Sol·licitud informació
 

Els camps marcats amb * són obligatoris.

 

Nom i cognoms *

Correu electrònic *

Telèfon de contacte / Mòbil *

Empresa / Organització *

Pertinença a *

Comunitat Portuària
Ecosistema innovador

Interès en (marcar totes les opcions desitjades) *

Participar en sessions divulgatives i de formació sobre innovació sectorial
Activitats de networking, col·laboració i innovació compartida entre l'Ecosistema Innovador i la Comunitat Portuària
Compartir experiències innovadores d'interès per a les organitzacions participants del programa OpenPort
Conèixer vies per captar fons privats o públics per a la R+D+i a la meva organització, com el Fondo Puertos 4.0
Col·laborar en programes d'acceleració d'startups, com PortChallengeBarcelona
Col·laborar en programes de formació d'estudiants en innovació, com PortInnova - Metròpolis FP Lab
Participar en estudis i investigació de tendències i oportunitats d'innovació sectorial

Comentaris oberts


Informació sobre protecció de dades
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals.
Responsable del tractament. Autoritat Portuària de Barcelona.
Finalitat del tractament. Mantenir relacions amb persones interessades de la Comunitat Portuària i de l'Ecosistema Innovador en temes vinculats amb la innovació i el Port de Barcelona.
Drets de protecció de dades. De accés, rectificació, limitació de tractament, supressió i oposició al tractament de les vostres dades personals, dirigint la vostra petició personalment, a les oficines del Registre General SAU situades al Moll de Barcelona, World Trade Center - Edifici Est - 08039 Barcelona, o a través del Registre Electrònic de la Seu Electrònica a https://seu.portdebarcelona.gob.es.
En tot cas, té dret a presentar una reclamació, en qualsevol moment, davant l'AEPD https://www.aepd.es sempre que ho consideri oportú.
Més informació sobre Política de Privacitat:
https://www.portdebarcelona.cat/ca/web/general/politica-de-privacitat.