Output de Web Service: getAvisosLatest

Resultat de cridar (a les 2021-09-23 20:12:58):

http://www.portdebarcelona.cat/avisos/ws/getAvisosLatest.json
{"queryResult": {"status": "OK", "query": null, "queryTime": 0.04881095886230469, "statusCode": 200}, "queryData": {"AvisosLatest": [{"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nUs informem que la TERMINAL PORT NOU ha solucionat les incid\u00e8ncies de missatgeria amb PORTIC.\r\n\r\nBen cordialment,\r\n\r\nSAC - Servei d'Atenci\u00f3 al Client\r\nPort de Barcelona\r\n\r\n*********************\r\nBuenos d\u00edas,\r\n\r\nOs informamos que la terminal PORT NOU ha solucionado las incidencias de mensajer\u00eda con PORTIC.\r\n\r\nCordialmente,\r\n\r\nSAC - Servicio de Atenci\u00f3n al Cliente\r\nPort de Barcelona", "diahorainiciavis": "2021-09-13 16:20:10", "webtitol": "AVIS/AVISO: S'ha restablert la missatgeria de terminal PORT NOU", "emailsubject": "AVIS/AVISO: S'ha restablert la missatgeria de terminal PORT NOU", "id": 52, "webcontingut": "Terminal PORT NOU ens informa que la incid\u00e8ncia a la missatgeria amb PORTIC ha estat resolta. ", "smssubject": "AVIS/AVISO: S'ha restablert la missatgeria de terminal PORT NOU", "iconavis": "check-circle-o", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2021-09-14 16:33:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2021-09-13 13:33:41", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["https://sac.portdebarcelona.cat/"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/52", "plantillaavis": "PORTNOU-MISSATGERIA-RESTABLERTA"}, {"emailcontingut": "Bon dia, \r\n\r\nUs informem que TERMINAL PORT NOU te incid\u00e8ncies amb la recepci\u00f3 i enviament de missatgeria amb PORTIC i que estan treballant per a solucionar-ho.\r\n\r\nUs mantindrem informats.\r\n\r\nBen cordialment,\r\n\r\nSAC - Servei d'Acc\u00e9s Unificat\r\nPort de Barcelona\r\n\r\n*********************\r\n\r\nBuenos d\u00edas, \r\n\r\nOs informamos que la terminal PORT NOU tiene incidencias con la recepci\u00f3n y env\u00edo de mensajer\u00eda con PORTIC y que est\u00e1n trabajando para solucionarlo. \r\n\r\nOs mantendremos informados. \r\n\r\nCordialmente,\r\n\r\nSAC - Servicio de Atenci\u00f3n al Cliente\r\nPort de Barcelona", "diahorainiciavis": "2021-09-13 10:45:11", "webtitol": "Incid\u00e8ncia missatgeria terminal PORT NOU", "emailsubject": "AVIS/AVISO: incid\u00e8ncia missatgeria terminal PORT NOU", "id": 51, "webcontingut": "La terminal de TERMINAL PORT NOU t\u00e9 incid\u00e8ncies en la recepci\u00f3 i enviament de missatgeria amb PORTIC i estan treballant per a solucionar-ho. ", "smssubject": "AVIS/AVISO: incid\u00e8ncia missatgeria terminal PORT NOU", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2021-09-14 10:45:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2021-09-13 10:45:26", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["https://sac.portdebarcelona.cat/"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/51", "plantillaavis": "PORTNOU-MISSATGERIA-INCIDENCIA"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nUs adjuntem comunicats d\u2019APMT i de BEST amb motiu de la Diada de Catalunya, el dia 11 de setembre.\r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n*********************\r\n\r\nBuenos d\u00edas,\r\n\r\nLes adjuntamos comunicados de APMT y de BEST con motivo de la Diada de Catalunya, el 11 de septiembre. \r\n\r\nSaludos cordiales.\r\n", "diahorainiciavis": "2021-09-09 09:56:32", "webtitol": "APMT - BEST - Horaris 11 de setembre / Horarios 11 de septiembre", "emailsubject": "COMUNICATS/COMUNICADOS - APMT - BEST - Horaris 11 de setembre / Horarios 11 de septiembre", "id": 50, "webcontingut": "Les terminals de APMT i BEST modifiquen els horaris d'operaci\u00f3 del dia 11 de setembre amb motiu de la Diada de Catalunya. \r\n\r\n********************* \r\n\r\nLa terminales de APMT i BEST modifican los horarios de operaci\u00f3n del dia 11 de septiembre con motivo de la Diada de Catalunya. ", "smssubject": "COMUNICATS/COMUNICADOS - APMT - BEST - Horaris 11 de setembre / Horarios 11 de septiembre", "iconavis": "info-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2021-09-13 12:56:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2021-09-09 09:56:40", "fitxersadjunts": [{"numfitxer": 1, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer1.9097cac8ff71959f.42455354202d20486f726172697320313120736574656d6272652e706466.pdf", "descfitxer": "BEST - Horaris 11 de setembre"}, {"numfitxer": 2, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer2.834f9d578642d19d.41504d202d20486f726172697320313120736574656d6272652e706466.pdf", "descfitxer": "APM - Horaris 11 de setembre"}], "llistaurls": [], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/50", "plantillaavis": "INFO-HORARIS-MODIFICACIO"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nUs adjuntem comunicats d\u2019APMT i de BEST referents al proper amb motiu de la Diada de Catalunya, el 11 de setembre. \r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n*********************\r\n\r\n\r\nBuenos d\u00edas,\r\n\r\nLes adjuntamos comunicados de APMT y de BEST con motivo de la Diada de Catalunya, el 11 de septiembre\r\n\r\nSaludos cordiales.\r\n", "diahorainiciavis": "2021-09-09 09:47:02", "webtitol": "APMT - BEST - Horaris 11 de setembre/ Horarios 11 de septiembre ", "emailsubject": "COMUNICATS/COMUNICADOS - APMT - BEST - Horaris 11 de setembre/ Horarios 11 de septiembre", "id": 49, "webcontingut": "Les terminals de APMT i BEST modifiquen els horaris d'operaci\u00f3 del dia 11 de setembre amb motiu de la Diada de Catalunya.\r\n\r\n*********************\r\n \r\nLa terminales de APMT i BEST modifican los horarios de operaci\u00f3n del d\u00eda 11 de septiembre con motivo de la Diada de Catalunya. ", "smssubject": "COMUNICATS/COMUNICADOS - APMT - BEST - Horaris 11 de setembre/ Horarios 11 de septiembre ", "iconavis": "info-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2021-09-13 08:47:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2021-09-09 09:47:22", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["https://sac.portdebarcelona.cat/"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/49", "plantillaavis": "INFO-HORARIS-MODIFICACIO"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nEns informa PORTIC que s'ha solucionat la incid\u00e8nica de la lentitud i els missatges que quedaven en estat \"en proc\u00e9s\". El sistema ja est\u00e0 normalitzat. \r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n****************\r\nBuenos d\u00edas,\r\n\r\nNos informa PORTIC que se ha solucionado la incidencia de la lentitud y los mensajes que quedaban en estado \"en proceso\". El sistema ya est\u00e1 normalizado. \r\n\r\nCordialmente,\r\n ", "diahorainiciavis": "2021-09-02 08:10:53", "webtitol": "PORTIC - Incid\u00e8ncia solventada", "emailsubject": "AVIS/AVISO: PORTIC operatiu / PORTIC operativo", "id": 47, "webcontingut": "Ens informa PORTIC que s'ha solucionat la incid\u00e8nica de la lentitud i els missatges que quedaven en estat \"en proc\u00e9s\". El sistema ja est\u00e0 normalitzat. ", "smssubject": "AVIS/AVISO: PORTIC operatiu", "iconavis": "check-circle-o", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2021-09-03 08:10:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2021-09-02 08:11:12", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["https://sac.portdebarcelona.cat/"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/47", "plantillaavis": "PORTIC-COMUNICACIONS-RESTABLERT"}, {"emailcontingut": "Us comuniquem que PORTIC est\u00e0 tenint problemes de lentitud a la plataforma teconl\u00f2gica que poden ocasionar que la missatgeria quedi en estat de proc\u00e9s i hi hagi retrad en les entregues. \r\n \r\nUs mantindrem informats.\r\n\r\n ***** ***** ***** ***** *****\r\n\r\nLes comunicamos que PORTIC est\u00e1 teniendo problemas de lentitud en la plataforma tecnol\u00f3gica que pueden ocasionar que la mensajer\u00eda quede en estado de proceso y haya retrasos en las entregas. \r\n\r\nLes mantendremos informados.\r\n", "diahorainiciavis": "2021-09-01 08:36:45", "webtitol": "PORTIC - Incid\u00e8ncia comunicacions", "emailsubject": "AVIS/AVISO: incid\u00e8ncia PORTIC / Incidencia PORTIC", "id": 46, "webcontingut": "A la plataforma PORTIC hi ha un problema de lentitud que afecta a les comunicacions.", "smssubject": "AVIS/AVISO: incidencia PORTIC", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2021-09-02 08:36:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2021-09-01 08:37:17", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["https://sac.portdebarcelona.cat/"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/46", "plantillaavis": "PORTIC-COMUNICACIONS-INCIDENCIA"}, {"emailcontingut": "APMT informa que la incid\u00e8ncia de l'operativa ha estat resolta", "diahorainiciavis": "2021-08-11 15:01:22", "webtitol": "S'ha restablert l'operativa de APMT", "emailsubject": "AVIS/AVISO: APMT incid\u00e8ncia de la operativa resolta", "id": 45, "webcontingut": "APMT informa que la incid\u00e8ncia de l'operativa ha estat resolta", "smssubject": "AVIS/AVISO: APMT incid\u00e8ncia de la operativa resolta", "iconavis": "check-circle-o", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2021-08-11 19:01:22", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2021-08-11 15:01:22", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": null, "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/45", "plantillaavis": "APMT-OPERACIO-RESTABLERTA"}, {"emailcontingut": "Us comuniquem que APMT informa que tenen una incid\u00e8ncia que afecta l\u2019operativa de la terminal i que estan treballant per solucionar-ho.\r\n\r\nUs mantindrem informats", "diahorainiciavis": "2021-08-11 14:26:01", "webtitol": "Incid\u00e8ncia operativa APMT", "emailsubject": "AVIS/AVISO: incid\u00e8ncia operativa APMT", "id": 44, "webcontingut": "La terminal de APMT informa que t\u00e9 una incid\u00e8ncia que afecta l\u2019operativa de la terminal i que estan treballant per solucionar-ho.", "smssubject": "AVIS/AVISO: incidencia operativa APMT", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2021-08-11 18:26:01", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2021-08-11 14:26:01", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": null, "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/44", "plantillaavis": "APMT-OPERACIO-INCIDENCIA"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nUs adjuntem comunicat de la Ger\u00e8ncia de l\u2019\u00c0rea PIF referent a la obligatorietat dels operadors econ\u00f2mics d\u2019atentendre els requeriments dels serveis d\u2019inspecci\u00f3 en temps i forma en situaci\u00f3 de teletreball. \r\n\r\nBen cordialment,\r\n\r\nServei d\u2019Atenci\u00f3 al Client\r\nPort de Barcelona\r\nsac@portdebarcelona.cat\r\nwww.sac.portdebarcelona.cat\r\n\r\n\r\n*********************\r\n\r\n\r\nBuenos d\u00edas, \r\n\r\nOs adjuntamos comunicado de la Gerencia del \u00c1rea PIF referente a la obligatoriedad de los operadores econ\u00f3micos de atender los requerimientos de los servicios de inspecci\u00f3n en tiempo y forma en situaci\u00f3n de teletrabajo. \r\n\r\nCordialmente, \r\n\r\nServicio de Atenci\u00f3n al Cliente\r\nPort de Barcelona\r\nsac@portdebarcelona.cat\r\nwww.sac.portdebarcelona.cat\r\n", "diahorainiciavis": "2021-07-14 11:33:40", "webtitol": "COMUNICAT / COMUNICADO - Recordatori obligacions durant teletreball \u00c0rea PIF / Recordatorio obligaciones durante teletrabajo \u00c1rea PIF", "emailsubject": "COMUNICAT / COMUNICADO - Recordatori obligacions durant teletreball \u00c0rea PIF / Recordatorio obligaciones durante teletrabajo \u00c1rea PIF", "id": 43, "webcontingut": "Comunicat de la Ger\u00e8ncia de l\u2019\u00c0rea PIF referent a la obligatorietat dels operadors econ\u00f2mics d\u2019atentendre els requeriments dels serveis d\u2019inspecci\u00f3 en temps i forma en situaci\u00f3 de teletreball. \r\n\r\n********************\r\n\r\nComunicado de la Gerencia del \u00c1rea PIF referente a la obligatoriedad de los operadores econ\u00f3micos de atender los requerimientos de los servicios de inspecci\u00f3n en tiempo y forma en situaci\u00f3n de teletrabajo.", "smssubject": "COMUNICAT / COMUNICADO - Recordatori obligacions durant teletreball \u00c0rea PIF / Recordatorio obligaciones durante teletrabajo \u00c1rea PIF", "iconavis": "info-circle", "grupsavis": "PIF", "diaihorafinalavis": "2021-09-01 14:33:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2021-07-14 11:34:01", "fitxersadjunts": [{"numfitxer": 1, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer1.bc9d042e4f68c367.5245434f524441544f52494f204f424c49474143494f4e455320454e2054454c4554524142414a4f5f41524541205049465f2e706466.pdf", "descfitxer": "Comunicado \u00c1rea PIF"}], "llistaurls": ["https://sac.portdebarcelona.cat/"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/43", "plantillaavis": "ENBLANC-PIF"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nUs adjuntem comunicats d'APMT i de BEST amb motiu de la festivitat de la Verge del Carme, patrona del mar, el 16 de juliol. \r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n****************\r\nBuenos d\u00edas,\r\n\r\nLes adjuntamos comunicados de APMT y de BEST con motivo la festividad de la Virgen de Carmen, patrona del mar, el 16 de julio.\r\n\r\nSaludos cordiales,\r\n\r\n", "diahorainiciavis": "2021-07-09 08:45:42", "webtitol": "APMT - BEST - Horaris 16 de juliol / Horarios 16 de julio", "emailsubject": "COMUNICATS / COMUNICADOS - APMT - BEST - Horaris 16 de juliol / Horarios 16 de julio", "id": 42, "webcontingut": "Les terminals de APMT i BEST modifiquen els horaris d'operaci\u00f3 del dia 16 de juliol\r\n \r\n ***** ***** ***** ***** *****\r\n\r\n Las terminales de APMT i BEST modifican los horarios de operaci\u00f3n del dia 16 de julio ", "smssubject": "COMUNICATS / COMUNICADOS - APMT - BEST - Horaris 16 de juliol / Horarios 16 de julio", "iconavis": "info-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2021-07-19 11:45:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2021-07-09 08:46:08", "fitxersadjunts": [{"numfitxer": 1, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer1.b03f278a017c7fc3.41504d202d20486f7261726973203136206a756c696f6c2e706466.pdf", "descfitxer": "APM - Horaris 16 Juliol"}, {"numfitxer": 2, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer2.9dfa3e78cb5ca916.42455354202d20486f7261726973203136206a756c696f6c2e706466.pdf", "descfitxer": "BEST - Horaris 16 Juliol"}], "llistaurls": ["http://sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/42", "plantillaavis": "INFO-HORARIS-MODIFICACIO"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nus adjuntem comunicats d'APMT i de BEST amb motiu de Sant Joan, 24 de juny, festiu a Catalunya.\r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n****************\r\n\r\nBuenos d\u00edas,\r\n\r\nles adjuntamos comunicados de APMT y de BEST con motivo de San Juan, 24 de junio, festivo en Catalunya.\r\n\r\nSaludos cordiales,\r\n\r\n", "diahorainiciavis": "2021-06-23 10:28:09", "webtitol": "COMUNICATS / COMUNICADOS - APMT - BEST - Horaris 24 de juny / Horarios 24 de junio", "emailsubject": "COMUNICATS / COMUNICADOS - APMT - BEST - Horaris 24 de juny / Horarios 24 de junio", "id": 41, "webcontingut": "Comunicats d'APMT i de BEST amb motiu de Sant Joan, 24 de juny, festiu a Catalunya.\r\n\r\n****************\r\n\r\nComunicados de APMT y de BEST con motivo de San Juan, 24 de junio, festivo en Catalunya.\r\n", "smssubject": "COMUNICATS / COMUNICADOS - APMT - BEST - Horaris 24 de juny / Horarios 24 de junio", "iconavis": "info-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2021-06-25 13:28:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2021-06-23 10:28:38", "fitxersadjunts": [{"numfitxer": 1, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer1.857d82f765cb2038.3231303632345f41504d2d486f72617269732e706466.pdf", "descfitxer": "APM - Horaris 24 de juny"}, {"numfitxer": 2, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer2.80da46f7b63bb586.3231303632345f424553545f686f72617269732e706466.pdf", "descfitxer": "BEST - Horaris 24 de juny"}], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/41", "plantillaavis": "INFO-HORARIS-MODIFICACIO"}, {"emailcontingut": "Bona tarda,\r\n\r\nEns informa PORTIC que el problema ha estat solventat.\r\n\r\nSalutacions,\r\n \r\n****************\r\n\r\nBuenas tardes:\r\n\r\nNos informa PORTIC que el problema se ha solucionado.\r\n\r\nSaludos cordiales,\r\n", "diahorainiciavis": "2021-06-21 14:43:06", "webtitol": "PORTIC - Incid\u00e8ncia solventada", "emailsubject": "AVIS/AVISO: PORTIC operatiu / PORTIC operativo", "id": 40, "webcontingut": "Ens informa PORTIC que el problema ha estat solventat.\r\n\r\n****************\r\n\r\nNos informa PORTIC que el problema se ha solucionado.", "smssubject": "AVIS/AVISO: PORTIC operatiu / operativo", "iconavis": "check-circle-o", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2021-06-21 17:43:06", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2021-06-21 14:43:16", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/40", "plantillaavis": "PORTIC-COMUNICACIONS-RESTABLERT"}, {"emailcontingut": "Bona tarda,\r\n\r\nUs comuniquem que hi ha un problema de lentitud a la plataforma PORTIC que pot ocasionar que la missatgeria quedi en estat \"proc\u00e9s\".\r\n\r\nUs mantindrem informats.\r\n\r\n****************\r\n\r\nLes comunicamos que hay un problema de lentitud en la plataforma PORTIC que puede ocasionar que la mensajer\u00eda quede en estado \"proceso\".\r\n\r\nLes mantendremos informados.\r\n", "diahorainiciavis": "2021-06-21 14:05:49", "webtitol": "PORTIC - Incid\u00e8ncia Portic", "emailsubject": "AVIS/AVISO: incid\u00e8ncia PORTIC / Incidencia PORTIC", "id": 39, "webcontingut": "Hi ha un problema de lentitud a la plataforma PORTIC que pot ocasionar que la missatgeria quedi en estat \"proc\u00e9s\".\r\n\r\nUs mantindrem informats.\r\n\r\n****************\r\n\r\nHay un problema de lentitud en la plataforma PORTIC que puede ocasionar que la mensajer\u00eda quede en estado \"proceso\".\r\n\r\nLes mantendremos informados.\r\n", "smssubject": "AVIS/AVISO: incidencia PORTIC", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2021-06-21 14:31:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2021-06-21 14:05:57", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/39", "plantillaavis": "PORTIC-COMUNICACIONS-INCIDENCIA"}, {"emailcontingut": "\r\nBona tarda,\r\n\r\nSegons informaci\u00f3 facilitada per la Gu\u00e0rdia Urbana hi ha convocada per dem\u00e0 divendres 28 de maig, a les 10 hores, una concentraci\u00f3 / manifestaci\u00f3 a la B10 (Ronda Litoral) en ambd\u00f3s sentits, dels treballadors de la f\u00e0brica NISSAN.\r\n\r\nPreguem en preneu nota ja que podria haver afectaci\u00f3 en l\u2019acc\u00e9s i sortida del recinte portuari. La Policia Portu\u00e0ria treballar\u00e0 regulant el tr\u00e0nsit i intentant minimitzar, en la mesura de les seves possibilitats, les afectacions a la mobilitat de la zona portu\u00e0ria.\r\n\r\nBen cordialment,\r\n\r\nServei d\u2019Atenci\u00f3 al Client\r\nPort de Barcelona\r\nsac@portdebarcelona.cat\r\nwww.sac.portdebarcelona.cat\r\n\r\n*********************\r\n\r\nBuenas tardes:\r\n\r\nSeg\u00fan informaci\u00f3n facilitada por la Guardia Urbana hay convocada para ma\u00f1ana viernes 28 de mayo, a las 10 horas, una concentraci\u00f3n / manifestaci\u00f3n en la B10 (Ronda Litoral) en amb\u00f3s sentidos, de los trabajadores de la f\u00e1brica NISSAN.\r\n\r\nRogamos tomen nota ya que podr\u00eda haber afectaci\u00f3n en el acceso y salida del recinto portuario. La Polic\u00eda Portuaria trabajar\u00e1 regulando el tr\u00e1nsito e intentando minimizar, en la medida de sus posibilidades, las afectaciones a la movilidad de la zona portuaria.\r\n\r\nSaludos cordiales,\r\n\r\nServicio de Atenci\u00f3n al Cliente\r\nPort de Barcelona\r\nsac@portdebacelona.cat\r\nwww.sac.portdebarcelona.cat\r\n", "diahorainiciavis": "2021-05-27 17:56:09", "webtitol": "AVIS - Concentraci\u00f3/Manifestaci\u00f3 NISSAN - 28/5 - 10h - B10 (Ronda Litoral)", "emailsubject": "AVIS - Concentraci\u00f3/Manifestaci\u00f3 NISSAN - 28/5 - 10h - B10 (Ronda Litoral)", "id": 38, "webcontingut": "Segons informaci\u00f3 facilitada per la Gu\u00e0rdia Urbana hi ha convocada per dem\u00e0 divendres 28 de maig, a les 10 hores, una concentraci\u00f3 / manifestaci\u00f3 a la B10 (Ronda Litoral) en ambd\u00f3s sentits, dels treballadors de la f\u00e0brica NISSAN.\r\n\r\nPreguem en preneu nota ja que podria haver afectaci\u00f3 en l\u2019acc\u00e9s i sortida del recinte portuari. La Policia Portu\u00e0ria treballar\u00e0 regulant el tr\u00e0nsit i intentant minimitzar, en la mesura de les seves possibilitats, les afectacions a la mobilitat de la zona portu\u00e0ria.\r\n\r\n\r\n*********************\r\n\r\nBuenas tardes:\r\n\r\nSeg\u00fan informaci\u00f3n facilitada por la Guardia Urbana hay convocada para ma\u00f1ana viernes 28 de mayo, a las 10 horas, una concentraci\u00f3n / manifestaci\u00f3n en la B10 (Ronda Litoral) en amb\u00f3s sentidos, de los trabajadores de la f\u00e1brica NISSAN.\r\n\r\nRogamos tomen nota ya que podr\u00eda haber afectaci\u00f3n en el acceso y salida del recinto portuario. La Polic\u00eda Portuaria trabajar\u00e1 regulando el tr\u00e1nsito e intentando minimizar, en la medida de sus posibilidades, las afectaciones a la movilidad de la zona portuaria.\r\n", "smssubject": "AVIS - Concentracio/Manifestacio NISSAN - 28/5 - 10h - B10 (Ronda Litoral)", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2021-05-28 20:56:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2021-05-27 17:56:54", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/38", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nus adjuntem comunicats d'APMT, de BEST i de Portic amb motiu de la segona pasqua, el proper dilluns 24 de maig, festiu a la ciutat de Barcelona.\r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n****************\r\n\r\nBuenos d\u00edas,\r\n\r\nles adjuntamos comunicados de APMT, de BEST y de Portic con motivo de la pascua granada, el pr\u00f3ximo lunes 24 de mayo, festivo en la ciudad de Barcelona.\r\n\r\nSaludos cordiales.", "diahorainiciavis": "2021-05-17 12:10:02", "webtitol": "COMUNICATS / COMUNICADOS - APMT - BEST - PORTIC - Horaris 24 de maig / Horarios 24 de mayo", "emailsubject": "COMUNICATS / COMUNICADOS - APMT - BEST - PORTIC - Horaris 24 de maig / Horarios 24 de mayo", "id": 37, "webcontingut": "Comunicats d'APMT, de BEST i de Portic amb motiu de la segona pasqua, el proper dilluns 24 de maig, festiu a la ciutat de Barcelona.\r\n\r\n****************\r\n\r\nComunicados de APMT, de BEST y de Portic con motivo de la pascua granada, el pr\u00f3ximo lunes 24 de mayo, festivo en la ciudad de Barcelona.\r\n", "smssubject": "COMUNICATS / COMUNICADOS - APMT - BEST - PORTIC - Horaris 24 de maig / Horarios 24 de mayo", "iconavis": "exclamation-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2021-05-25 00:01:00", "fasepublicacio": "05-CADUCAT", "dataaltaavis": "2021-05-17 11:15:17", "fitxersadjunts": [{"numfitxer": 1, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer1.854ce7f93904a09c.3231303532345f41504d2d686f72617269732e706466.pdf", "descfitxer": "APMT - Horaris 24 maig"}, {"numfitxer": 2, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer2.b17e189157e26c8a.3231303532345f424553542d686f72617269732e706466.pdf", "descfitxer": "BEST - Horaris 24 maig "}, {"numfitxer": 3, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts//avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer3.a62a531336343fe7.3231303532345f506f727469632d486f72617269732e706466.pdf", "descfitxer": "Portic - Horaris 24 maig"}], "llistaurls": ["http://www.sac.portdebarcelona.cat"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/37", "plantillaavis": "ENBLANC-OPERATIVA"}]}, "queryParameters": {"urlPath": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/ws/getAvisosLatest.json", "params": {"nombre": 15}, "responseDate": "2021-09-23 20:12:59", "requestedReport": "AVISOSLATEST"}}