El IV Pla Estratègic del Port de Barcelona 2021-2025 neix de la necessitat, entre d'altres, d'afrontar el canvi d'escenari sorgit arran de la crisi del 2008 i accelerat per la de la Covid-19. En aquests anys, s'han produït transformacions ràpides, intenses i disruptives que afecten directament la logística i el Port de Barcelona. El document s'ha elaborat mitjançant un procés participatiu, fonamentalment amb recursos interns i amb la col·laboració de la comunitat portuària, clients finals i agents públics i privats implicats, sumant més de 200 representants.

El IV Pla Estratègic contempla dos horitzons temporals diferenciats. El primer és un horitzó a curt termini, amb un conjunt d'objectius i projectes per al període més proper 2021-2025. El segon és una visió a llarg termini, fins al 2040, que dibuixa els escenaris de futur més plausibles i assenyala les línies d'actuació necessàries per orientar l'actuació de la Comunitat Logística-Portuària i garantir el seu posicionament competitiu en els escenaris més desitjats.

Documents Pla Estratègic
Resum executiu - Versió imprimir
Resum executiu - Versió web
FulletAltres vídeos del IV del Pla Estratègic del Port de Barcelona

 

Versió descarregable - mp4 - 229 MB

13/04/2021 - Projectant el Port del Futur: Presentació del IV Pla Estratègic del Port de Barcelona

13/01/2021 - Nota de premsa Presentació del IV Pla Estratègic del Port de Barcelona

Versió descarregable - mp4 - 2,29 GB                    Versió descarregable - mp4 - 754 MB