Granels líquids

- Espais específics
- Molls exclusius
- Noves línies d'atracada
- Més de 17 metres de calat adaptat per a embarcacions de nova generació
- Dipòsits de més de 75.000 m3 de capacitat
- Augment de la capacitat d'emmagatzematge
- Tancs segregats
- Tot tipus de productes
- Biocombustible
- Connexió directa per ferrocarril, carretera i oleoducte

TERMINALS

Enagas, SA
Moll de l'Energia
Tel.: 93 289 55 00
Fax: 93 223 48 52
contacta@enagas.es
www.enagas.es

Meroil, SA
Parc Delta 1
Tel.: 93 252 30 22
Fax: 93 262 99 35
terminal@meroil.es
www.meroil.es

Receptora de Líquidos, SA (Relisa)
Moll de l'Energia
Tel.: 93 223 40 02
Fax: 93 223 46 10
relisa@relisa.com
www.relisa.com

Terminales Portuarias, SL (TEPSA)
Moll de l'Energia, 4
Tel.: 93 289 55 40
Fax: 93 223 45 79
tepsa@tepsa.es
www.tepsa.es

Vopak Terquimsa
Moll de l'Energia
Tel.: 93 223 48 80
Fax: 93 223 45 19
dptocial@terquimsa.com
www.vopakterquimsa.com

Decal España, SA
Moll de l'Energia
Tel.:93 223 87 40
Fax: 93 223 80 95
bcn@decalesp.com
www.decalesp.com

Koalagas,SA
Moll de l'Energia
Tel.:93 289 51 76
Fax: 93 289 51 73
jplanta@koalagas.es
www.decalesp.com

CLH, SA
Passeig Can Tunis, 67
08038 - Barcelona
Tel.:93 289 54 00
Fax: 93 223 20 59
comercial@clh.es
infoclh@clh.es
www.clh.es

Quimidroga,SA
Parc Delta 1
Tel.:93 236 36 36
Fax: 93 217 93 25
comercial@quimidroga.com
www.quimidroga.com

Tradebe
Moll de l'Energia
Tel.: 93 223 48 80
Fax: 93 223 45 19
www.tradebe.es