Informació de webservices

Aquest apartat proporciona 'endpoints' per connectar aplicacions al servei d'Avisos.

  getAvis.json
Retorna avís num X. Exemple: http://www.portdebarcelona.cat/avisos/ws/getAvis.json. L'avís es troba dins de 'QueryData.Avis':

  • Paràmetres: idavis = numero identif

  getAvisosActius.json
Retorna llista d'avisos actius. Exemple: http://www.portdebarcelona.cat/avisos/ws/getAvisosActius.json. La llista d'avisos es troben dins de 'QueryData.AvisosActius':

  • Paràmetres : cap

  getAvisosToday.json
Retorna llista d'avisos d'avui. Exemple: http://www.portdebarcelona.cat/avisos/ws/getAvisosToday.json. La llista d'avisos es troben dins de 'QueryData.AvisosToday':

  • Paràmetres: cap

  getAvisosDate.json
Retorna llista d'avisos emesos a una data determinada. Exemple: http://www.portdebarcelona.cat/avisos/ws/getAvisosDate.json?dia=2021-05-14. La llista d'avisos es troben dins de 'QueryData.AvisosDate':

  • Paràmetres: dia = AAAA-MM-DD ( per defecte: Avui )
  getAvisosLatest.json
Retorna llista de darreres avisos emesos. Exemple: http://www.portdebarcelona.cat/avisos/ws/getAvisosLatest.json. La llista d'avisos es troben dins de 'QueryData.AvisosLatest':

  • Paràmetres: nombre = numero ( per defecte = 15)