Avisos Actius

Servei en proves

Comença: 23/04/2021 - 11h 25m - Finalitza: 26/04/2021 - 14h 25m

AVÍS / AVISO - SOIVRE - Problemes aplicacions / Problemas aplicaciones

El SOIVRE comunica que té problemes amb les seves aplicacions informàtiques.

*******************

El SOIVRE comunica que tiene problemas con sus aplicaciones informáticas.

OPERATIVA

Fitxers Annexos:

  210423_Comunicat_SOIVRE

Per més informació:

sac.portdebarcelona.cat

Comença: 26/03/2021 - 14h 35m - Finalitza: 26/05/2021 - 16h 29m

Transportuarios : Informació dels depots de Barcelona i Casablanca

Full informatiu amb el detall del Depot de Transportuarios (Barcelona/Casablanca) amb les adreçes, horaris, línies marítimes amb indicacions de tipus i classe de contenidors per dipòsit.

Amb aquesta informació volen faclilitar la devolució i retirada dels contenidors ja que en numeroses ordres de transport no apareix l'adreça complerta fet provoca desplaçaments a ubicacions errònies.

OPERATIVA

Fitxers Annexos:

  Informacio depots Transportuarios

Per més informació:

sac.portdebarcelona.cat

  Darrers avisos