Amb data 2 de maig de 2011 es van activar els compromisos adquirits per les empreses i organismes certificats amb la Marca de Qualitat del Port de Barcelona Efficiency Network.

Per consultar els detalls dels compromisos de qualitat, accediu al portal Efficiency Network.