Sol·licitud informació
 

Els camps marcats amb * són obligatoris.

 

Nom i cognoms *

Correu electrònic *

Telèfon de contacte / Mòbil *

Empresa / Organització *

Pertinença a *

Comunitat Portuària
Ecosistema innovador

Interès en (marcar totes les opcions desitjades) *

Participar en sessions divulgatives i de formació sobre innovació sectorial
Activitats de networking, col·laboració i innovació compartida entre l'Ecosistema Innovador i la Comunitat Portuària
Compartir experiències innovadores d'interès per a les organitzacions participants del programa OpenPort
Conèixer vies per captar fons privats o públics per a la R+D+i a la meva organització, com el Fondo Puertos 4.0
Col·laborar en programes d'acceleració d'startups, com PortChallengeBarcelona
Col·laborar en programes de formació d'estudiants en innovació, com PortInnova - Metròpolis FP Lab
Participar en estudis i investigació de tendències i oportunitats d'innovació sectorial

Comentaris oberts

Autoritzo l'OpenPort al tractament de la informació facilitada
segons la finalitat descrita a continuació.En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, referent a la protecció de dades personals, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament de titularitat de l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB), amb la finalitat de rebre comunicacions relatives a l'OpenPort.

El responsable del tractament és l'APB, amb domicili a moll de Barcelona – World Trade Center - Edifici Est - 08039 Barcelona;  telèfon 932 986 000, i l'adreça de correu electrònic openport@portdebarcelona.cat.

Us recordem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, incloent l'elaboració de perfils, enviant una sol·licitud a les adreces postal o electrònica abans esmentades.

Les dades seran conservades durant els terminis necessaris amb la finalitat per a la qual s’han obtingut i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de dita finalitat i del tractament de les mateixes.

Amb l’enviament d’aquest formulari l’APB queda autoritzada de forma expressa perquè les dades contingudes s’emmagatzemin en un fitxer automatitzat per tal de gestionar la seva tramitació. Els destinataris de les dades són l’entitat o entitats implicades que poguessin ser competents per a la seva tramitació i/o resolució, limitant tal cessió a la finalitat que la justifica.

En tot cas teniu dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho considereu oportú.