Visualització de contingut web

Sector productiu

Amb la finalitat d’acomplir amb la seva missió, el Port de Barcelona ha evolucionat d’una forma paral·lela al hinterland que serveix. La seva regió es caracteritza per una àmplia gamma de sectors productius.


Port com a servei

Els ports es configuren com a grans infraestructures de serveis generadores de riquesa no només dintre del perímetre del port, sinó a tot el hinterland que serveixen.


Servei a clients

Pel que fa a la contribució del port en la millora de la competitivitat dels seus clients, en el benefici que els clients obtenen del Port, podem afirmar que la xifra es valora en 22.865 milions d’euros.


Turisme

L'activitat turística de la ciutat de Barcelona no ha parat de créixer en els darrers anys, la qual cosa ha convertit aquest sector en un dels pilars de l'economia de la ciutat.