En els darrers anys l'activitat exportadora a Catalunya ha crescut. Estem en un moment d'incipient recuperació econòmica, en el que les empreses prioritzen el mercat internacional, tant per a la iniciació com per a la consolidació de mercats.

La clara i absoluta orientació del Port de Barcelona cap al client, juntament amb una estratègia alineada amb la millora d'infraestructures i la prestació de serveis integrals i especialitzats, té com a objectiu ajudar a la internacionalització de les nostres empreses i afavorir la seva competitivitat en un escenari cada vegada més global.

És per aquest motiu que, des del 1998, el Port organitza missions empresarials com a part essencial de la seva estratègia d'internacionalització als mercats amb més perspectives de creixement i actua com a llançadora per introduir i consolidar la presència de la comunitat portuària i les empreses importadores i exportadores als mercats exteriors clau, amb la finalitat de contribuir a augmentar la seva competitivitat.

Aquestes missions són un punt de trobada amb empresaris i institucions d'ambdós països i serveixen d'una banda, per presentar i promocionar el Port de Barcelona i els serveis que ofereix la seva Comunitat Portuària, i d'una altra per  conèixer la realitat del mercat del país de destí, promoure i augmentar les relacions comercials a través de contactes bilaterals, detectar noves oportunitats de negoci, establir intercanvis d'experiències i definir aliances estratègiques a nivell empresarial i institucional.

Els resultats obtinguts en totes les missions, les ha convertit en una eina estratègica comercial del Port de Barcelona i han demostrat que aquest no és tan sols la primera infraestructura de Catalunya, sinó que és també un potent catalitzador de negoci que treballa per promocionar i millorar la posició dels seus clients a l'exterior.