TMZ - Terminal Marítima Saragossa

Què és TMZ

La terminal marítima de Saragossa és un concepte de port interior desenvolupat per al comerç internacional marítim, amb instal·lacions ferroviàries pròpies en un centre neuràlgic de comunicacions terrestres. La missió de tmZ és afavorir les tasques d'importació i exportació de tota la Vall de l'Ebre. Des tmZ, per tren o per camió, els carregadors poden treballar amb les mateixes garanties i els mateixos serveis que es presten al Port de Barcelona.

Instal·lacions:

Ferroviàries
-Longitud de vies de 2.000 metres, dels quals 1.200 són dobles; hi poden entrar trens de 600 metres (ampliable a 750 metres) i s'hi pot maniobrar amb la màquina tractora pròpia.

Dipòsit de contenidors i platja de maniobres
-Dipòsit de 12.000 m2 al costat de l'actual dipòsit de contenidors, de 21.000 m2, permet l'operació simultània de 2 composicions de 600 m i l'estacionament d'una altra, i simultàniament les maniobres directes del camió al tren i viceversa.

Localització:

TmZ està instal·lada a la ZAL de Mercazaragoza. A més de la seva connexió ferroviària, compta amb l'enllaç directe a l'autopista bascoaragonesa, a l'autovia de Madrid-Saragossa i a l'autopista Saragossa-Barcelona.
Gràcies al seu posicionament estratègic, la seva àrea d'influència supera àmpliament els límits d'Aragó, i arriba fins a la Rioja, Navarra i zones limítrofs d'altres comunitats.

Adreça:
Carretera de Cogullada, n 65. Mercazaragoza, carrer M ~ 50014 Saragossa
Serveis-TMZ services:

Logística de contenidors
Dipòsit per a contenidors plens i buits. Serveis d'emmagatzematge, manipulació i neteja. Connexió informàtica amb operadors i carregadors. Incorpora una àrea de transbord als vehicles de transport per carretera.

Serveis-TMZ services

Logística de contenidors
Dipòsit per a contenidors plens i buits. Serveis d'emmagatzematge, manipulació i neteja. Connexió informàtica amb operadors i carregadors. Incorpora una àrea de transbord als vehicles de transport per carretera.

Serveis de transport
Facilita el transport amb les diferents destinacions i la recollida i lliurament local.

Logística de càrregues
Consolidació i desconsolidació de contenidors FCL i LCL amb servei de magatzem i tots els serveis complementaris (classificació, paletització, trincatge, etc). Operacions en dipòsit duaner (ADT, DDA, RAT). Serveis de recollida i distribució.

Contacte

Silvia Martínez, delegada nord-est interior del Port de Barcelona
Carretera Cogullada, 65
Parcela 17- Mercazaragoza
50014 Saragossa
T. +34 976 47 96 58
M. +34 677 49 05 42
silvia.martinez@portdebarcelona.cat
www.tmzaragoza.com