e0 solucionada i s'est\u00e0 funcionant amb normalitat. \r\n\r\n***************************** \r\n\r\nNos informan desde el SCPP (Servicio de Coordinaci\u00f3n de Posicionados) que la aver\u00eda del esc\u00e1ner ya est\u00e1 solucionada y se est\u00e1 funcionando con normalidad.\r\n", "smssubject": "AVIS / AVISO - Avaria esc\u00e0ner solucionada / Aver\u00eda esc\u00e1ner solucionada", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2022-07-04 14:01:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2022-07-01 11:01:18", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["https://sac.portdebarcelona.cat/"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/115", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nEns informen des del SCPP (Servei de Coordinaci\u00f3 de Posicionats) que a causa d'una avaria a l'esc\u00e0ner encara no s'ha pogut iniciar l'operativa. Els t\u00e8cnics estan treballant per a solucionar la incid\u00e8ncia al m\u00e9s aviat possible.\r\n\r\nUs informarem quan l'avaria estigui solucionada.\r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n*****************************\r\nBuenos d\u00edas, \r\n\r\nNos informan desde el SCPP (Servicio de Coordinaci\u00f3n de Posicionados) que a causa de una aver\u00eda el esc\u00e1ner todav\u00eda no ha podido iniciar la operativa. Los t\u00e9cnicos est\u00e1n trabajando para solucionar la incidencia lo antes posible.\r\n\r\nOs informaremos cuando la aver\u00eda est\u00e9 solucionada.\r\n\r\nSaludos cordiales,\r\n", "diahorainiciavis": "2022-07-01 10:25:40", "webtitol": "AVIS / AVISO - Esc\u00e0ner avariat / Esc\u00e1ner averiado", "emailsubject": "AVIS / AVISO - Esc\u00e0ner avariat / Esc\u00e1ner averiado", "id": 114, "webcontingut": "Ens informen des del SCPP (Servei de Coordinaci\u00f3 de Posicionats) que a causa d'una avaria a l'esc\u00e0ner encara no s'ha pogut iniciar l'operativa. Els t\u00e8cnics estan treballant per a solucionar la incid\u00e8ncia al m\u00e9s aviat possible.\r\n\r\n*****************************\r\n\r\nNos informan desde el SCPP (Servicio de Coordinaci\u00f3n de Posicionados) que a causa de una aver\u00eda el esc\u00e1ner todav\u00eda no ha podido iniciar la operativa. Los t\u00e9cnicos est\u00e1n trabajando para solucionar la incidencia lo antes posible.", "smssubject": "AVIS / AVISO - Esc\u00e0ner avariat / Esc\u00e1ner averiado", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2022-07-04 13:25:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2022-07-01 10:25:53", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["https://sac.portdebarcelona.cat/"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/114", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nUs adjuntem comunicats d\u2019APMT i de BEST amb motiu de la festivitat del proper divendres 24 de juny.\r\nSalutacions.\r\n\r\n************************\r\n\r\nBuenos d\u00edas:\r\n\r\nLes adjuntamos comunicados de APMT y de BEST con motivo de la festividad del pr\u00f3ximo viernes 24 de junio.\r\n\r\nSaludos cordiales.\r\n", "diahorainiciavis": "2022-06-16 11:25:03", "webtitol": "COMUNICATS/COMUNICADOS \u2013 APMT \u2013 BEST \u2013 Horaris 24 de juny / Horarios 24 de junio", "emailsubject": "COMUNICATS/COMUNICADOS \u2013 APMT \u2013 BEST \u2013 Horaris 24 de juny / Horarios 24 de junio", "id": 112, "webcontingut": "\r\nComunicats d\u2019APMT i de BEST amb motiu de la festivitat del proper divendres 24 de juny.\r\n\r\n************************\r\n\r\nComunicados de APMT y de BEST con motivo de la festividad del pr\u00f3ximo viernes 24 de junio.\r\n", "smssubject": "COMUNICATS/COMUNICADOS \u2013 APMT \u2013 BEST \u2013 Horaris 24 de juny / Horarios 24 de junio", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2022-06-27 06:24:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2022-06-16 11:24:25", "fitxersadjunts": [{"numfitxer": 1, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer1.8ebd6397f9170fb4.3232303631335f41504d545f686f726172697332342d362e706466.pdf", "descfitxer": "APM Terminals - Comunicat"}, {"numfitxer": 2, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer2.b2275ad074d2f896.3232303631365f424553545f686f726172697332342d362e706466.pdf", "descfitxer": "BEST - Comunicat"}], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/112", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bon d\u00eda,\r\n\r\nLa propera semana hi ha previst el manteniment de l\u2019esc\u00e0ner pel qu\u00e8 hi haur\u00e0 alteracions en els horaris del servei. \r\n\r\nUs adjuntem comunicat del SCPP (Servei de Coordinaci\u00f3 de Posicionats) al respecte.\r\n\r\nBen cordialment,\r\n\r\n****************************\r\n\r\nBuenos d\u00edas:\r\n\r\nLa pr\u00f3xima semana hay previsto el mantenimiento del esc\u00e1ner por lo que habr\u00e1 alteraciones en los horarios de servicio.\r\n\r\nOs adjuntamos comunicado del SCPP (Servicio de Coordinaci\u00f3n de Posicionados) al respecto.\r\n\r\nSaludos cordiales,\r\n", "diahorainiciavis": "2022-06-15 12:17:20", "webtitol": "AVIS/AVISO - Escaner - Horaris del 20 al 23 de juny / Horarios del 20 al 23 de junio", "emailsubject": "AVIS/AVISO - Escaner - Horaris del 20 al 13 de juny / Horarios del 20 al 23 de junio", "id": 111, "webcontingut": "La propera semana hi ha previst el manteniment de l\u2019esc\u00e0ner pel qu\u00e8 hi haur\u00e0 alteracions en els horaris del servei. \r\n\r\nAdjuntem comunicat del SCPP (Servei de Coordinaci\u00f3 de Posicionats) al respecte.\r\n\r\n\r\n****************************\r\n\r\nLa pr\u00f3xima semana hay previsto el mantenimiento del esc\u00e1ner por lo que habr\u00e1 alteraciones en los horarios de servicio.\r\n\r\nAdjuntamos comunicado del SCPP (Servicio de Coordinaci\u00f3n de Posicionados) al respecto.\r\n\r\n", "smssubject": "AVIS/AVISO - Escaner - Horaris del 20 al 13 de juny / Horarios del 20 al 23 de junio", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2022-06-24 01:15:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2022-06-15 12:16:11", "fitxersadjunts": [{"numfitxer": 1, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer1.a08dc80bd4c20969.3232303631355f657363616e65722e706466.pdf", "descfitxer": "Comunicat SCPP - Servei esc\u00e0ner del 20 al 23 de juny"}], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/111", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bon d\u00eda,\r\n\r\nUs adjuntem comunicats d\u2019APMT i de BEST amb motiu de la festivitat del proper dilluns 6 de juny.\r\n\r\nSalutacions.\r\n\r\n************************\r\n\r\nBuenos d\u00edas:\r\n\r\nLes adjuntamos comunicados de APMT y de BEST con motivo de la festividad del pr\u00f3ximo lunes 6 de junio.\r\n\r\nSaludos cordiales.\r\n", "diahorainiciavis": "2022-06-02 09:24:44", "webtitol": "COMUNICATS/COMUNICADOS \u2013 APMT \u2013 BEST \u2013 Horaris 6 de juny / Horarios 6 de junio", "emailsubject": "COMUNICATS/COMUNICADOS \u2013 APMT \u2013 BEST \u2013 Horaris 6 de juny / Horarios 6 de junio", "id": 110, "webcontingut": "Comunicats d\u2019APMT i de BEST amb motiu de la festivitat del proper dilluns 6 de juny.\r\n\r\n************************\r\n\r\nComunicados de APMT y de BEST con motivo de la festividad del pr\u00f3ximo lunes 6 de junio.\r\n\r\n", "smssubject": "COMUNICATS/COMUNICADOS \u2013 APMT \u2013 BEST \u2013 Horaris 6 de juny / Horarios 6 de junio", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2022-06-07 06:22:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2022-06-02 09:22:26", "fitxersadjunts": [{"numfitxer": 1, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer1.a4a403a21f14223d.3232303630365f41504d545f486f72617269732e706466.pdf", "descfitxer": "APMT - Horaris 6 de juny"}, {"numfitxer": 2, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer2.a5133f0eaded4d62.3232303630365f424553545f486f72617269732e706466.pdf", "descfitxer": "BEST - Horaris 6 de juny"}], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/110", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bona tarda,\r\n\r\nA partir d\u2019avui el CI-SAU passa a anomenar-se CENTRE DE SERVEI AL TRANSPORT.\r\n\r\nEl CENTRE DE SERVEI AL TRANSPORT dur\u00e0 a terme la impressi\u00f3 de les targetes AG aix\u00ed com la seva activaci\u00f3, que es realitzar\u00e0 en el moment de la seva recollida, evitant els problemes que es generaven fins ara en els duplicats i renovacions (les targetes AG ja no es realitzaran des del departament d\u2019acreditacions de l\u2019Autoritat Portu\u00e0ria).\r\n\r\nAix\u00ed mateix, tamb\u00e9 s'encarregar\u00e0, juntament amb el SAU i la Policia Portu\u00e0ria, de la gesti\u00f3 i tramitaci\u00f3 dels transports especials.\r\n\r\nPer a qualsevol dubte o aclariment preguem contacteu amb:\r\nCENTRE DE SERVEI AL TRANSPORT\r\nAdre\u00e7a: Passeig de l\u2019Agr\u00edcola, s/n \u2013 Edifici TIR \u2013 Planta Baixa \u2013 08039 Barcelona\r\nTel\u00e8fon : 93 298 60 66\r\nMail: cst@portdebarcelona.cat\r\nHorari: de 8:30 a 17:00 hores\r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n***************************\r\n\r\nBuenas tardes:\r\n\r\nA partir de hoy el CI-SAU pasa a denominarse CENTRO DE SERVICIO AL TRANSPORTE.\r\n\r\nEl CENTRO DE SERVICIO AL TRANSPORTE realitzar\u00e0 la impresi\u00f3n de las tarjetas AG as\u00ed como su activaci\u00f3n, que se realitzar\u00e0 en el momento de su recogida, evitando los problemes que se generaban hasta ahora en los duplicados y renovaciones (las tarjetas AG ya no se realizar\u00e1n desde el departamento de acreditaciones de la Autoridad Portuaria).\r\n\r\nAs\u00ed mismo, tambi\u00e9n se encargar\u00e1, junto con el SAU y la Polic\u00eda Portuaria, de la gesti\u00f3n y tramitaci\u00f3n de los transportes especiales.\r\n\r\nPara cualquier duda o aclaraci\u00f3n pueden contactar con:\r\nCENTRO DE SERVICIO AL TRANSPORTE:\r\nDirecci\u00f3n: Passeig de l\u2019Agr\u00edcola, s/n \u2013 Edifici TIR \u2013 Planta Baixa \u2013 08039 Barcelona\r\nTel\u00e9fono: 93 298 60 66\r\nMail. cst@portdebarcelona.cat\r\nHorario: de 8:30 a 17:00 hores\r\n\r\nSaludos cordiales.\r\n", "diahorainiciavis": "2022-05-30 14:38:58", "webtitol": "AViS - TARGETES AG i TRANSPORTS ESPECIALS - CI-SAU canvia a CENTRE DE SERVEI AL TRANSPORT ", "emailsubject": "AViS - TARGETES AG i TRANSPORTS ESPECIALS - CI-SAU canvia a CENTRE DE SERVEI AL TRANSPORT ", "id": 109, "webcontingut": "A partir d\u2019avui el CI-SAU passa a anomenar-se CENTRE DE SERVEI AL TRANSPORT.\r\n\r\nEl CENTRE DE SERVEI AL TRANSPORT dur\u00e0 a terme la impressi\u00f3 de les targetes AG aix\u00ed com la seva activaci\u00f3, que es realitzar\u00e0 en el moment de la seva recollida, evitant els problemes que es generaven fins ara en els duplicats i renovacions (les targetes AG ja no es realitzaran des del departament d\u2019acreditacions de l\u2019Autoritat Portu\u00e0ria).\r\n\r\nAix\u00ed mateix, tamb\u00e9 s'encarregar\u00e0, juntament amb el SAU i la Policia Portu\u00e0ria, de la gesti\u00f3 i tramitaci\u00f3 dels transports especials.\r\n\r\nPer a qualsevol dubte o aclariment preguem contacteu amb:\r\nCENTRE DE SERVEI AL TRANSPORT\r\nAdre\u00e7a: Passeig de l\u2019Agr\u00edcola, s/n \u2013 Edifici TIR \u2013 Planta Baixa \u2013 08039 Barcelona\r\nTel\u00e8fon: 93 298 60 66\r\nMail: cst@portdebarcelona.cat\r\nHorari: de 8:30 a 17:00 hores\r\n\r\n***************************\r\n\r\nA partir de hoy el CI-SAU pasa a denominarse CENTRO DE SERVICIO AL TRANSPORTE.\r\n\r\nEl CENTRO DE SERVICIO AL TRANSPORTE realitzar\u00e0 la impresi\u00f3n de las tarjetas AG as\u00ed como su activaci\u00f3n, que se realitzar\u00e0 en el momento de su recogida, evitando los problemes que se generaban hasta ahora en los duplicados y renovaciones (las tarjetas AG ya no se realizar\u00e1n desde el departamento de acreditaciones de la Autoridad Portuaria).\r\n\r\nAs\u00ed mismo, tambi\u00e9n se encargar\u00e1, junto con el SAU y la Polic\u00eda Portuaria, de la gesti\u00f3n y tramitaci\u00f3n de los transportes especiales.\r\n\r\nPara cualquier duda o aclaraci\u00f3n pueden contactar con:\r\nCENTRO DE SERVICIO AL TRANSPORTE:\r\nDirecci\u00f3n: Passeig de l\u2019Agr\u00edcola, s/n \u2013 Edifici TIR \u2013 Planta Baixa \u2013 08039 Barcelona\r\nTel\u00e9fono: 93 298 60 66\r\nMail: cst@portdebarcelona.cat\r\nHorario: de 8:30 a 17:00 hores\r\n\r\n", "smssubject": "AViS - TARGETES AG i TRANSPORTS ESPECIALS - CI-SAU canvia a CENTRE DE SERVEI AL TRANSPORT ", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2022-06-27 17:37:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2022-05-30 14:38:04", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/109", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nPer millorar la connectivitat a la zona sud del port, us comuniquen que es pot accedir al port per la porta 43 des dels dilluns, a les 5:45 hores, fins els dissabtes a les 14:15 hores de forma ininterrompuda (us adjuntem pl\u00e0nol d\u2019ubicaci\u00f3 de la porta 43). \r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n\r\n***************************\r\n\r\nBuenos d\u00edas,\r\n\r\nCon tal de mejorar la conectividad en la zona sur del Port, les comunicamos que se puede acceder al Port por la Puerta 43 des de los lunes, a las 5:45 horas hasta los s\u00e1bados a las 14:15 horas de forma ininterrumpida (os adjuntamos mapa de ubicaci\u00f3n de la Puerta 43)\r\n\r\nSaludos.\r\n", "diahorainiciavis": "2022-05-26 10:19:48", "webtitol": "Av\u00eds / Aviso - P43 - Horari acc\u00e9s porta 43 / Horario acceso puerta 43", "emailsubject": "Av\u00eds / Aviso - P43 - Horari acc\u00e9s porta 43 / Horario acceso puerta 43", "id": 108, "webcontingut": "Per millorar la connectivitat a la zona sud del port, us comuniquen que es pot accedir al port per la porta 43 des dels dilluns, a les 5:45 hores, fins els dissabtes a les 14:15 hores de forma ininterrompuda (us adjuntem pl\u00e0nol d\u2019ubicaci\u00f3 de la porta 43). \r\n\r\n***************************\r\n\r\nCon tal de mejorar la conectividad en la zona sur del Port, les comunicamos que se puede acceder al Port por la Puerta 43 des de los lunes, a las 5:45 horas hasta los s\u00e1bados a las 14:15 horas de forma ininterrumpida (os adjuntamos mapa de ubicaci\u00f3n de la Puerta 43)\r\n\r\n", "smssubject": "Avis / Aviso - P43 - Horari acces porta 43 / Horario acceso puerta 43", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2022-06-24 16:22:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2022-05-26 10:18:06", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["https://drive.google.com/file/d/1rwdKseLEPOMbQ0hiKU88QMwQBChxcR1O/view?usp=sharing"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/108", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nEns comuniquen des de la Direcci\u00f3 Regional de Sanitat Vegetal que la situaci\u00f3 dels sistemes inform\u00e0tics s\u2019ha normalitzat i que ja es poden realitzar els seus tr\u00e0mits mitjan\u00e7ant l\u2019aplicaci\u00f3 del CEXVEG. \r\n\r\nTamb\u00e9 informen que les sol.licituds que ja s\u2019hagin iniciat seguint les instruccions del Pla de Conting\u00e8ncia es finalitzaran atenent a l\u2019esmentat Pla.\r\n\r\nSalutacions,\r\n\r\n*****************************\r\n\r\nBuenos d\u00edas:\r\n\r\nNos comunican desde la Direcci\u00f3n Regional de Sanidad Vegetal que la situaci\u00f3n de los sistemas inform\u00e1ticos se ha normalizado y que ja se pueden realizar sus tr\u00e1mites a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n del CEXVEG.\r\n\r\nTambi\u00e9n informan que las solicitudes que se hayan iniciado siguiendo las instrucciones del Plan de Contingencia se finalizar\u00e1n atendiendo a dicho Plan.\r\n\r\nSaludos,\r\n", "diahorainiciavis": "2022-05-16 08:45:39", "webtitol": "COMUNICAT / COMUNICADO - Sanitat Vegetal - CEXVEG reactivat / Sanidad Vegetal - CEXVEG reactivado", "emailsubject": "COMUNICAT / COMUNICADO - Sanitat Vegetal - CEXVEG reactivat / Sanidad Vegetal - CEXVEG reactivado", "id": 107, "webcontingut": "La Direcci\u00f3 Regional de Sanitat Vegetal comunica que la situaci\u00f3 dels sistemes inform\u00e0tics s\u2019ha normalitzat i que ja es poden realitzar els seus tr\u00e0mits mitjan\u00e7ant l\u2019aplicaci\u00f3 del CEXVEG. \r\n\r\nInformen que les sol.licituds que ja s\u2019hagin iniciat seguint les instruccions del Pla de Conting\u00e8ncia es finalitzaran atenent a l\u2019esmentat Pla.\r\n\r\n*****************************\r\n\r\nLa Direcci\u00f3n Regional de Sanidad Vegetal comunica que la situaci\u00f3n de los sistemas inform\u00e1ticos se ha normalizado y que ja se pueden realizar sus tr\u00e1mites a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n del CEXVEG.\r\n\r\nInforman que las solicitudes que se hayan iniciado siguiendo las instrucciones del Plan de Contingencia se finalizar\u00e1n atendiendo a dicho Plan.\r\n\r\n\r\n", "smssubject": "COMUNICAT / COMUNICADO - Sanitat Vegetal - CEXVEG reactivat / Sanidad Vegetal - CEXVEG reactivado", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2022-05-19 11:44:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2022-05-16 08:44:35", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/107", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bona tarda,\r\n\r\nEns comuniquen des de la Direcci\u00f3 Regional de Sanitat Vegetal que degut a les actualitzacions que han realitzat a TRACES no es poden presentar sol.licituds d\u2019importaci\u00f3 pel qu\u00e8 han activat un pla de conting\u00e8ncia.\r\n\r\nUs annexem el mail a on ho expliquen aix\u00ed com el formulari CHEDD.\r\n\r\nSalutacions,\r\n\r\n*****************************\r\n\r\nBuenas tardes:\r\n\r\nNos comunican desde la Direcci\u00f3n Regional de Sanidad Vegetal que debido a las actualizaciones que han realizado en TRACES no se pueden presentar solicitudes de importaci\u00f3n por lo que han activado un plan de contingencia.\r\n\r\nOs anexamos el mail donde lo explican as\u00ed como el formulario CHEDD.\r\n\r\nSaludos,", "diahorainiciavis": "2022-05-12 14:46:38", "webtitol": "COMUNICAT / COMUNICADO - Sanitat Vegetal - Pla de Conting\u00e8ncia / Sanidad Vegetal - Plan de Contingencia", "emailsubject": "COMUNICAT / COMUNICADO - Sanitat Vegetal - Pla de Conting\u00e8ncia / Sanidad Vegetal - Plan de Contingencia", "id": 106, "webcontingut": "Comunicat de la Direcci\u00f3 Regional de Sanitat Vegetal on informen que degut a les actualitzacions que han realitzat a TRACES no es poden presentar sol.licituds d\u2019importaci\u00f3 pel qu\u00e8 han activat un pla de conting\u00e8ncia.\r\n\r\nAnnexem el mail a on ho expliquen aix\u00ed com el formulari CHEDD.\r\n\r\n*****************************\r\n\r\nComunicado de la Direcci\u00f3n Regional de Sanidad Vegetal donde informan que debido a las actualizaciones que han realizado en TRACES no se pueden presentar solicitudes de importaci\u00f3n por lo que han activado un plan de contingencia.\r\n\r\nAnexamos el mail donde lo explican as\u00ed como el formulario CHEDD.\r\n\r\n", "smssubject": "COMUNICAT / COMUNICADO - Sanitat Vegetal - Pla de Contingencia / Sanidad Vegetal - Plan de Contingencia", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2022-05-16 08:44:48", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2022-05-12 14:18:10", "fitxersadjunts": [{"numfitxer": 1, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer1.878a7dfe61c01808.3232303531325f436f6d756e696361745f53616e697461742d5665676574616c2e706466.pdf", "descfitxer": "Comunicat Sanitat Vegetal - 12 maig"}, {"numfitxer": 2, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer2.97c0ecefa289c3f4.464f524d554c4152494f5f43484544205050205061727465204920792049492d322e444f4358.DOCX", "descfitxer": "Formulari CHEDD"}], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/106", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nadjuntem comunicats d'APMT i de BEST referents a la seva operativa amb motiu de la festivitat de l'1 de maig.\r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n*****************************\r\n\r\nBuenos d\u00edas:\r\n\r\nAdjuntamos comunicados de APMT y de BEST referentes a su operativa con motivo de la festividad del 1 de mayo.\r\n\r\nSaludos cordiales.\r\n", "diahorainiciavis": "2022-04-28 12:27:37", "webtitol": "COMUNICATS / COMUNICATS - APMT - BEST - Festivitat 1 de maig / Festividad 1 de mayo", "emailsubject": "COMUNICATS / COMUNICATS - APMT - BEST - Festivitat 1 de maig / Festividad 1 de mayo", "id": 105, "webcontingut": "Comunicats d'APMT i de BEST referents a la seva operativa amb motiu de la festivitat de l'1 de maig.\r\n\r\n*****************************\r\n\r\nComunicados de APMT y de BEST referentes a su operativa con motivo de la festividad del 1 de mayo.", "smssubject": "COMUNICATS / COMUNICATS - APMT - BEST - Festivitat 1 de maig / Festividad 1 de mayo", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2022-05-02 06:27:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2022-04-28 12:27:54", "fitxersadjunts": [{"numfitxer": 1, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer1.910e4aa21a68dab0.3232303432385f41504d545f316d6169672e706466.pdf", "descfitxer": "APMT - Comunicat 1 de maig"}, {"numfitxer": 2, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer2.ad0733ea554038cc.3232303432385f424553545f316d6169672e706466.pdf", "descfitxer": "BEST - Comunicat 1 de maig"}], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/105", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nadjuntem comunicats d'APMT i de BEST referents a la seva operativa amb motiu de la festivitat de l'1 de maig.\r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n*****************************\r\n\r\nBuenos d\u00edas:\r\n\r\nAdjuntamos comunicados de APMT y de BEST referentes a su operativa con motivo de la festividad del 1 de mayo.\r\n\r\nSaludos cordiales.", "diahorainiciavis": "2022-04-28 12:21:29", "webtitol": "COMUNICATS / COMUNICATS - APMT - BEST - Festivitat 1 de maig / Festividad 1 de mayo", "emailsubject": "COMUNICATS / COMUNICATS - APMT - BEST - Festivitat 1 de maig / Festividad 1 de mayo", "id": 104, "webcontingut": "Comunicats d'APMT i de BEST referents a la seva operativa amb motiu de la festivitat de l'1 de maig.\r\n\r\n*****************************\r\n\r\nComunicados de APMT y de BEST referentes a su operativa con motivo de la festividad del 1 de mayo.", "smssubject": "COMUNICATS / COMUNICATS - APMT - BEST - Festivitat 1 de maig / Festividad 1 de mayo", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2022-04-28 12:28:09", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2022-04-28 12:17:06", "fitxersadjunts": [{"numfitxer": 1, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer1.8a7e2041e3e5bbe2.3232303432385f41504d5f316d6169672e706466.pdf", "descfitxer": "APMT - Comunicat 1 de maig"}, {"numfitxer": 2, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer2.98191cdbce07b887.3232303432385f424553545f316d6169672e706466.pdf", "descfitxer": "BEST - Comunicat 1 de maig"}], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/104", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nAdjuntem comunicat d'APMT on recomanen que es prioritzi la retirada de contenidors d'importaci\u00f3 amb la finalitat de garantir una operativa fluida. \r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n****************************** \r\n\r\nBuenos d\u00edas,\r\n\r\nAdjuntamos comunicado de APMT en el que recomiendan que se priorice la retirada de contenedores de importaci\u00f3n con el fin de poder garantizar una operativa fluida.\r\n\r\nSaludos cordiales.\r\n", "diahorainiciavis": "2022-04-22 11:01:27", "webtitol": "APMT - Mesures prevenci\u00f3 ocupaci\u00f3 / Medidas prevenci\u00f3n ocupaci\u00f3n - 22 abril", "emailsubject": "Comunicat / Comunicado - APMT - Mesures prevenci\u00f3 ocupaci\u00f3 / Medidas prevenci\u00f3n ocupaci\u00f3n - 22 abril", "id": 103, "webcontingut": "Adjuntem comunicat d'APMT on recomanen que es prioritzi la retirada de contenidors d'importaci\u00f3 amb la finalitat de garantir una operativa fluida. \r\n\r\n****************************** \r\n\r\nAdjuntamos comunicado de APMT en el que recomiendan que se priorice la retirada de contenedores de importaci\u00f3n con el fin de poder garantizar una operativa fluida.\r\n", "smssubject": "APMT - Mesures prevenci\u00f3 ocupaci\u00f3 / Medidas prevenci\u00f3n ocupaci\u00f3n - 22 abril", "iconavis": "check-circle-o", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2022-05-13 14:01:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2022-04-22 11:01:35", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": [], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/103", "plantillaavis": "APB-COMUNICACIONS-RESTABLERT"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nAdjuntem comunicat de BEST on informen que les mesures de conting\u00e8ncia anunciades fa unes setmanes, amb motiu de l'aturada de transport, es mantindran fins a nou av\u00eds per tal d'agilitzar i facilitar l'entrada i sortida de contenidors de les seves instal\u00b7lacions.\r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n******************************\r\nBuenos d\u00edas, \r\n\r\nAdjuntamos comunicado de BEST donde informan que las medidas de contingencia anunciadas hace unas semanas, con motivo del paro de transporte, se mantendr\u00e1n hasta nuevo aviso para agilizar y facilitar la entrada y salida de contenedores de sus instalaciones.\r\n\r\nSaludos cordiales.\r\n", "diahorainiciavis": "2022-04-21 10:19:06", "webtitol": "BEST - Mesures de conting\u00e8ncia / Medidas de contingencia - 21 abril", "emailsubject": "Comunicat / Comunicado - BEST - Mesures de conting\u00e8ncia / Medidas de contingencia - 21 abril", "id": 102, "webcontingut": "Comunicat de BEST on informen que les mesures de conting\u00e8ncia anunciades fa unes setmanes, amb motiu de l'aturada de transport, es mantindran fins a nou av\u00eds per tal d'agilitzar i facilitar l'entrada i sortida de contenidors de les seves instal\u00b7lacions.\r\n\r\n******************************\r\n\r\nComunicado de BEST donde informan que las medidas de contingencia anunciadas hace unas semanas, con motivo del paro de transporte, se mantendr\u00e1n hasta nuevo aviso para agilizar y facilitar la entrada y salida de contenedores de sus instalaciones.\r\n\r\n\r\n", "smssubject": "Comunicat / Comunicado - BEST - Mesures de conting\u00e8ncia / Medidas de contingencia - 21 abril", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2022-05-16 08:45:01", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2022-04-21 10:19:20", "fitxersadjunts": [{"numfitxer": 1, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer1.a34424fcc7cf34c4.3232303432305f42455354202d204d65737572657320636f6e74696e67656e6369612061747572616461207472616e73706f72742e706466.pdf", "descfitxer": "Comunicat BEST Mesures Contingencia"}], "llistaurls": [], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/102", "plantillaavis": "BEST-OPERACIO-INCIDENCIA"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nUs comuniquem que APMT informa que donada l'alta ocupaci\u00f3 a l'esplanada, recomanen la retirada de contenidors d'importaci\u00f3 amb la finalitat d'alleujar la congesti\u00f3 a la terminal i poder garantir l'operativa fluida.\r\n\r\nCordialment,\r\n\r\n\r\n*********************\r\n\r\nBuenos d\u00edas, \r\n\r\nOs comunicamos que APMT informa que debido a la alta ocupaci\u00f3n en explanada, recomiendan que se prioricen la retirada de contenedores de importaci\u00f3n con el fin de aliviar la congesti\u00f3n en la terminal y poder garantizar una operativa fluida.\r\n\r\nCordialmente, ", "diahorainiciavis": "2022-04-13 12:42:41", "webtitol": "Mesures prevenci\u00f3 alta ocupaci\u00f3 APMT / Medidas prevenci\u00f3n alta ocupaci\u00f3n APMT", "emailsubject": "AVIS/AVISO: Mesures prevenci\u00f3 alta ocupaci\u00f3 APMT / Medidas prevenci\u00f3n alta ocupaci\u00f3n APMT", "id": 101, "webcontingut": "APMT informa que donada l'alta ocupaci\u00f3 a l'esplanada, recomanen la retirada de contenidors d'importaci\u00f3 amb la finalitat d'alleujar la congesti\u00f3 a la terminal i poder garantir l'operativa fluida.\r\n\r\n*********************\r\n\r\nAPMT informa que debido a la alta ocupaci\u00f3n en explanada, recomiendan que se prioricen la retirada de contenedores de importaci\u00f3n con el fin de aliviar la congesti\u00f3n en la terminal y poder garantizar una operativa fluida.\r\n", "smssubject": "AVIS/AVISO: Mesures prevenci\u00f3 alta ocupaci\u00f3 APMT / Medidas prevenci\u00f3n alta ocupaci\u00f3n APMT", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2022-04-30 15:42:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2022-04-13 12:42:58", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["https://sac.portdebarcelona.cat/"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/101", "plantillaavis": "APMT-OPERACIO-INCIDENCIA"}]}, "queryParameters": {"urlPath": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/ws/getAvisosLatest.json", "params": {"nombre": 15}, "responseDate": "2022-08-10 00:32:05", "requestedReport": "AVISOSLATEST"}}