Servei d'Atenció al Client


El SAC és un dels vincles més directes del Port de Barcelona amb el mercat. El seu objectiu és donar transparència i fiabilitat al pas de les mercaderies pel Port i reconeix la figura del client final com a un dels seus actius principals.

Contactar amb el SAC

Seguiu les vostres expedicions


CSMF (Centre de Serveis per al Mercat Francès) és una extensió de Portic, el Cargo Community System del Port de Barcelona. Aquesta eina és a disposició gratuïta dels usuaris francesos del Port que poden seguir les seves expedicions.

Accés a l'aplicació

Taxes i tarifes


L'Autoritat Portuària de Barcelona (APB) és l'organisme públic encarregat de la gestió del Port de Barcelona. Entre les seves funcions hi ha la recaptació de taxes i tarifes als diferents operadors logístico-portuaris.

Apartat Taxes i tarifes

Ecocalculadora


L'Ecocalculadora és l'eina del Port de Barcelona concebuda per calcular les emissions de CO2 generades pel transport d'un contenidor entre Europa i la resta del món a través del Port de Barcelona.

Accés a l'Ecocalculadora

Escola Europea Intermodal Transport


L'Escola Europea Intermodal Transport és el centre de referència europeu per a la formació en logística i transport intermodal. El seu objectiu és promoure el transport intermodal i per tant el desenvolupament de la logística sostenible a Europa.

Web de l'Escola