Output de Web Service: getAvisosLatest

Resultat de cridar (a les 2023-12-07 20:44:53):

http://www.portdebarcelona.cat/avisos/ws/getAvisosLatest.json
{"queryResult": {"status": "OK", "query": null, "queryTime": 0.00034999847412109375, "statusCode": 200}, "queryData": {"AvisosLatest": [{"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nUs fem arribar el comunicat que ha enviat APM Terminals referent a les proves internes W.30:\r\n\r\n''Apreciados clientes,\r\nLes informamos que la prueba interna relativa al nuevo sistema operativo que estaba prevista realizar esta semana, queda aplazada hasta nuevo aviso.\r\nLes mantendremos informados ante cualquier novedad.\r\nAgradecemos enormemente su comprensi\u00f3n y colaboraci\u00f3n \r\nQuedamos a su disposici\u00f3n ante cualquier duda o aclaraci\u00f3n que puedan necesitar.\r\nUn saludo,''\r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\nServei d\u2019Atenci\u00f3 al Client\r\nPort de Barcelona\r\nsac@portdebarcelona.cat\r\n\r\n\r\n*****************************\r\n\r\nBuenos d\u00edas:\r\n\r\nOs hacemos llegar el comunicado que nos ha enviado APM Terminals referente a las pruebas internas W.30: \r\n\r\n''Apreciados clientes,\r\nLes informamos que la prueba interna relativa al nuevo sistema operativo que estaba prevista realizar esta semana, queda aplazada hasta nuevo aviso.\r\nLes mantendremos informados ante cualquier novedad.\r\nAgradecemos enormemente su comprensi\u00f3n y colaboraci\u00f3n \r\nQuedamos a su disposici\u00f3n ante cualquier duda o aclaraci\u00f3n que puedan necesitar.\r\nUn saludo,''\r\n\r\nSaludos cordiales,\r\n\r\nServicio de Atenci\u00f3n al Cliente\r\nPort de Barcelona\r\nsac@portdebarcelona.cat\r\n", "diahorainiciavis": "2023-07-25 14:25:06", "webtitol": "ANUL\u00b7LAT. APMT \u2013 Proves internes W.30 / APMT - Pruebas internas W.30", "emailsubject": "ANUL\u00b7LAT. APMT \u2013 Poves internes W.30 / APMT - Pruebas internas W.30", "id": 180, "webcontingut": "Comunicat que ha enviat APM Terminals referent a les proves internes W.30:\r\n\r\n''Apreciados clientes,\r\nLes informamos que la prueba interna relativa al nuevo sistema operativo que estaba prevista realizar esta semana, queda aplazada hasta nuevo aviso.\r\nLes mantendremos informados ante cualquier novedad.\r\nAgradecemos enormemente su comprensi\u00f3n y colaboraci\u00f3n \r\nQuedamos a su disposici\u00f3n ante cualquier duda o aclaraci\u00f3n que puedan necesitar.\r\nUn saludo,''\r\n\r\n*****************************\r\n\r\nComunicado que nos ha enviado APM Terminals referente a las pruebas internas W.30: \r\n\r\n''Apreciados clientes,\r\nLes informamos que la prueba interna relativa al nuevo sistema operativo que estaba prevista realizar esta semana, queda aplazada hasta nuevo aviso.\r\nLes mantendremos informados ante cualquier novedad.\r\nAgradecemos enormemente su comprensi\u00f3n y colaboraci\u00f3n \r\nQuedamos a su disposici\u00f3n ante cualquier duda o aclaraci\u00f3n que puedan necesitar.\r\nUn saludo,''\r\n\r\n", "smssubject": "ANUL\u00b7LAT. APMT \u2013 Poves internes W.30 / APMT - Pruebas internas W.30", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2023-07-28 17:24:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2023-07-25 14:24:44", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": [], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/180", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nUs fem arribar el comunicat que ha enviat APM Terminals referent a les proves internes W.30:\r\n\r\n''Apreciados clientes,\r\nPonemos en su conocimiento que la pr\u00f3xima semana tenemos previsto realizar pruebas internas de cara a la cercana implementaci\u00f3n del nuevo sistema operativo Navis N4.\r\nEl horario afectado ser\u00e1 el siguiente:\r\n**Mi\u00e9rcoles 26/07 (20h00) al jueves 27/07 (08h00) se realizar\u00e1 una parada en la operativa mar\u00edtima.**\r\nRogamos eviten enviar notificaciones v\u00eda EDI referente a la operativa de entrega/recepci\u00f3n en puertas durante la jornada nocturna del d\u00eda 26/07.\r\nLes mantendremos informados ante cualquier novedad.\r\nAgradecemos enormemente su comprensi\u00f3n y colaboraci\u00f3n.\r\nQuedamos a su disposici\u00f3n ante cualquier duda o aclaraci\u00f3n que puedan necesitar.\r\nUn saludo,''\r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\nServei d\u2019Atenci\u00f3 al Client\r\nPort de Barcelona\r\nsac@portdebarcelona.cat\r\n\r\n*****************************\r\n\r\nBuenos d\u00edas,\r\n\r\nOs hacemos llegar el comunicado que nos ha enviado APM Terminals referente a las pruebas internas W.30: \r\n\r\n''Apreciados clientes,\r\nPonemos en su conocimiento que la pr\u00f3xima semana tenemos previsto realizar pruebas internas de cara a la cercana implementaci\u00f3n del nuevo sistema operativo Navis N4.\r\nEl horario afectado ser\u00e1 el siguiente:\r\n**Mi\u00e9rcoles 26/07 (20h00) al jueves 27/07 (08h00) se realizar\u00e1 una parada en la operativa mar\u00edtima.**\r\nRogamos eviten enviar notificaciones v\u00eda EDI referente a la operativa de entrega/recepci\u00f3n en puertas durante la jornada nocturna del d\u00eda 26/07.\r\nLes mantendremos informados ante cualquier novedad.\r\nAgradecemos enormemente su comprensi\u00f3n y colaboraci\u00f3n.\r\nQuedamos a su disposici\u00f3n ante cualquier duda o aclaraci\u00f3n que puedan necesitar.\r\nUn saludo,''\r\n \r\nSaludos cordiales,\r\n\r\nServicio de Atenci\u00f3n al Cliente\r\nPort de Barcelona\r\nsac@portdebarcelona.cat\r\n", "diahorainiciavis": "2023-07-25 12:45:37", "webtitol": "APMT - Proves internes W.30 / APMT Terminals - Pruebas internas W.30 ", "emailsubject": "APMT - Proves internes W.30 / APMT Terminals - Pruebas internas W.30 ", "id": 179, "webcontingut": "Comunicat d'APM Terminals referent a les proves internes W.30:\r\n\r\n''Apreciados clientes,\r\nPonemos en su conocimiento que la pr\u00f3xima semana tenemos previsto realizar pruebas internas de cara a la cercana implementaci\u00f3n del nuevo sistema operativo Navis N4.\r\nEl horario afectado ser\u00e1 el siguiente:\r\n**Mi\u00e9rcoles 26/07 (20h00) al jueves 27/07 (08h00) se realizar\u00e1 una parada en la operativa mar\u00edtima.**\r\nRogamos eviten enviar notificaciones v\u00eda EDI referente a la operativa de entrega/recepci\u00f3n en puertas durante la jornada nocturna del d\u00eda 26/07.\r\nLes mantendremos informados ante cualquier novedad.\r\nAgradecemos enormemente su comprensi\u00f3n y colaboraci\u00f3n.\r\nQuedamos a su disposici\u00f3n ante cualquier duda o aclaraci\u00f3n que puedan necesitar.\r\nUn saludo,''\r\n\r\n*****************************\r\n\r\nComunicado que nos ha enviado APM Terminals referente a las pruebas internas W.30: \r\n\r\n''Apreciados clientes,\r\nPonemos en su conocimiento que la pr\u00f3xima semana tenemos previsto realizar pruebas internas de cara a la cercana implementaci\u00f3n del nuevo sistema operativo Navis N4.\r\nEl horario afectado ser\u00e1 el siguiente:\r\n**Mi\u00e9rcoles 26/07 (20h00) al jueves 27/07 (08h00) se realizar\u00e1 una parada en la operativa mar\u00edtima.**\r\nRogamos eviten enviar notificaciones v\u00eda EDI referente a la operativa de entrega/recepci\u00f3n en puertas durante la jornada nocturna del d\u00eda 26/07.\r\nLes mantendremos informados ante cualquier novedad.\r\nAgradecemos enormemente su comprensi\u00f3n y colaboraci\u00f3n.\r\nQuedamos a su disposici\u00f3n ante cualquier duda o aclaraci\u00f3n que puedan necesitar.\r\nUn saludo,''\r\n \r\n", "smssubject": "APMT - Proves internes W.30 / APMT Terminals - Pruebas internas W.30 ", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2023-07-25 14:29:54", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2023-07-25 12:42:54", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": [], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/179", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bon dia, \r\n\r\nUs informem que, per treballs de millora en el sistema de control d'accessos, la porta P33 situada en la conflu\u00e8ncia del Carrer Atl\u00e0ntic/Carrer Mar Groga es tancar\u00e0 temporalment al tr\u00e0nsit rodat a les seg\u00fcents franges hor\u00e0ries:\r\n\r\n-\tEl carril d'entrada a la ZAL Port, P33 E1, romandr\u00e0 tancat temporalment el dijous 20/7 entre les 0:00 i les 12:00 hores\r\n-\tEl carril de sortida de la ZAL Port, al Port de Barcelona, P33 S2 romandr\u00e0 tancat temporalment el divendres 21/7 entre les 0:00 i les 12:00 hores\r\n\r\nUs recomanem que planifiqueu i realitzeu els trajectes utilitzant acc\u00e9s alternatiu: Porta P34 situada a l'Av. Ports d'Europa.\r\n\r\nLamentem les mol\u00e8sties causades.\r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n*****************************\r\n\r\nBuenos d\u00edas:\r\n\r\nOs informamos que, por trabajos de mejora en el sistema de control de accesos, la puerta P33 situada en la confluencia del Carrer Atl\u00e0ntic/Carrer Mar Groga se cerrar\u00e1 temporalmente al tr\u00e1fico rodado en las siguientes franjas horarias:\r\n\r\n-\tEl carril de entrada a la ZAL Port, P33 E1, permanecer\u00e1 temporalmente cerrado el jueves 20/7 entre las 0:00 y las 12:00 horas.\r\n-\tEl carril de salida de la ZAL Port, al Port de Barcelona, P33 S2, permanecer\u00e1 temporalmente cerrado el viernes 21/7 entre las 0:00 y las 12:00 horas.\r\n\r\nOs recomendamos que planifiqu\u00e9is y realic\u00e9is los trayectos utilizando el acceso alternativo: Puerta P34 situada en la Av. Ports d\u2019Europa.\r\n\r\nLamentamos las molestias ocasionadas.\r\n\r\nSaludos cordiales.\r\n\r\n", "diahorainiciavis": "2023-07-19 10:17:47", "webtitol": "Tancament provisional de la Porta 33 / Cierre provisional de la Puerta 33 \u2013 20/7 al 21/7", "emailsubject": "Tancament provisional de la Porta 33 / Cierre provisional de la Puerta 33 \u2013 20/7 al 21/7", "id": 175, "webcontingut": "Per treballs de millora en el sistema de control d'accessos, la porta P33 situada en la conflu\u00e8ncia del Carrer Atl\u00e0ntic/Carrer Mar Groga es tancar\u00e0 temporalment al tr\u00e0nsit rodat a les seg\u00fcents franges hor\u00e0ries:\r\n\r\n-\tEl carril d'entrada a la ZAL Port, P33 E1, romandr\u00e0 tancat temporalment el dijous 20/7 entre les 0:00 i les 12:00 hores\r\n-\tEl carril de sortida de la ZAL Port, al Port de Barcelona, P33 S2 romandr\u00e0 tancat temporalment el divendres 21/7 entre les 0:00 i les 12:00 hores\r\n\r\nUs recomanem que planifiqueu i realitzeu els trajectes utilitzant acc\u00e9s alternatiu: Porta P34 situada a l'Av. Ports d'Europa.\r\n\r\nLamentem les mol\u00e8sties ocasionades.\r\n\r\n*****************************\r\n\r\nPor trabajos de mejora en el sistema de control de accesos, la puerta P33 situada en la confluencia del Carrer Atl\u00e0ntic/Carrer Mar Groga se cerrar\u00e1 temporalmente al tr\u00e1fico rodado en las siguientes franjas horarias:\r\n\r\n-\tEl carril de entrada a la ZAL Port, P33 E1, permanecer\u00e1 temporalmente cerrado el jueves 20/7 entre las 0:00 y las 12:00 horas.\r\n-\tEl carril de salida de la ZAL Port, al Port de Barcelona, P33 S2, permanecer\u00e1 temporalmente cerrado el viernes 21/7 entre las 0:00 y las 12:00 horas.\r\n\r\nOs recomendamos que planifiqu\u00e9is y realic\u00e9is los trayectos utilizando el acceso alternativo: Puerta P34 situada en la Av. Ports d\u2019Europa.\r\n\r\nLamentamos las molestias ocasionadas.", "smssubject": "Tancament provisional de la Porta 33 / Cierre provisional de la Puerta 33 \u2013 20/7 al 21/7", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2023-07-21 14:16:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2023-07-19 10:17:03", "fitxersadjunts": [{"numfitxer": 1, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer1.92929dbcd8b25cd3.3233303731395f4163636573736f732e4a5047.JPG", "descfitxer": "Mapa de les portes d'acc\u00e9s al Port - P33 i P34 "}], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/175", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nAdjuntem comunicats de les terminales APMT i BEST referents als horaris amb motius de la festivitat de Sant Joan.\r\n\r\nSalutacions.\r\n\r\n*****************************\r\n\r\nBuenos d\u00edas:\r\n\r\nAdjuntamos comunicados de las terminales APMT y BEST referentes a los horarios con motivo de la festividad de San Juan.\r\n\r\nSaludos cordiales.\r\n\r\n", "diahorainiciavis": "2023-06-21 12:04:42", "webtitol": "COMUNICATS / COMUNICADOS \u2013 APMT \u2013 BEST \u2013 Horaris Sant Joan / Horarios San Juan", "emailsubject": "COMUNICATS / COMUNICADOS \u2013 APMT \u2013 BEST \u2013 Horaris Sant Joan / Horarios San Juan", "id": 173, "webcontingut": "Comunicats de les terminales APMT i BEST referents als horaris amb motius de la festivitat de Sant Joan.\r\n\r\n\r\n*****************************\r\n\r\nComunicados de las terminales APMT y BEST referentes a los horarios con motivo de la festividad de San Juan.\r\n\r\n", "smssubject": "COMUNICATS / COMUNICADOS \u2013 APMT \u2013 BEST \u2013 Horaris Sant Joan / Horarios San Juan", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2023-06-26 08:02:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2023-06-21 12:03:05", "fitxersadjunts": [{"numfitxer": 1, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer1.96f9bc735f5618ed.3233303632335f41504d545f636f6d756e696361742e706466.pdf", "descfitxer": "APMT - Comunicat Sant Joan"}, {"numfitxer": 2, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer2.a38d59e89e631b29.3233303632335f424553545f636f6d756e696361742e706466.pdf", "descfitxer": "BEST - Comunicat Sant Joan"}], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/173", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Dem\u00e0 divendres 16 de juny est\u00e0 prevista una aturada operativa per part del col\u00b7lectiu estibador en la franja de 8 a 14 hores.\r\n\r\nAPMT i BEST ens indiquen que, de 6 a 8 hores, refor\u00e7aran les seves operatives.\r\n\r\n**********************\r\n\r\nMa\u00f1ana viernes 16 de junio est\u00e1 previsto un paro operativo por parte del colectivo estibador en la franja de 8 a 14 horas.\r\n\r\nAPMT y BEST nos indican que, de 6 a 8 horas, reforzar\u00e1n sus operativas.\r\n\r\n\r\n\r\n", "diahorainiciavis": "2023-06-15 12:12:28", "webtitol": "ATURADA ESTIBADORS / PARO ESTIBADORES - 16/6 - de 8 a 14 h.", "emailsubject": "ATURADA ESTIBADORS / PARO ESTIBADORES - 16/6 - de 8 a 14 h.", "id": 167, "webcontingut": "Dem\u00e0 divendres 16 de juny est\u00e0 prevista una aturada operativa per part del col\u00b7lectiu estibador en la franja de 8 a 14 hores.\r\n\r\nAPMT i BEST ens indiquen que, de 6 a 8 hores, refor\u00e7aran les seves operatives.\r\n\r\n**********************\r\n\r\nMa\u00f1ana viernes 16 de junio est\u00e1 previsto un paro operativo por parte del colectivo estibador en la franja de 8 a 14 horas.\r\n\r\nAPMT y BEST nos indican que, de 6 a 8 horas, reforzar\u00e1n sus operativas.\r\n\r\n\r\n\r\n", "smssubject": "ATURADA ESTIBADORS / PARO ESTIBADORES - 16/6 - de 8 a 14 h.", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2023-06-16 15:00:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2023-06-15 12:02:50", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/167", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bona tarda, \r\n\r\nUs informem que dem\u00e0 dilluns 12 de juny est\u00e0 prevista una aturada operativa per part del col\u00b7lectiu estibador en la franja de 8 a 14 hores.\r\n\r\nSalutacions.\r\n\r\n***************************\r\n\r\nBuenas tardes:\r\n\r\nOs informamos que ma\u00f1ana lunes 12 de junio est\u00e1 previsto un paro operativo por parte del colectivo estibador en la franja de 8 a 14 horas.\r\n\r\nSaludos.\r\n", "diahorainiciavis": "2023-06-11 17:45:34", "webtitol": "ATURADA ESTIBADORS / PARO ESTIBADORES - 12/6 - de 8 a 14 h.", "emailsubject": "ATURADA ESTIBADORS / PARO ESTIBADORES - 12/6 - de 8 a 14 h.", "id": 164, "webcontingut": "Dem\u00e0 dilluns 12 de juny est\u00e0 prevista una aturada operativa per part del col\u00b7lectiu estibador en la franja de 8 a 14 hores.\r\n\r\n\r\n***************************\r\n\r\nMa\u00f1ana lunes 12 de junio est\u00e1 previsto un paro operativo por parte del colectivo estibador en la franja de 8 a 14 horas.\r\n\r\n", "smssubject": "ATURADA ESTIBADORS / PARO ESTIBADORES - 12/6 - de 8 a 14 h.", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2023-06-12 15:43:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2023-06-11 17:43:57", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/164", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nens informen des de SCPP (Servei de Coordinaci\u00f3 de Posicionats) que la propera setmana es realitzar\u00e0 la revisi\u00f3 anual de la instal.laci\u00f3 d\u2019esc\u00e0ner. \r\n\r\nA continuaci\u00f3 us indiquem els horaris en els que la instal.laci\u00f3 NO ESTAR\u00c0 OPERATIVA:\r\n\r\n\u2022\tDimarts 13, de 8:00h. 18:00h. (tot el dia)\r\n\u2022\tDimecres 14, de 14:00h. a 18:00h. (torn de tarda)\r\n\u2022\tDijous 15, de 14:00h. a 18:00h. (torn de tarda)\r\n\r\nSalutacions.\r\n\r\n**********************\r\n\r\nBuenos d\u00edas:\r\n\r\nNos informan desde SCPP (Servicio de Coordinaci\u00f3n de Posicionados) que la pr\u00f3xima semana se realizar\u00e1 la revisi\u00f3n anual de la instalaci\u00f3n del esc\u00e1ner. \r\n\r\nA continuaci\u00f3n os indicamos los horarios en los que la instalaci\u00f3n NO ESTAR\u00c1 OPERATIVA:\r\n\r\n\u2022\tMartes 13, de 8:00h. 18:00h. (todo el d\u00eda)\r\n\u2022\tMi\u00e9rcoles 14, de 14:00h. a 18:00h. (turno de tarde)\r\n\u2022\tJueves 15, de 14:00h. a 18:00h. (turno de tarde)\r\n\r\nSaludos.\r\n", "diahorainiciavis": "2023-06-08 09:55:05", "webtitol": "ESCANER - Modificaci\u00f3 horaris per revisi\u00f3 anual / Modificaci\u00f3n horarios por revisi\u00f3n anual - del 13/6 al 15/6", "emailsubject": "ESCANER - Modificaci\u00f3 horaris per revisi\u00f3 anual / Modificaci\u00f3n horarios por revisi\u00f3n anual - del 13/6 al 15/6", "id": 161, "webcontingut": "Informen des de SCPP (Servei de Coordinaci\u00f3 de Posicionats) que la propera setmana es realitzar\u00e0 la revisi\u00f3 anual de la instal.laci\u00f3 d\u2019esc\u00e0ner. \r\n\r\nA continuaci\u00f3 us indiquem els horaris en els que la instal.laci\u00f3 NO ESTAR\u00c0 OPERATIVA:\r\n\r\n\u2022\tDimarts 13, de 8:00h. 18:00h. (tot el dia)\r\n\u2022\tDimecres 14, de 14:00h. a 18:00h. (torn de tarda)\r\n\u2022\tDijous 15, de 14:00h. a 18:00h. (torn de tarda)\r\n\r\n**********************\r\nInforman desde SCPP (Servicio de Coordinaci\u00f3n de Posicionados) que la pr\u00f3xima semana se realizar\u00e1 la revisi\u00f3n anual de la instalaci\u00f3n del esc\u00e1ner. \r\n\r\nA continuaci\u00f3n os indicamos los horarios en los que la instalaci\u00f3n NO ESTAR\u00c1 OPERATIVA:\r\n\r\n\u2022\tMartes 13, de 8:00h. 18:00h. (todo el d\u00eda)\r\n\u2022\tMi\u00e9rcoles 14, de 14:00h. a 18:00h. (turno de tarde)\r\n\u2022\tJueves 15, de 14:00h. a 18:00h. (turno de tarde)\r\n\r\n", "smssubject": "ESCANER - Modificacio horaris per revisio anual / Modificacion horarios por revision anual - del 13/6 al 15/6", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2023-06-16 07:37:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2023-06-08 08:38:29", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/161", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nEl proper 5 de juny se celebra a Barcelona la festivitat de la segona pasqua. \r\n\r\nAdjuntem comunicats d\u2019APMT i de BEST al respecte.\r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n***********************\r\n\r\nBuenos d\u00edas:\r\n\r\nEl pr\u00f3ximo lunes 5 de junio se celebra en Barcelona la festividad de la segunda pascua.\r\n\r\nAdjuntamos comunicados de APMT y de BEST al respecto.\r\n\r\nSaludos.\r\n", "diahorainiciavis": "2023-05-31 10:15:18", "webtitol": "COMUNICATS / COMUNICATS - APMT - BEST - Festivitat 5 de juny / Festividad 5 de junio", "emailsubject": "COMUNICATS / COMUNICATS - APMT - BEST - Festivitat 5 de juny / Festividad 5 de junio", "id": 160, "webcontingut": "El proper 5 de juny se celebra a Barcelona la festivitat de la segona pasqua. \r\n\r\nAdjuntem comunicats d\u2019APMT i de BEST al respecte.\r\n\r\n***********************\r\n\r\nEl pr\u00f3ximo lunes 5 de junio se celebra en Barcelona la festividad de la segunda pascua.\r\n\r\nAdjuntamos comunicados de APMT y de BEST al respecto.\r\n\r\n", "smssubject": "COMUNICATS / COMUNICATS - APMT - BEST - Festivitat 5 de juny / Festividad 5 de junio", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2023-06-06 08:02:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2023-05-31 10:14:27", "fitxersadjunts": [{"numfitxer": 1, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer1.a372f30e4489ddfc.3233303630355f41504d545f436f6d756e696361745f322d5061737175612e706466.pdf", "descfitxer": "APMT - Comunicat 5/6 - 2a pasqua"}, {"numfitxer": 2, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer2.a4e1cce32149a8aa.3233303630355f424553545f436f6d756e696361745f322d5061737175612e706466.pdf", "descfitxer": "BEST - Comunicat 5/6 - 2a pasqua"}], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/160", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nDins de la implementaci\u00f3 del nou sistema operatiu d\u2019APMT, per dem\u00e0 dia 24, estan previstes unes proves internes entre 6:00 i 8:00 hores.\r\n\r\nPer aquest motiu la terminal sol.licita que, a partir de les 20:00 hores d\u2019avui fins a les 8:00 hores de dem\u00e0, no s\u2019emiteixin notificacions via EDI referents a l\u2019operativa de lliurament/recepci\u00f3 a portes.\r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n**************************\r\n\r\nBuenos d\u00edas:\r\n\r\nDentro de la implementaci\u00f3n del nuevo sistema operativo de APMT, para ma\u00f1ana d\u00eda 24, est\u00e1n previstas unas pruebas internas entre 6:00 y 8:00 horas.\r\n\r\nPor este motivo la terminal solicita que, a partir de las 20:00 horas de hoy hasta las 8:00 h de ma\u00f1ana, no se emitan notificaciones v\u00eda EDI referentes a la operativa de entrega /recepci\u00f3n en puertas.\r\n\r\nSaludos cordiales.\r\n", "diahorainiciavis": "2023-05-23 11:03:45", "webtitol": "APMT - Proves internes en el seu sistema operatiu / Pruebas internas en su sistema operativo - 24/5 - de 6 a 8 h.", "emailsubject": "APMT - Proves internes en el seu sistema operatiu / Pruebas internas en su sistema operativo - 24/5 - de 6 a 8 h.", "id": 159, "webcontingut": "Dins de la implementaci\u00f3 del nou sistema operatiu d\u2019APMT, per dem\u00e0 dia 24, estan previstes unes proves internes entre 6:00 i 8:00 hores.\r\n\r\nPer aquest motiu la terminal sol.licita que, a partir de les 20:00 hores d\u2019avui fins a les 8:00 hores de dem\u00e0, no s\u2019emiteixin notificacions via EDI referents a l\u2019operativa de lliurament/recepci\u00f3 a portes.\r\n\r\n**************************\r\n\r\nDentro de la implementaci\u00f3n del nuevo sistema operativo de APMT, para ma\u00f1ana d\u00eda 24, est\u00e1n previstas unas pruebas internas entre 6:00 y 8:00 horas.\r\n\r\nPor este motivo la terminal solicita que, a partir de las 20:00 horas de hoy hasta las 8:00 h de ma\u00f1ana, no se emitan notificaciones v\u00eda EDI referentes a la operativa de entrega /recepci\u00f3n en puertas.", "smssubject": "APMT - Proves internes en el seu sistema operatiu / Pruebas internas en su sistema operativo - 24/5 - de 6 a 8 h.", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2023-05-24 14:02:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2023-05-23 11:02:56", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/159", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nDins de la implementaci\u00f3 del nou sistema operatiu d\u2019APMT, per dem\u00e0 dia 18, estan previstes unes proves internes entre 5:00 i 7:30 hores.\r\n\r\nPer aquest motiu la terminal sol.licita que, a partir de les 20:00 hores d\u2019avui fins a les 7:30 hores de dem\u00e0, no s\u2019emiteixin notificacions via EDI referents a l\u2019operativa de lliurament/recepci\u00f3 a portes.\r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n**************************\r\n\r\nBuenos d\u00edas:\r\n\r\nDentro de la implementaci\u00f3n del nuevo sistema operativo de APMT, para ma\u00f1ana d\u00eda 18, est\u00e1n previstas unas pruebas internas entre 5:00 y 7:30 horas.\r\n\r\nPor este motivo la terminal solicita que, a partir de las 20:00 horas de hoy hasta las 7:30 h de ma\u00f1ana, no se emitan notificaciones v\u00eda EDI referentes a la operativa de entrega /recepci\u00f3n en puertas.\r\n\r\nSaludos cordiales.\r\n", "diahorainiciavis": "2023-05-17 11:21:35", "webtitol": "APMT - Proves internes en el seu sistema operatiu / Pruebas internas en su sistema operativo - 18/5 - de 5 a 7:30 h.", "emailsubject": "APMT - Proves internes en el seu sistema operatiu / Pruebas internas en su sistema operativo - 18/5 - de 5 a 7:30 h.", "id": 157, "webcontingut": "Dins de la implementaci\u00f3 del nou sistema operatiu d\u2019APMT, per dem\u00e0 dia 18, estan previstes unes proves internes entre 5:00 i 7:30 hores.\r\n\r\nPer aquest motiu la terminal sol.licita que, a partir de les 20:00 hores d\u2019avui fins a les 7:30 hores de dem\u00e0, no s\u2019emiteixin notificacions via EDI referents a l\u2019operativa de lliurament/recepci\u00f3 a portes.\r\n\r\n**************************\r\n\r\nDentro de la implementaci\u00f3n del nuevo sistema operativo de APMT, para ma\u00f1ana d\u00eda 18, est\u00e1n previstas unas pruebas internas entre 5:00 y 7:30 horas.\r\n\r\nPor este motivo la terminal solicita que, a partir de las 20:00 horas de hoy hasta las 7:30 h de ma\u00f1ana, no se emitan notificaciones v\u00eda EDI referentes a la operativa de entrega /recepci\u00f3n en puertas.\r\n\r\n\r\n", "smssubject": "APMT - Proves internes en el seu sistema operatiu / Pruebas internas en su sistema operativo - 18/5 - de 5 a 7:30 h.", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2023-05-18 12:19:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2023-05-17 11:19:42", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/157", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nAdjuntem comunicats d\u2019APMT i de BEST referents a la seva operativa durant aquests dies de setmana santa.\r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n**********************\r\n\r\nBuenos d\u00edas:\r\n\r\nAdjuntamos comunicados de APMT y de BEST referentes a su operativa durante estos d\u00edas de semana santa.\r\n\r\nSaludos cordiales.\r\n", "diahorainiciavis": "2023-04-03 12:27:37", "webtitol": "COMUNICATS / COMUNICADOS - APMT - BEST - Horaris setmana santa 2023 / Horarios semana santa 2023", "emailsubject": "COMUNICATS / COMUNICADOS - APMT - BEST - Horaris setmana santa 2023 / Horarios semana santa 2023", "id": 156, "webcontingut": "Comunicats d\u2019APMT i de BEST referents a la seva operativa durant aquests dies de setmana santa.\r\n\r\n\r\n**********************\r\n\r\nComunicados de APMT y de BEST referentes a su operativa durante estos d\u00edas de semana santa.\r\n\r\n\r\n", "smssubject": "COMUNICATS / COMUNICADOS - APMT - BEST - Horaris setmana santa 2023 / Horarios semana santa 2023", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2023-04-11 08:24:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2023-04-03 12:25:15", "fitxersadjunts": [{"numfitxer": 1, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer1.bac09f87d5c4925b.3233303430335f41504d545f486f72617269735f7365746d616e615f73616e746132332e706466.pdf", "descfitxer": "APMT - Horaris setmana santa 2023 / Horarios semana santa 2023"}, {"numfitxer": 2, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer2.94c23509b7a1161c.3233303430335f424553545f486f72617269735f7365746d616e615f73616e746132332e706466.pdf", "descfitxer": "BEST - Horaris setmana santa 2023 / Horarios semana santa 2023"}], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/156", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nEns comuniquen que la vaga de Port Nou ha estat desconvocada.\r\n\r\nSalutacions.\r\n\r\n**********************************\r\n\r\nBuenos d\u00edas:\r\n\r\nNos comunican que la huelga de Port Nou ha sido desconvocada.\r\n\r\nSaludos cordiales.\r\n", "diahorainiciavis": "2023-02-15 09:12:56", "webtitol": "AVIS / AVISO \u2013 Vaga PORT NOU desconvocada / Huelga PORT NOU desconvocada", "emailsubject": "AVIS / AVISO \u2013 Vaga PORT NOU desconvocada / Huelga PORT NOU desconvocada", "id": 155, "webcontingut": "\r\nEns comuniquen que la vaga de Port Nou ha estat desconvocada.\r\n\r\n**********************************\r\n\r\nNos comunican que la huelga de Port Nou ha sido desconvocada.\r\n\r\n\r\n", "smssubject": "AVIS / AVISO \u2013 Vaga PORT NOU desconvocada / Huelga PORT NOU desconvocada", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2023-02-17 15:11:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2023-02-15 09:12:19", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/155", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nEns comuniquen que el sindicat CETM-USTP i la representant de les persones treballadores de l\u2019empresa TERMINAL PORT NOU han convocat una vaga que s\u2019iniciar\u00e0 el proper dilluns 6 de febrer, a les 8 hores, i finalitzar\u00e0 el divendres 17 de febrer a les 7:59 hores.\r\n\r\nEn cas de produ\u00efr-se s\u2019establirant serveis m\u00ednims.\r\n\r\nUs mantindrem informats de les novetats que es puguin produir a la nostra p\u00e0gina web: www.sac.portdebarcelona.cat, al m\u00f2dul de destacats.\r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n**********************\r\n\r\nBuenos d\u00edas:\r\n\r\nNos comunican que el sindicato CETM-USTP y la representante de las personas trabajadoras de la empresa TERMINAL PORT NOU han convocado una huelga que se iniciar\u00e1 el pr\u00f3ximo lunes 6 de febrero, a las 8 horas, y finalizar\u00e1 el viernes 17 de febrero, a las 7:59 horas.\r\n\r\nEn caso de producirse se estableceran servicios m\u00ednimos.\r\n\r\nOs mantendremos informados de las novedades que se puedan producir en nuestra p\u00e1gina web: www.sac.portdebarcelona.cat, en el m\u00f3dulo de destacados.\r\n\r\nSaludos cordiales.\r\n", "diahorainiciavis": "2023-02-02 09:07:10", "webtitol": "AVIS / AVISO - Convocatoria vaga PORT NOU / Convocatoria huelga PORT NOU - del 6/2 al 17/2 ", "emailsubject": "AVIS / AVISO - Convocatoria vaga PORT NOU / Convocatoria huelga PORT NOU - del 6/2 al 17/2 ", "id": 154, "webcontingut": "Ens comuniquen que el sindicat CETM-USTP i la representant de les persones treballadores de l\u2019empresa TERMINAL PORT NOU han convocat una vaga que s\u2019iniciar\u00e0 el proper dilluns 6 de febrer, a les 8 hores, i finalitzar\u00e0 el divendres 17 de febrer a les 7:59 hores.\r\n\r\nEn cas de produ\u00efr-se s\u2019establirant serveis m\u00ednims.\r\n\r\nUs mantindrem informats de les novetats que es puguin produir a la nostra p\u00e0gina web: www.sac.portdebarcelona.cat, al m\u00f2dul de destacats.\r\n\r\n\r\n**********************\r\n\r\nNos comunican que el sindicato CETM-USTP y la representante de las personas trabajadoras de la empresa TERMINAL PORT NOU han convocado una huelga que se iniciar\u00e1 el pr\u00f3ximo lunes 6 de febrero, a las 8 horas, y finalizar\u00e1 el viernes 17 de febrero, a las 7:59 horas.\r\n\r\nEn caso de producirse se estableceran servicios m\u00ednimos.\r\n\r\nOs mantendremos informados de las novedades que se puedan producir en nuestra p\u00e1gina web: www.sac.portdebarcelona.cat, en el m\u00f3dulo de destacados.\r\n\r\n", "smssubject": "AVIS / AVISO - Convocatoria vaga PORT NOU / Convocatoria huelga PORT NOU - del 6/2 al 17/2 ", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2023-02-15 09:17:38", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2023-02-02 09:06:45", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/154", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bona tarda,\r\n\r\nBEST informa que ha restablert l\u2019operativa habitual respecte a l\u2019entrada de contenidors buits a la terminal.\r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n***********************\r\n\r\nBuenas tardes:\r\n\r\nBEST informa que ha restablecido la operativa habitual respecto a la entrada de contenedores vac\u00edos a la terminal.\r\n\r\nSaludos cordiales.\r\n", "diahorainiciavis": "2023-01-30 13:29:30", "webtitol": "BEST \u2013 Restablerta operativa habitual d\u2019entrada de buits / Restablecida operativa habitual de entrada de vac\u00edos", "emailsubject": "BEST \u2013 Restablerta operativa habitual d\u2019entrada de buits / Restablecida operativa habitual de entrada de vac\u00edos", "id": 153, "webcontingut": "BEST informa que ha restablert l\u2019operativa habitual respecte a l\u2019entrada de contenidors buits a la terminal.\r\n\r\n\r\n***********************\r\n\r\nBEST informa que ha restablecido la operativa habitual respecto a la entrada de contenedores vac\u00edos a la terminal.\r\n\r\n\r\n", "smssubject": "BEST \u2013 Restablerta operativa habitual d\u2019entrada de buits / Restablecida operativa habitual de entrada de vacios", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2023-02-06 16:28:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2023-01-30 13:28:23", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/153", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nUs informem que el proper dimarts, 17 de gener, es celebrar\u00e0 una assemblea d\u2019estibadors, de 7 a 14 hores.\r\n\r\nPer aquest motiu, es preveu que totes les operatives en les que interv\u00e9 aquest colectiu (mar\u00edtimes, terrestres i internes de les terminals) quedin aturades durant aquesta franja hor\u00e0ria.\r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n*****************************\r\n\r\nBuenos d\u00edas:\r\n\r\nOs informamos que el pr\u00f3ximo martes, 17 de enero, se celebrar\u00e1 una asamblea de estibadores, de 7 a 14 horas.\r\n\r\nPor este motivo, se prevee que todas las operativas en las que interviene este colectivo (mar\u00edtimas, terrestres e internas de las terminales) se detengan durante este intervalo.\r\n\r\nSaludos cordiales.\r\n", "diahorainiciavis": "2023-01-12 10:32:26", "webtitol": "AVIS / AVISO - Assemblea d'estibadors / Asamblea de estibadores - 17/1 - de 7 a 14 h.", "emailsubject": "AVIS / AVISO - Assemblea d'estibadors / Asamblea de estibadores - 17/1 - de 7 a 14 h.", "id": 152, "webcontingut": "El proper dimarts, 17 de gener, es celebrar\u00e0 una assemblea d\u2019estibadors, de 7 a 14 hores.\r\n\r\nPer aquest motiu, es preveu que totes les operatives en les que interv\u00e9 aquest colectiu (mar\u00edtimes, terrestres i internes de les terminals) quedin aturades durant aquesta franja hor\u00e0ria.\r\n\r\n*****************************\r\n\r\nEl pr\u00f3ximo martes, 17 de enero, se celebrar\u00e1 una asamblea de estibadores, de 7 a 14 horas.\r\n\r\nPor este motivo, se prevee que todas las operativas en las que interviene este colectivo (mar\u00edtimas, terrestres e internas de las terminales) se detengan durante este intervalo.", "smssubject": "AVIS / AVISO - Assemblea d'estibadors / Asamblea de estibadores - 17/1 - de 7 a 14 h.", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2023-01-17 15:31:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2023-01-12 10:31:35", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/152", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}]}, "queryParameters": {"urlPath": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/ws/getAvisosLatest.json", "params": {"nombre": 15}, "responseDate": "2023-12-07 20:44:53", "requestedReport": "AVISOSLATEST"}}