El Port de Barcelona està situat tocant a un nus d'infraestructures per al transport terrestre. Es tracta d'una xarxa ferroviària i d'autopistes que acosten el port al seu hinterland.

Entenent que la ronda, una via ràpida traçada al llarg del perímetre de la ciutat de Barcelona, passa a tocar del Port, l'accés a la xarxa de carreteres és immediat.

Les principals vies són:

  • Autopista AP-2, que enllaça amb el centre del país, Aragó i l'A-68 al nord d'Espanya i frontera francesa per Irun.
  • Autopista de la Mediterrània AP-7, que enllaça pel sud amb llevant, centre d'Espanya i al nord amb la frontera francesa i la xarxa europea d'autopistes.
  • Autopista AP-9, que enllaça amb l'AP-7 a la frontera francesa per la Jonquera.
  • Autopista C-32, que enllaça amb el sud i llevant del país.
  • Autopista C-58 a Sabadell, Terrassa i Manresa, que enllaça amb l'eix del Llobregat i a través del túnel del Cadí amb França per Puigcerdà i el túnel del Pimorent.
  • Autopista C-31, que enllaça amb la Nacional II a la frontera francesa.
  • Nacional II, a l'oest, centre i nord del país.
  • Nacional C-17, amb la frontera francesa per Puigcerdà.
  • Nacional 150, amb Sabadell, Terrassa i Manresa.
  • Nacional 340, que enllaça amb el sud i llevant del país.