Granels sòlids

- Instal·lacions especialitzades
- Diversidad de productes: ciment, gra, fava de soja, potassa, etc.
- Rerepaís molt industrialitzat

TERMINALS

Portcemen, SA
Moll Contradic
Tel.: 93 443 05 14
Fax: 93 443 10 29
portcemen@portcemen.com
www.portcemen.com

Cemex España, SA
Moll Adossat i Contradic
Tel.: 902 23 63 93
Fax: 93 470 77 11
www.cemex.es

Ergransa, SA
Moll Contradic
Tel.: 93 443 37 16
Fax: 93 442 20 28
silo@ergransa.es
www.ergransa.es

Cargill España, SA
Moll Álvarez de la Campa
Tel.: 93 223 04 54
Fax: 93 289 51 05
www.cargill.com

Bunge Ibérica, SA
Moll Contradic
Tel.: 93 230 24 00
Fax: 93 443 42 90
www.bunge.com

Tráfico de Mercancías, SA
Moll Contradic
Tel.: 93 442 17 79
Fax: 93 443 20 73

SAMMER, Manipuladora
de Mercancias, SL

Moll Príncep d'Espanya
Tel.: 93 268 64 00