El Port de Barcelona ha implantat un sistema de gestió ambiental que ha estat certificat per LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE ESPANYA, SL segons la norma ISO 14001:2015, de data 23 d'agost de 2018 i amb el següent abast: Gestió de domini públic portuari, activitats de transport marítim i obres d'infraestructures i manteniment.

Així mateix, la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en data 23 d'octubre de 2018, ha resolt inscriure el sistema de gestió ambiental de l'Autoritat Portuària de Barcelona al Registre Comunitari de Gestió i Auditoria Ambiental (EMAS) amb el número de registre: ES-CAT-000430.

Declaració Ambiental del Port de Barcelona 2022  -  Quadríptic informatiu
Declaració Ambiental del Port de Barcelona 2021
Declaració Ambiental del Port de Barcelona 2020  -  Quadríptic informatiu
Declaració Ambiental del Port de Barcelona 2019  -  Quadríptic informatiu
Declaració Ambiental del Port de Barcelona 2018
Declaració Ambiental del Port de Barcelona 2017
Declaració Ambiental del Port de Barcelona 2016
Declaració Ambiental del Port de Barcelona 2015
Declaració Ambiental del Port de Barcelona 2014

Política Ambiental