- Únic enclavament marítim de la Mediterrània amb certificació com a port entregable de la New York Board of Trade (NYBOT) i LIFFE
- Principal port espanyol receptor de cafè
- 5 importants empreses d'emmagatzematge: Barcelona International Terminal, Acces World, Molenbergnatie, Pacorini i Viorvi
- Punt estratègic de distribució de cafè a la Mediterrània

Barcelona International Terminal, SA (BIT)

Moll Álvarez de la Campa, s/n
Tel.:93 223 33 14
Fax: 93 223 29 83
es_barcelona_bit@sgs.com
www.bitsabcn.com

Access World (Spain), SAU

Tel.: 93 289 64 25
www.accessworld.com

Molenbergnatie

Tel.: 93 018 18 70
Fax: 93 301 13 72
barcelona@molenbergnatie.com
www.molenbergnatie.com

Pacorini Global Services (PGS)

Tel.: 93 289 64 25
Fax: 93 289 64 97
pacorini.soft@pacorini.com
www.pacorini.it

Coffee Control, SL

Tel.: 93 223 40 80
Fax: 93 223 41 94
almacen@coffee-control.com
www.viorvi.com