Les empreses que es poden certificar amb la Marca de Qualitat Efficiency Network són totes aquelles empreses que participen en el transport de la mercaderia conteneritzada pel Port de Barcelona, intervenint tant en processos físics com a documentals.

Cada empresa podrà certificar-se per aquella activitat que la defineixi: agent consignatari, agència transitaria i de duanes, empresa de transport o per més d'una activitat si les exerceix i així ho desitja.

El procés s'inicia amb la petición de la Sol·licitud dirigida als responsables de la gestió de la Marca al correu electrònic  efficiencynetwork@portdebarcelona.cat.

Una vegada rebuda la plantilla del document sol·licitud d'informació, i reexpedida al mateix correu esmentat anteriorment, l'empresa sol·licitant rebrà la conseqüent resposta i s'iniciarà el procés de certificació.

Aquesta resposta s'enviarà en un termini no superior a 7 dies hàbils, des de la recepció del document i amb ella s'enviarà la documentació: Normativa del Nou Pla de Qualitat, en aquest document es detalla el funcionament i l'organització del Pla i la Marca.

A més, amb la resposta a la sol·licitud es coordinarà una visita explicativa.

A partir d'aquesta visita i amb la documentació esmentada, l'empresa podrà valorar si està preparada i si desitja certificar-se, o per contra necessita un temps d'adaptació per poder complir els requisits exigits per a la Certificació.