La missió del Port de Barcelona és:

Contribuir a la competitivitat dels seus clients mitjançant la prestació de serveis eficients que responguin a les seves necessitats de transport marítim, transport terrestre i serveis logístics.”

Amb la finalitat de complir amb la seva missió, el Port de Barcelona ha evolucionat d’una forma paral·lela al hinterland que serveix. La seva regió es caracteritza per una àmplia gamma de sectors productius que han fet que tinguem un port diversificat que dóna resposta a tots aquests sectors: indústria d’automoció, alimentació, productes energètics, química, metal·lúrgia, materials de la construcció i sectors afins a la distribució i comercialització.

El Port de Barcelona té una cartera de clients de gairebé de 3.000 empreses, que representen una xifra de facturació de 300.000 milions i que generen un volum d’ocupació de més d’ 1 milió de llocs de treball.

Cada sector té unes necessitats logístiques diferents. El Port de Barcelona s’ha especialitzat seguint els diferents requeriments dels seus clients. La generació de valor del Port se sustenta en l’àmplia gamma de serveis que ofereix dins de la cadena de subministraments al seu pas pel port, serveis que van més enllà de les operacions tradicionals dels ports i que creen avantatges competitius en el procés de producció i comercialització dels nostres clients.

El Port contribueix a dinamitzar i internacionalitzar de manera destacada el teixit industrial i comercial del territori. Per tant, el Port té una gran responsabilitat: del seu creixement i projecció depenen altres sectors estratègics del país.