Servei d'Accés Unificat

World Trade Center
Edifici Est, planta baixa
Moll de Barcelona, s/n
08039 - Barcelona
Horari: de 08:00 h a 19:00 h
Horari agost: de 08:00 h a 15:00 h
Tel.: 93 298 60 00
Fax: 93 298 60 01
sau@portdebarcelona.cat

Centre de Servei al Transport

Servei d'atenció per a operacions amb contenidors Edifici TIR
Passeig Agrícola, s/n, planta baixa
Horari: de 08:30 h a 17:00 h
Els dies 24 i 31 de desembre de 08:30 h a 15:00 h
Tel.: 93 298 60 66
Fax: 93 306 87 66
cst@portdebarcelona.cat