El Codi Ètic de l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB) té com a finalitat establir les pautes que han de presidir el comportament ètic de totes les persones que hi treballen, en el seu desenvolupament diari, pel que respecta a les relacions i interaccions que manté amb tots els seus grups d'interès. Aquests són els propis treballadors, els clients, els proveïdors i col·laboradors externs, les institucions públiques i privades i la societat en general.

Codi ètic de l'Autoritat Portuària de Barcelona
 

El Canal Ètic és un canal de comunicació accessible a tots els empleats, directius, proveïdors, clients i altres grups d'interès de l'APB. L'objecte d'aquest canal és reportar de possibles conductes irregulars, tant de la normativa interna de l'APB com de l'ordenament jurídic, de forma estrictament confidencial. L'informant podrà comunicar, de manera confidencial i anònima, si així ho desitja, comportaments irregulars i incompliments. Les dades aportades seran mantingudes de forma confidencial i amb les degudes garanties i mesures de seguretat legalment exigibles. Els qui comuniquin de bona fe fets o actuacions al Canal Ètic (intern o extern) no seran objecte de represàlia ni patiran cap altra conseqüència adversa per aquesta comunicació.

Canal ètic