Lliurament del certificat i del "pack" de benvinguda a Efficiency Network.

Superat el període de comprovacions, es farà efectiva la quota anual de certificació i es lliurarà a cada empresa un "pack" amb la imatge de la Marca i el seu manual d'ús, perquè la incorporin de forma correcta i eficient a la seva imatge corporativa.

A partir d'aquest  moment, el nom de l'empresa s'integrarà en la base de dades del Port de Barcelona com a empresa reconeguda i passarà a formar part de les empreses promocionades i certificades pel Port en tots els processos comunicatius desenvolupats a partir d'aquest moment i a ser empresa col·laboradora en la millora de processos.