Escales de Vaixells (07/12/2023)

Resum Escales avui (En desenv ...)

Portacontenidors 0 fan escala avui
Granelers 0 fan escala avui
Petroliers 0 fan escala avui
Acumulats any: XXX
Portavehicles 0 fan escala avui
Tanquers 0 fan escala avui
Acumulats any: XXX
Ferris 0 fan escala avui
Acumulats any: XXX
Creuers 0 fan escala avui
Acumulats any: XXX
Càrrega Lo-Lo 0 fan escala avui
Acumulats any: XXX
Càrrega Ro-Ro 0 fan escala avui
Acumulats any: XXX

Opcions del menu

  Vaixells avui
Vaixells que durant el dia que es consulta faran o han fet escala al Port
  Vaixells ara
Vaixells que en el moment de la consulta es troben al Port
  Arribades avui
Vaixells que arribaran al Port durant el dia d'avui
  Sortides avui
Vaixells qu salparan del Port durant el dia d'avui
  Ferris avui
Ferris que avui faran o han fet escala al Port
  Creuers avui
Creuers que avui faran o han fet escala al Port
  Serveis Portuaris
Vaixells de serveis portuaris i d'altres

Tipus de vaixells

Porta Contenidors Portacontenidors
Granelers Granelers
Car-Carrier Car-Carriers
Tanquers Tanquers
Ferris Ferris
Creuers Creuers
Lo-Lo Càrrega Lo-Lo
Ro-Ro Càrrega Ro-Ro
Serveis Portuaris Serveis Portuaris
Altres Altres