Output de Web Service: getAvisosDate

Resultat de cridar (a les 2021-09-23 20:43:06):

http://www.portdebarcelona.cat/avisos/ws/getAvisosDate.json
{"queryResult": {"status": "OK", "query": null, "queryTime": 0.0008401870727539062, "statusCode": 200}, "queryData": {"AvisosDate": [{"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nUs adjuntem comunicat de BEST referent al nou procediment d'acc\u00e9s a l'\u00e0rea d'inspecci\u00f3. \r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n********************* \r\n\r\nBuenos d\u00edas,\r\n\r\nLes adjuntamos comunicado de BEST referente al nuevo procedimiento de acceso al \u00e1rea de inspecci\u00f3n. \r\n\r\nSaludos cordiales.\r\n", "diahorainiciavis": "2021-09-21 11:54:07", "webtitol": "BEST - Nou procediment acc\u00e9s \u00e0rea inspecci\u00f3 / Nuevo procedimiento acceso \u00e1rea inspecci\u00f3n", "emailsubject": "COMUNICAT / COMUNICADO - BEST - Nou procediment acc\u00e9s \u00e0rea inspecci\u00f3 / Nuevo procedimiento acceso \u00e1rea inspecci\u00f3n", "id": 54, "webcontingut": "Comunicat de BEST referent al nou procediment d'acc\u00e9s a l'\u00e0rea d'inspecci\u00f3. \r\n \r\n********************* \r\n \r\nComunicado de BEST referente al nuevo procedimiento de acceso al \u00e1rea de inspecci\u00f3n. ", "smssubject": "COMUNICAT / COMUNICADO - BEST - Nou procediment acc\u00e9s \u00e0rea inspecci\u00f3 / Nuevo procedimiento acceso \u00e1rea inspecci\u00f3n", "iconavis": "info-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2021-10-12 14:54:00", "fasepublicacio": "03-EN-ACTIU", "dataaltaavis": "2021-09-21 11:55:25", "fitxersadjunts": [{"numfitxer": 1, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer1.9d3a64142b98a0a8.3231303932315f424553545f50726f636564696d656e74206163636573206172656120696e7370656363696f2e706466.pdf", "descfitxer": "BEST - Procediment acc\u00e9s \u00e0rea inspecci\u00f3"}], "llistaurls": ["https://sac.portdebarcelona.cat/"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/54", "plantillaavis": "INFO-HORARIS-MODIFICACIO"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nUs adjuntem comunicats d\u2019APMT i de BEST amb motiu de la festivitat de la Mer\u00e7\u00e8, el dia 24 de setembre.\r\n\r\nBen cordialment.\r\n\r\n*********************\r\nBuenos d\u00edas,\r\n\r\nLes adjuntamos comunicados de APMT y de BEST con motivo de la festividad de la Merc\u00e8, el 24 de septiembre.\r\n\r\nSaludos cordiales.\r\n", "diahorainiciavis": "2021-09-20 09:59:04", "webtitol": "APMT - BEST - Horaris / Horarios - 24 Setembre / 24 Septiembre", "emailsubject": "COMUNICATS/COMUNICADOS - APMT - BEST - Horaris / Horarios - DIA i MES", "id": 53, "webcontingut": "Les terminals de APMT i BEST modifiquen els horaris d'operaci\u00f3 del dia 24 de setembre amb motiu de la festivitat de la Merc\u00e8.\r\n\r\n*********************\r\n\r\nLa terminales de APMT i BEST modifican los horarios de operaci\u00f3n del d\u00eda 24 de septiembre con motivo de la festividad de la Merc\u00e8. ", "smssubject": "COMUNICATS/COMUNICADOS - APMT - BEST - Horaris / Horarios - 24 Setembre / 24 Septiembre", "iconavis": "info-circle", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2021-09-27 08:59:00", "fasepublicacio": "03-EN-ACTIU", "dataaltaavis": "2021-09-20 09:59:29", "fitxersadjunts": [{"numfitxer": 1, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer1.b4a07478fd06aaf9.3231303932305f424553545f486f726172692d4d657263652e706466.pdf", "descfitxer": "BEST - Horaris 24 de setembre"}, {"numfitxer": 2, "urlfitxer": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/static/fitxersadjunts/no_table.fitxer2.b9218fba3cd29438.3231303932305f41504d5f486f726172692d4d657263652e706466.pdf", "descfitxer": "APM - Horaris 24 de setembre"}], "llistaurls": ["https://sac.portdebarcelona.cat/"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/53", "plantillaavis": "INFO-HORARIS-MODIFICACIO"}, {"emailcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nUs adjuntem informaci\u00f3 dels canvis de digitalitzaci\u00f3 en el proc\u00e9s de portes de la terminal BEST.\r\n\r\nRebeu una cordial salutaci\u00f3,\r\n\r\nServei d\u2019Atenci\u00f3 al Client \r\nPort de Barcelona\r\nsac@portdebarcelona.cat\r\nwww.sac.portdebarcelona.cat\r\n\r\n*********************\r\n\r\nBuenos d\u00edas, \r\n\r\nLes adjuntamos informaci\u00f3n de los cambios de digitalizaci\u00f3n en el proceso de Puertas de la terminal BEST. \r\n\r\nRecibid un saludo cordial,\r\n\r\nServicio de Atenci\u00f3n al Client \r\nPort de Barcelona\r\nsac@portdebarcelona.cat\r\nwww.sac.portdebarcelona.cat\r\n\r\n______________________________________\r\n\r\nDe: Comunicacion BEST \r\nEnviado el: martes, 31 de agosto de 2021 10:42\r\nAsunto: Hutchison Ports BEST da un paso m\u00e1s hacia la sostenibilidad con su app ubi\r\n\r\n \r\nEstimados clientes, \r\n\r\nDesde la terminal BEST vamos a dar un paso m\u00e1s hacia la sostenibilidad; y vamos a digitalizar el proceso de puertas de entrada al 100%\r\n\r\nA partir del pr\u00f3ximo d\u00eda 15 de septiembre, se eliminar\u00e1n todas las impresoras de las puertas de entrada (pre-gate y main-gate).\r\n\r\nPor el momento, \u00fanicamente se mantendr\u00e1n las impresoras en las puertas de salida.\r\n\r\nLa informaci\u00f3n de los tickets - que hasta ahora se imprim\u00edan en papel - se podr\u00e1 ver en las pantallas de los pedestales de entradas (pre-gate y main-gate) y estar\u00e1 tambi\u00e9n disponible en la App Huthcison Ports ubi. As\u00ed pues les animamos, en caso de que todav\u00eda no la est\u00e9n usando, a que se descarguen la app para estar informados acerca de la operativa de la terminal en todo momento.\r\n\r\nEliminando el uso del papel contribuimos en hacer de BEST una de las terminales del Mediterr\u00e1neo m\u00e1s sostenibles medioambientalmente.\r\n\r\nLes recordamos que la aplicaci\u00f3n ubi es gratuita y est\u00e1 disponible en App Store y Google Play.\r\n\r\nMuchas gracias y un saludo,\r\n\r\n\r\nComunicaci\u00f3n\r\n\r\nHutchison Ports BEST\r\ncomunicacion@best.com.es\r\n \r\n", "diahorainiciavis": "2021-09-06 11:24:07", "webtitol": "AVIS/AVISO: Digitalitzaci\u00f3 proc\u00e9s portes BEST / Digilitaci\u00f3n proceso puertas BEST", "emailsubject": "AVIS/AVISO: Digitalitzaci\u00f3 proc\u00e9s portes BEST / Digilitaci\u00f3n proceso puertas BEST", "id": 48, "webcontingut": "Bon dia,\r\n\r\nUs adjuntem informaci\u00f3 dels canvis de digitalitzaci\u00f3 en el proc\u00e9s de portes de la terminal BEST.\r\n\r\nRebeu una cordial salutaci\u00f3,\r\n\r\nServei d\u2019Atenci\u00f3 al Client \r\nPort de Barcelona\r\nsac@portdebarcelona.cat\r\nwww.sac.portdebarcelona.cat\r\n\r\n*********************\r\n\r\nBuenos d\u00edas, \r\n\r\nLes adjuntamos informaci\u00f3n de los cambios de digitalizaci\u00f3n en el proceso de Puertas de la terminal BEST. \r\n\r\nRecibid un saludo cordial,\r\n\r\nServicio de Atenci\u00f3n al Client \r\nPort de Barcelona\r\nsac@portdebarcelona.cat\r\nwww.sac.portdebarcelona.cat\r\n\r\n______________________________________\r\n\r\nDe: Comunicacion BEST \r\nEnviado el: martes, 31 de agosto de 2021 10:42\r\nAsunto: Hutchison Ports BEST da un paso m\u00e1s hacia la sostenibilidad con su app ubi\r\n\r\n \r\nEstimados clientes, \r\n\r\nDesde la terminal BEST vamos a dar un paso m\u00e1s hacia la sostenibilidad; y vamos a digitalizar el proceso de puertas de entrada al 100%\r\n\r\nA partir del pr\u00f3ximo d\u00eda 15 de septiembre, se eliminar\u00e1n todas las impresoras de las puertas de entrada (pre-gate y main-gate).\r\n\r\nPor el momento, \u00fanicamente se mantendr\u00e1n las impresoras en las puertas de salida.\r\n\r\nLa informaci\u00f3n de los tickets - que hasta ahora se imprim\u00edan en papel - se podr\u00e1 ver en las pantallas de los pedestales de entradas (pre-gate y main-gate) y estar\u00e1 tambi\u00e9n disponible en la App Huthcison Ports ubi. As\u00ed pues les animamos, en caso de que todav\u00eda no la est\u00e9n usando, a que se descarguen la app para estar informados acerca de la operativa de la terminal en todo momento.\r\n\r\nEliminando el uso del papel contribuimos en hacer de BEST una de las terminales del Mediterr\u00e1neo m\u00e1s sostenibles medioambientalmente.\r\n\r\nLes recordamos que la aplicaci\u00f3n ubi es gratuita y est\u00e1 disponible en App Store y Google Play.\r\n\r\nMuchas gracias y un saludo,\r\n\r\n\r\nComunicaci\u00f3n\r\n\r\nHutchison Ports BEST\r\ncomunicacion@best.com.es\r\n \r\n", "smssubject": "AVIS/AVISO: Digitalitzaci\u00f3 proc\u00e9s portes BEST / Digilitaci\u00f3n proceso puertas BEST", "iconavis": "check-circle-o", "grupsavis": "OPERATIVA", "diaihorafinalavis": "2021-10-03 14:24:00", "fasepublicacio": "03-EN-ACTIU", "dataaltaavis": "2021-09-06 11:24:21", "fitxersadjunts": [], "llistaurls": ["https://sac.portdebarcelona.cat/"], "urlshorten": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/default/avis/48", "plantillaavis": "BEST-MISSATGERIA-RESTABLERTA"}]}, "queryParameters": {"urlPath": "http://www.portdebarcelona.cat/avisos/ws/getAvisosDate.json", "params": {"dia": null}, "responseDate": "2021-09-23 20:43:06", "requestedReport": "AVISOSDATE"}}