Fiabilitat

Garantia de bona coordinació entre tots els agents de la cadena per complir amb l'hora prevista de lliurament de la mercaderia i amb la realització dels serveis al vaixell.

Informació i transparència

Facilitació de la informació sobre les principals operacions, dates i incidències relacionades amb la importació / exportació de la mercaderia.

Les organitzacions certificades es comprometen a realitzar els intercanvis d'informació respectant el temps i format establerts en els Compromisos i amb la qualitat necessària per a garantir que el pas de mercaderies sigui el més eficient possible.

L'Autoritat Portuària de Barcelona, a través del seu Servei d'Atenció al Client (SAC), garanteix que proporcionarà informació sobre les principals operacions, dates i esdeveniments relacionats amb la importació / exportació.

Seguretat

No es producirán incidències que afectin a la integritat de la mercaderia durant el seu pas pel Port de Barcelona.

Aquí podeu consultar els 13 compromisos de qualitat actuals de la Marca:

1 - Fiabilitat lliurament recollida mercaderia
2 - Fiabilitat tramitació autorització MMPP
3 - Fiabilitat despatx duaner
4 - Fiabilitat despatx SIF
5 - Fiabilitat embarcament escala prevista
6 - Fiabilitat notificació BL
7 - Informació i transparència
8 - Integritat a la mercaderia
9 - Transparència en la publicació de moll i terminal
10 - Fiabilitat lliurament del Ship Clearence
11 - Fiabilitat prestació serveis MARPOL
12 - Fiabilitat prestació servei AIGUADA
13 - Fiabilitat bonificació de tipus B