Identificació:
Proposta de projecte:
2014-EU-TM-0206-S
Número d'acord:
INEA/CEF/TRAN/M2014/1034312

Planificació del projecte:
Data d'inici: Gener 2015
Data de finalització: Desembre 2018
Estat: En execució

Participants:
Líder del projecte:
Swedish Maritime Adm. (SMA)

Socis del projecte:
Port de Barcelona, Fundación Valenciaport, SASEMAR, CIMNE, UPC, i fins a 39 socis.
Estats involucrats:
Austria, Xipre, Dinamarca, Finlàndia, Alemània, Irlanda, Itàlia, Holanda, Portugal, Espanya, Suècia i Regne Unit.

Pressupost:
Costos de subvenció totals:
42.977.435 €
Contribució de TEN-T:
21.488.717,50 €
Finançament de TEN-T:
50%
Finançament de l'APB:
335.000 €

Programa de suport:

2014 Multiannual Call

Enllaços d'interès:
STM Validation Project INEA
STM Validation Project Website
European Comission DG Move
STM Brochure
Innovation and Networks Executive Agency
European Comission


Descripció del projecte:

El principal objectiu de l'Acció és validar el concepte de Sea Traffic Management, STM (Gestió del Trànsit Marítim), definit i elaborat dins del projecte MONALISA 2.0 (TEN-T no. 2012-EU-21007-S).

STM vol superar molts dels reptes presents actualment en la comunicació i intercanvi d'informació entre els stakeholders en la indústria del transport marítim; incorporant-hi un valor afegit significatiu.

El STM Validation Project posarà en pràctica els resultats obtinguts a MONALISA 2.0. mitjançant bancs d'assaig a gran escala per a la Gestió del Trànsit Marítim en la regió Nòrdica i en el Mar Mediterrani. En aquests bancs, es provaran i validaran: la Gestió del Viatge, la Gestió de la Circulació i el Port Collaborative Decision Making. Tanmateix, es desenvoluparà l'estructura de la informació per a l'intercanvi de dades. L'Acció perfeccionarà i desenvoluparà els anàlisis ja existents dels efectes sobre els contractes de noliejament, els aspectes legals i de responsabilitat, els aspectes operacionals tals com la facilitat d'ús i la protecció cibernètica; així com oferir un anàlisis cost-benefici amb propostes de negoci convincents per a les parts interessades. El Projecte Sea Traffic Management (Gestió del Trànsit Marítim) recolza fortament el desenvolupament de la e-Navegació.

L'Acció es realitza en consorci, a nivell europeu, i comprèn un gran nombre d'organitzacions reconegudes (principals fabricants d'equips de navegació, autoritats públiques i institucions acadèmiques) en 12 països europeus.

Objectius:

Els principals objectius de l'acció són:

· Digitalitzar la informació del transport marítim i facilitar-ne l'intercanvi.

· Assolir un major grau d'integració en el transport marítim.

· Definir les bases per a un posterior desenvolupament i implantació del Sea Traffic Management (Gestió del Trànsit Marítim).

Participació de l'APB:

L'APB participa en el projecte mitjançant l'adaptació dels sistemes de la seva torre de control, per a poder treballar amb Port CDM (Port Collaborative Decision Making) amb la finalitat de tenir un centre de control marítim potent, capaç de gestionar i mantenir actualitzat el volum d'informació digital.

Resultats esperats:

· Establir un model d'intercanvi de dades cooperatiu i coordinat, en consonància amb el modus operandi i la cultura de transport europees.
· Crear un marc comú i estandarditzat d'intercanvi d'informació per als agents de l'àmbit marítima.
· Millorar la seguretat, la sostenibilitat i la eficiència operacional en el transport marítim.
· Servir de base per al desenvolupament de polítiques, així com per a la posterior investigació i desenvolupament del Sea Traffic Management.

La responsabilitat d'aquesta publicació recau exclusivament sobre l'autor. La Unió Europea no és responsable de l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa.